Rules

LoL 5on5 Puchar Polski Cybersport Spring 2018 Qualifier #2 Poland

Last change: 01.02.2020 07:31

These are the rules for the LoL 5on5 Puchar Polski Cybersport Spring 2018 Qualifier #2 Poland. We make every effort to ensure the rules are complete and up to date but this may not always be the case. You should also check the Info Page and News for additions, exceptions and modifications that may apply. The rules are a guideline and the decisions by admins may differ from them depending on the circumstances. If you have any questions about the rules, please write a support ticket.

1. Zawodnik

1.1. Kraj / Narodowość

Każdy zawodnik powinien posiadać prawidłowo uzupełnione pole Kraj / Narodowość. Kraj to miejsce pobytu, a narodowość to przynależność do danego kraju.

1.2. Fałszowanie narodowości

Oszukiwanie/zmienianie swojej narodowości w celu ominięcia restrykcji lig, oszukania graczy lub Administratorów jest surowo zabronione oraz karane punktami karnymi.

1.3. Konto Gry

Każdy zawodnik uczestniczący w meczu musi mieć dodane prawidłowe konto gry: LoL Summoner Name (EU-East). Konto gry to nazwa naszego Summonera w grze. Nie chodzi o login. System ESL nie posiada funkcji sprawdzania poprawności kont gier, więc każdy zawodnik odpowiada za poprawność dodanego przez siebie konta gry. Musi ono być wprowadzone co najmniej przed domyślną datą meczu. W celu zmiany bądź dodania konta gry należy wejść na dowolny przyszły turniej i po prawej stronie będzie możliwość jego zmiany.

1.4. Uczestnictwo w rozgrywkach

Zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny uczestniczącej w danym ladderze, turnieju czy premiership’ie. Jeśli okaże się, że gracz jest w więcej niż jednej drużynie na aktywnej pozycji, otrzyma punkty karne, a drużyny mogą zostać zdyskwalifikowane. Zawodnik może jednocześnie przebywać w obu zespołach tylko w przypadku, gdy w jednym z nich będzie funkcjonował jako Honorary/Inactive member. W przypadku gdy do danego turnieju zapiszą się zespoły, posiadające tego samego zawodnika, tylko jeden z nich, będzie w stanie potwierdzić swój udział w turnieju. Ten drugi zostanie automatycznie usunięty przez system, po akceptacji tego pierwszego, gdzie Ekipa ESL w żadnym wypadku nie będzie brała za to odpowiedzialności.

1.5. Konto ESL

Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobligowany do posiadania konta ESL. W przypadku jego braku może on zostać wyproszony z pokoju gry przez administratora. Jeżeli mecz zostanie rozegrany, drużyna zostanie ukarana punktami karnymi.

1.6. Poziom w grze

W naszych rozgrywkach nie wymagamy posiadania konkretnego poziomu.

2. Drużyna

2.1. Profil drużyny

Drużyna musi posiadać:

 • Nazwę
 • Kraj
 • Logo

W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie polskie drużyny.

2.2. Fałszowanie informacji

Fałszowanie / zmienianie informacji drużyny w celu ominięcia restrykcji lig, oszukania graczy lub Adminów jest surowo zabronione oraz karane punktami karnymi.

2.3. Zawodnicy

Drużyna musi posiadać minimum x zawodników(w zależności od rodzaju rozgrywek), którzy maja dodane konto gry: LoL Summoner Name (EU-East). Drużyna może posiadać tylko 2 graczy nie będących obywatelami Polski. Za obcokrajowców uznawane są osoby, które nie potrafią posługiwać się biegle językiem polskim oraz nie posiadają polskiego paszportu. Gracze, którzy nie mieli ustalonej narodowości na swoim profilu a jedynie kraj, w którym przebywają(a także IP z niego pochodzące), będą także traktowani jako osoby zza granicy. Aby móc brać udział w turnieju i być traktowany jako Polak, należy mieć albo pochodzący z Polski adres IP albo mieć ustawioną narodowość polską od co najmniej dwóch miesięcy. W innych, niewymienionych powyżej przypadkach, pochodzenie gracza ustala administrator. Zawodnicy będący na pozycji Inactive / Honorary Member nie mogą brać udziału w turnieju. Blokada za nieaktywność nie obowiązuje w polskiej sekcji League of Legends.

Zablokowani zawodnicy nie mogą brać udziału w meczu. Zgoda przeciwników nie odwołuje tej zasady. Gdy gracz posiada 6 punktów karnych lub więcej nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach.

Drużyna w większości przypadków karana jest za przewinienia zawodników podczas meczu, dlatego kapitan proszony jest o sprawdzanie / informowanie swoich zawodników o wszelkich zasadach oraz restrykcjach.

