Najnowsze wiadomości

Informacje o IEM Katowice 2016

Katowicki Spodek po raz kolejny odwiedzą najlepsi na świecie gracze, którzy w 2016 roku będą rywalizować o mistrzowskie tytuły w League of Legends, StarCraft II i Counter-Strike: Global Offenisve. Pula nagród sięga już 500 000 dolarów.

Informacje o biletach

Bilety są dostępne jedynie w sklepie ticketpro. Można je kupić przez internet na stronie ticketpro.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych. Ich lista znajduje się tutaj: http://www.ticketpro.pl/jnp/gdzie-kupic-bilety/index.html

Regulamin imprezy Intel Extreme Masters Katowice w dniach 4-6 marca 2016, MOSiR Spodek, MCK Katowice

1. Organizatorem imprezy jest firma Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o. - zwana dalej Organizatorem.

2. Sędziami i Administratorami Turniejów są osoby wyznaczone przez Organizatora - zwani dalej Sędziami i Administratorami.

3. Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby, które przebywają na terenie imprezy w czasie jej trwania – zwani dalej Uczestnikami.

4. Impreza odbywa się na terenie MOSiR, Al. Korfantego 35, Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice – zwane dalej terenem imprezy.

5. Impreza ma charakter otwarty i darmowy.

6. Wejście na teren imprezy nie upoważnia do powrotu po jego opuszczeniu – konieczne jest ponowne odczekanie na swoją kolej.

7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia butelek szklanych, plastikowych i innych.

8. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych

9. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających i psychotropowych.

10. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu.

11. Zabronione jest wnoszenie flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, zwierząt, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także - bez uzyskania uprzedniej autoryzacji Organizatora – plakatów, ulotek oraz agitacji politycznej i innych działań reklamowych,

12. Zabronione jest prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy

13. Przy wejściu na teren obiektu widz zobowiązany jest okazać ważny bilet (zaproszenie) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.

14. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej w szczególności osobom odmawiającym poddania się czynnościom o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, a także zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

15. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków na trybunach i płycie głównej MOSiR oraz Miedzynarodowego Centrum Kongresowego.

16. Podczas trwania imprezy w dniach 4-6.03.2016, obowiązuje ograniczenie wnoszenia bagażu do obiektu. Każda osoba wchodząca na teren imprezy może posiadać bagaż o maksymalnych wymiarach: 55 x 25 x 40 cm

17. Każdy bagaż przekraczający te wymiary, musi trafić do depozytu znajdującego się przed wejściem na teren imprezy. Depozyt jest płatny 20 zł za jedną sztukę.

18. Na terenie imprezy rozgrywane są turnieje w gry na komputerach PC i konsolach.

19. Przy wszystkich stanowiskach do gry obowiązuje zakaz spożywania wszelkiego rodzaju napojów i posiłków.

20. Uczestnicy turniejów i konkursów zobowiązani są do właściwego zachowania, zgodnie z regulaminami, przyjętymi normami społecznymi i duchem sportowej rywalizacji.

21. W przypadku niestosownego zachowania, bądź też nieprzestrzeganiu zasad rozgrywek zostaną wyciągnięte wobec Uczestnika konsekwencje z usunięciem z terenu imprezy włącznie.

22. Turnieje mają charakter otwarty, bezpłatny i może wziąć w nich udział każdy Gracz jeśli spełnia warunki wiekowe dla danej gry wg PEGI (oznaczenie wiekowe znajduje się przy każdym stoisku, informacji na ten temat udzielić może również administrator turnieju) i nie stoją mu na przeszkodzie czynniki zdrowotne (w rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby chorujące na epilepsję, bądź u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające światła/obrazy TV/monitorów).

23. W przypadku nie spełnienia przez uczestnika powyższych warunków wiekowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju. Wzór formularza dostępny jest w biurze organizatora na terenie imprezy.

24. Osoby które wbrew zaleceniom lekarza lub ostrzeżeniom Organizatora o możliwości wystąpienia napadu padaczkowego przystąpią do turniejów robią to na własne ryzyko, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą sobie wyrządzić.

25. Zapisy do turniejów przeprowadzane są w dniu imprezy – czas do kiedy przyjmowane są przez Sędziów zgłoszenia, ilość ewentualnych wolnych miejsc każdorazowo są uwarunkowane frekwencją.

26. Turnieje są rozgrywane według zasad ogłaszanych każdorazowo przez Sędziów.

27. Przystąpienie do turnieju uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na niniejszy regulamin oraz zasady rozgrywek ogłaszanych przez Sędziów. W przypadku niejasności i sporów Sędziowie rozstrzygają je zgodnie z zasadami rozgrywek Electronic Sports League i ogólnie przyjętym zasadom rozgrywek danej gry.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian reguł rozgrywania turniejów i nagradzania uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju, jeśli te decyzje mają na celu sprawne i profesjonalne przeprowadzenie i dokończenie turnieju oraz wyłonienie zwycięzców.

29. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę uczestnika na użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych nieograniczonych terytorialnie.

30. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

31. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej polskiego oddziału Electronic Sports League, u sędziów i organizatorów, w kasie biletowej oraz w siedzibie organizatora.

32. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy Masowej z powodu naruszenia Regulaminu lub Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych nie przysługuje prawo do odszkodowania.

33. W sprawach nie zawartych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatora.

Ostrzeżenie o epilepsji
Niektórzy ludzie wystawieni na działanie specyficznie migających świateł lub powtarzających się świetlnych rozbłysków narażeni są na napady epilepsji lub utratę przytomności. Może to ujawniać się u nich podczas oglądania telewizji lub grania w niektóre gry komputerowe, nawet jeśli osoba taka nigdy wcześniej nie miała napadów padaczkowych. Jeśli Ty lub ktoś z członków twojej rodziny mieliście objawy epilepsji lub traciliście przytomność poddani działaniu błyskających świateł, skonsultuj się z lekarzem przed przystąpieniem do Turnieju. Radzimy rodzicom nadzorować swoje dzieci podczas grania. Jeśli zaobserwujesz u siebie lub swojego dziecka podczas grania w grę któreś z tych objawów: mdłości, zaburzenia widzenia, niekontrolowane ruchy oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, konwulsje, NIEZWŁOCZNIE przerwij grę i poinformuj organizatora turnieju!

Partnerzy IEM Katowice 2016