Rules

play Rocket League 3on3 Open Cup Series #13 Poland

Last change: 03.09.2019 12:20

These are the rules for the Rocket League 3on3 Open Cup Series #13 Poland. We make every effort to ensure the rules are complete and up to date but this may not always be the case. You should also check the Info Page and News for additions, exceptions and modifications that may apply. The rules are a guideline and the decisions by admins may differ from them depending on the circumstances. If you have any questions about the rules, please write a support ticket.

1. Rocket League Zasady i Format

1.1. Kwalifikacje graczy

Wszyscy gracze uczestniczący w turniejach Rocket League muszą podać nickname swojego konta Rocket League. Konto gracza potrzebne jest w celu zaproszenia uczestników do gry dowolnej oraz sprawdzenia czy właściwi gracze są połączeni. Aby uczestniczyć w turniejach organizowanych przez ESL, musisz spełniać poniższe wymagania:

Jeżeli nie spełniasz tych wymagań, nie zostaniesz dopuszczony do gry.

1.2. Nazwy drużyn i graczy

ESL zastrzega prawo do zmiany pseudonimu gracza i/lub aliasów URL. Nazwy drużyn lub graczy, które są zbyt podobne do innych podlegają zmianom przez ESL. Jesli nazwa drużyny została bezpodstawnie zajęta, należy dokonać zgłoszenia wraz z odpowiednim dowodem własności nazwy. Nazwy drużyny i zawodników nie mogą zostać zmienione po rozpoczęciu turnieju. Tyczy się to również zmian kont gier.

Tylko zarejestrowani członkowie drużyn mogą grać w poszczególnych drużynach. Uczestnictwo w jakimkolwiek meczu wraz z graczem spoza drużyny jest całkowicie zabronione. Gracze jak i drużyny muszą rywalizować używając oficjalnie zarejestrowanych nazw drużyn i pseudonimów w grze Rocket League podczas wszystkich oficjalnych rozgrywek.

1.3. Skład drużyny

Skład drużyny musi zawierać minimalną liczbę graczy wymaganą w zawodach. Zmiany w drużynach w trakcie trwania turnieju są zabronione, chyba że administrator zadecyduje inaczej. Drużyny są dopuszczane do gry tylko w zadeklarowanym składzie z zarejestrowanymi kontami/ własnymi kontami w grze. Wszystkie zmiany w drużynie muszą być dokonane przed startem turnieju. Granie z zawodnikami którzy nie zostali wcześniej dodani do drużyny jest zabronione i będzie odpowiednio karane.

1.4. Wersja Gry

Wszyscy gracze muszą zainstalować najnowszą wersje gry aby uczestniczyć w turniejach ESL. Aby zminimalizować opóźnienia w rozpoczęciu rozgrywki, wszelkie uaktualnienia muszą być zainstalowane przed rozpoczęciem turnieju.

1.5. Dyskwalifikacja

Aby uniknąć opóźnień podczas turnieju administracja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników z turnieju. Może to mieć miejsce w sytuacjach gdzie drużyna umyślnie przedłuża lub próbuje zablokować przeciwną drużyne. W szczególnych przypadkach administrator ma prawo zdyskwalifikować obie strony. Jeśli drużyna zostanie przyłapana na wykorzystywaniu błędów w grze, automatycznie uzyska porażkę w rozgrywanym meczu. Jeśli drużyna po raz drugi wykorzysta znany błąd gry i będzie to uznane za umyślne działanie, zostanie ona zdyskwalifikowana i odsunięta od zawodów w przyszłości. Obstawianie podczas wydarzeń ESL (przez gracza, drużyne czy w imieniu kogoś powiązanego z drużyną) jest zabronione.

1.6. Przygotowania do gry

Prosimy o rozwiązywanie jakichkolwiek problemów, które mogą wystąpić przed rozpoczęciem meczu. Problemy związane z połączeniem internetowym lub sprzętem komputerowym podczas meczu mogą doprowadzić do dyskwalifikacji drużyny przez administratorów ESL. Porozumienia pomiędzy drużynami powinny być umieszczone jako komentarze do meczu. Mecz musi się odbyć przy odpowiednich ustawieniach. Należy dopilnować, aby każdy z graczy był zdolny do udziału w rozgrywce. W grach drużynowych, każdy gracz musi być zarejestrowany do drużyny do której należy.

