Contacts & Buddies
bdshoalac  id: 19595015
 
Name --
Nick bdshoalac
Member since 31/08/23
Age / Gender -/ ?
Nationality  Vietnam
Territory Vietnam
Main team --
Homepage --
Bất động sản Hòa Lạc sẽ là một thị trường bùng nổ trong năm tới khi nằm trong vùng quy hoạch thủ đô, hiện tại đất nền hòa lạc giá đang rất tốt và giàu tiềm năng.  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list
Facebook
Show profile
Twitter
@hoa_bat97472