Contacts & Buddies
vietphanmem  id: 19617759
 
Name --
Nick vietphanmem
Member since 12/09/23
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage https://citgroup.vn/software
CIT Group là một công ty chuyên viết phần mềm theo yêu cầu và cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giáo dục, và các lĩnh vực khác.  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list