1.7. Nie stawienie się

Jeżeli drużyna/zawodnik jest nie gotowy do gry w ciągu 15 minut od zaplanowanego rozpoczęcia rozgrywki, należy otworzyć protest meczowy. Jest to najszybszy sposób na poinformowanie administracji o tym incydencie.

1.8. Ilość graczy

Wszystkie mecze powinny zostać rozegrane w systemie 2on2/3on3. Jeżeli drużyna nie jest w stanie zjawić sie w pełnym składzie na swoje spotkanie, drużyny mogą rozpocząć mecz 1on2, 2on3 tylko i wyłącznie gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

1.9. Utraty połączeń

W przypadku, gdy gracz(e) utraci połączenie, drużyna musi kontynuować grę z mniejszością.

1.10. Poddanie się

Zawodnicy mogą zadecydować o poddaniu się podczas meczu, co będzie skutować przegraniem meczu oraz możliwe, że również przyznaniem punktów karnych.

1.11. Protesty

Jeżeli mecz został bezpodstawnie zgłoszony przez drużynę przeciwną, należy w ciągu 10 minut otworzyć protest meczowy. ESL zastrzega sobie prawo do skrócenia tego czasu w przypadku dużych opóźnień podczas turnieju. Protest meczowy musi zabierać wszelkie dowody w postaci np. zrzutów ekranu które potwierdzają wynik spotkania

2. Zasady spotkań

2.1. Mapy

“DFH Stadium” będzie standardową mapą dla każdej z rund. Drużyny mogą wspólnie zadecydować o zagraniu innej mapy, ale tylko w przypadku, gdy obie strony wyrażą na to zgodę

2.2. Mecz prywatny - procedura rozgrywania

 • Wyższy seed jest zawsze hostem.
 • Host wybiera opcję “Play Online” a następnie “Create Private Match”.
 • Upewnij się, że opcja “Joinable By” jest ustawiona na “Name/Password”.
 • Host tworzy Name i Password dla graczy w celu umożliwienia dołączenia do pokoju.
 • Gracze wybierają następnie opcję “Play Online” i “Join Private Match”.
 • Gracze podają Name & Password poprzez czat ESL Anticheat.
 • Wszyscy gracze muszą w być w pokoju przed wybraniem stron.
 • Wyższy seed może wybrać stronę po której rozpoczyna spotkanie.
 • Po tym, mecz może zostać rozpoczęty.

2.3. Ponowne utworzenie pokoju

Ponowne utworzenie pokoju jest dozwolone tylko za zgodą administratora. Proszę o kontakt z administratorem poprzez etykietę wsparcia w celu otrzymania tej zgody. W powtórzonym meczu, gracze muszą wybrać samochód który wybrali w poprzednio stworzonej grze. Rozłączenie i problemy z lagami kwalifikuje się do utworzenia nowego pokoju tylko, jeżeli problem pojawi się w pierwszych 30 sekundach meczu oraz gdy żaden gol nie zostanie zdobyty.

2.4. Obserwatorzy

Obserwatorzy są dopuszczani tylko jeśli obie drużyny wyrażą na to zgodę. Wyjątkiem od tej reguły są tylko administratorzy ESL i ludzie, którzy dostali zgodę administratorów (np. streamerzy). Pod żadnym pozorem drużyny nie mogą grać z sędziami innymi niż sędziowie ESL.

3. Rezultaty

Obie drużyny są odpowiedzialne za wprowadzenie poprawnego rezultatu rozgrywki. Rezultat musi być zgłoszony po rozegraniu wszystkich gier. Jeżeli pojawią się niejesności uczestnicy powinni mieć zrzuty ekranu i pliki z powtórkami dostępne w celu weryfikacji rezultatu i ewentualnego zgłoszenia protestu.

4. Komunikacja i wsparcie

W celu kontaktu z administracją turnieju, należy otworzyć etykietę wsparcia/protest meczowy.

