Contacts & Buddies
topicakid  id: 18694469
 
Name --
Nick topicakid
Member since 29/10/22
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage https://kid.topica.edu.vn/vi-v..
TOPICA Kid là hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi, cung cấp các chương trình đào tạo, giải pháp học tập tiên tiến, linh hoạt, theo chuẩn quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list