Contacts & Buddies
findzon  id: 15479153
 

Name find 
Nick findzon
Member since 29/04/20
Age / Gender - / male
Nationality  Vietnam
Territory, City Vietnam, Hà Nội
Occupation Từ điển thuật ngữ FindZON
Main team --
Homepage https://findzon.com
findZON.com, website phi lợi nhuận chủ đề giáo dục Tiếng Anh, nơi giải đáp trực quan, sinh động cho độc giả có nhu cầu tìm kiếm thông tin về ngữ pháp Tiếng Anh.  more...  
Level & Awards
     
Contact
Web Message
Buddy/Contact Invite as Buddy/Contact to my list
Facebook
Show profile
Twitter
@https://twitter.com/findzondotcom