Contacts & Buddies
songgio  id: 17037466
 

Name --
Nick songgio
Member since 15/07/21
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage http://songgio.vn/
Tại Sóng Gió, chúng tôi báo cáo với sự đồng cảm và đặt con người vào trọng tâm của mọi câu chuyện.
Website: http://songgio.vn/
#songgio #tintuc  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list