Contacts & Buddies
maymocthanhy  id: 18706249
 
Name --
Nick maymocthanhy
Member since 02/11/22
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage https://maymocthanhy.com/
Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý với các xưởng chế tạo máy thành viên của mình đã tập trung chủ yếu vào nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ chế biến thực phẩm, dược phẩm và hoá chất.  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list