Contacts & Buddies
bacsitranquandat  id: 16487253
 

Name --
Nick bacsitranquandat
Member since 11/01/21
Age / Gender -/ ?
Territory Vietnam
Main team --
Homepage https://thuocnampqa.vn/bac-si-..
Tôi là Trần Quang Đạt, Bác sĩ chuyên khoa 2. Nguyên là trưởng Khoa Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc tại Đại học Y Hà Nội, có kinh nghiệm gần 50 năm trong ngành Y.  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list