Contacts & Buddies
nhatheptienchedubai  id: 16966188
 
Name --
Nick nhatheptienchedubai
Member since 12/06/21
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage https://xaydungdubai.com.vn/
Công ty xây dựng Dubai là nhà thầu xây dựng nhà thép tiền chế cho kho xưởng sản xuất. Thiết kế theo tiêu chuẩn mỹ  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list