4.1. Administratorzy

Wszyscy uczestnicy muszą stosować się i akceptować decyzje podjęte przez organizatorów turnieju, administratorów oraz sędziów. Decyzje te nie podlegają dyskusji, chyba że wcześniej została jasno sprecyzowana taka możliwość. ESL zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji nie opierając się o regulamin. Może mieć to miejsce w wypadku, gdy osoba decyzyjna chce zapewnić walkę fair play dla obu drużyn. Komunikacja, głosowa lub pisemna, pomiędzy organizatorami, administratorami, sędziami oraz uczestnikami jest poufna. Udostępnianie w/w konwersacji czy wiadomości jest zabronione, chyba że uzyskano pozwolenie na ich rozpowszechnianie.

5. Media meczowe

Wszystkie zapisy meczu (zrzuty ekranu, powtórki itp.) muszą być przechowywane przez co najmniej 14 dni. Zapisy z meczu należy załadować na stronę meczu bezzwłocznie. Manipulowanie lub fałszowanie mediów meczowych jest zakazane i będzię skutkować surowymi karami. Media Meczowe powinny nazywać się adekwatnie do tego co przedstawiają. Niemożliwym jest złożenie protestu lub zgłoszenia do działu wsparcia dot. złego nazewnictwa mediów meczowych. Jednakże, jeśli złe nazewnictwo mediów meczowych utrudnia pracę administratorów może zostać ukarane.

6. Komentarz spotkań oraz Streaming

Komentowanie spotkań ESL jest możliwe tylko za wyraźną zgodą administartora turnieju. W celu otrzymania takowej strony, proszę otworzyć etykietę wsparcia.

6.1. Streaming swoich meczów

Transmisja swoich meczów jest zawsze możliwa nawet, jeśli mecz jest transmitowany na oficjalnym kanale ESL.

7. PlayStation Liga

 • 1. Zabronione jest rozgrywanie kolejek przed ustaloną datą.
 • 2. Każda drużyna zobowiązana jest do wrzucenia zrzutu ekranu z wynikiem spotkania
 • 3. Drużyny mają do wykorzystania 2 dzikie karty na sezon, które pozwalają na przełożenie ich meczu. W przypadku użycia dzikiej karty, mecz może zostać przełożony o maksymalnie tydzień od początkowej daty spotkania. Drużyny muszą poinformować administrację o wzięciu dzikiej karty poprzez otworzenie protestu meczowego minimum godzinę przed planowanym startem meczu.

8. Punkty karne

Gracz bądź drużyna mogą uzyskać do 6 punktów karnych podczas rozgrywki, chyba że za konkretne naruszenie odpowiada wyższa kara. Niezależnie od ilości członków, drużyna karana jest raz na naruszenie. Punkty karne za wielokrotne naruszenia sumują się.

Rodzaj naruszenia Ilość punktów karnych
Ogólne
Odrzucenie obowiązkowego wyzwania Gracz/drużyna: 1
W przypadku TOP10: 2
Przerwanie meczu Gracz / Drużyna: 4
Używanie zablokowanego zawodnika
Blokada za nieaktywność Gracz / Drużyna: 3
Blokada Gracz / Drużyna: 6
Niezarejestrowany gracz Gracz / Drużyna: 3
Brak premium (gdy konieczne) Gracz / Drużyna: 3
Brak trusted (gdy konieczne) Gracz / Drużyna: 3
Gracz spoza drużyny Gracz / Drużyna: 6
Granie na złym koncie gry Gracz / Drużyna: 3
Granie na niezarejestrowanym koncie gry Gracz / Drużyna: 3
Niesportowe zachowanie
Fałszywe konta Ostrzeżenie / 1-3 punktów karnych
Nieprawdziwy kraj/narodowość Ostrzeżenie 1 / 2 / 3 punkty karne
Podstęp Gracz / Drużyna: 1 - 4
Fałszowanie wyniku Gracz / Drużyna: 4
Fałszywe media meczowe Gracz / Drużyna: 6
Fałszywy mecz Gracz / Drużyna: 6
Oszukiwanie/czitowanie Gracz: 12 / Drużyna: 6

Tylko drużyna uczestnicząca w meczu może zgłosić protest w sprawie złamania regulaminu przez ich przeciwników.

Wszystkie zasady mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.