Contacts & Buddies
PEB Steel  id: 17396562
 

Name --
Nick PEB Steel
Member since 23/11/21
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage https://pebsteel.com/vi/
PEB Steel là công ty thuộc tập đoàn PEB Group bắt đầu hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 1994. Trong hơn 26 năm phát triển, PEB Steel đã tạo dựng uy tín vững chắc trong ngành xây dựng nhà thép tiền chế tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Website: https://pebsteel.com/vi/  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list