3. Sposoby komunikacji z administracją

3.1. Discord

Kapitanowie drużyn proszeni są o przebywanie podczas turnieju na Discord: https://discord.gg/6QjuRf6 co ułatwi komunikacje z drużynami jak i administracją.

3.2. Etykiety wsparcia

W razie braku administratora na Discord proszę o wysłanie etykiety wsparcia z opisem zaistniałej sytuacji.

http://play.eslgaming.com/leagueoflegends/eu-nordic-east/lol/support/

4. Turnieje oraz Premiership’y

4.1. Terminarz

Terminarz rozgrywek podawany jest w newsie(wiadomości) danego turnieju czy premiership’a.

4.1.1. Zmiana terminu

Data turnieju może jednak ulec zmianie. Gdy turniej zostaje przeniesiony na wcześniejszy termin administracja zobowiązana jest do poinformowania uczestników co najmniej 24h przed nowa datą turnieju. Administracja powiadamia tylko i wyłącznie droga mailową, wiec prosimy o sprawdzanie jej przynajmniej raz dziennie. W przypadku przeniesienia rozgrywek na późniejszy termin administracja w stosownym czasie poinformuje o nim wszystkich uczestników.

4.1.2. Przeniesienie trwającego turnieju

Turniej, który już trwa może zostać przeniesiony tylko w przypadku problemów z grą lub stroną ESL uniemożliwiających jego rozegranie. Kolejnym i ostatnim już wyjątkiem, jest także przeniesienie finału danego turnieju, jeżeli jego godzina startu, wykracza poza dzień rozpoczęcia rozgrywek. Jeżeli więc godzina finału wyznaczona jest na 00:01 i później, finał zostaje przełożony na dzień następny na godzinę 19:00. Zespoły jakkolwiek mogą się ze sobą porozumieć i rozegrać go jeszcze tego samego dnia co rozgrywany był cały turniej bądź ustalić inną godzinę w dniu następnym. Przedłużenie rozegrania owego meczu jeszcze o kolejny dzień, jest całkowicie zabronione.

Ostateczną decyzje podejmuje administrator prowadzący turniej. Musi on również wyznaczyć nowy terminarz i poinformować uczestników.

4.2. Zapisy

Informacje o zapisach znaleźć można w newsie(wiadomości) dotyczącej danego turnieju. W przypadku turniejów jednodniowych trzeba jeszcze potwierdzić obecność poprzez system check-in. Należy także pamiętać o restrykcjach panujących przy zapisach do każdego turnieju. Od 06.12.2012 zostało wprowadzone także ograniczenie dla ilości członków zespołu, próbującego się zapisać do danego turnieju. Dla rozgrywek 5v5 limit wynosi maksymalnie 10 użytkowników, dla 3v3 – 6 użytkowników, a dla 2v2, 2 użytkowników.

4.3. Check-in

Drużyny/Gracze muszą potwierdzić swoją obecność poprzez system Check-in. Jest on zabezpieczeniem przed walkowerami podczas jednodniowych turniejów. Aby wziąć udział w turnieju drużyna musi potwierdzić swoje uczestnictwo w wyznaczonym czasie.

 • Faza 1 - rezerwacja - rezerwujesz wtedy miejsce w turnieju, ale nie zwalnia Cię to z obowiązku potwierdzenia obecności.
 • Faza 2 - potwierdzenie obecności - na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju włącza się system potwierdzania obecności "check-in". Jeśli tego nie zrobisz, Twoją jedyną szansą będzie jeszcze tak zwany ‘late sign-up’. Oznacza to, że będziesz mógł się jeszcze zapisać z automatycznym potwierdzeniem uczestnictwa. Późne zapisy startują na 10 minut przed startem turnieju i trwają 5 minut.
 • Faza 3 - losowanie - na 5 minut przed rozpoczęciem turnieju, system sprawdzania obecności zamyka się, a administratorzy przygotowują drabinkę do turnieju. Czasami istnieje opcja dołączenia w tym czasie, ale tylko poprzez kontakt z administracją.

4.4. Losowanie

Losowanie drzewka odbywa się równo z datą rozpoczęcia turnieju. W przypadku rozgrywek Play4Fun, rozmieszczenie pozycji odbywa się na podstawie rankingu ogólnego rozgrywek dostępnego w dziale Ranking.

5. Nagrody

5.1. Nagrody pieniężne

Menedżer/kapitan (w przypadku drużyny) lub gracz, który zwyciężył w rozgrywkach, gdzie do wygrania były nagrody pieniężne, ma obowiązek w ciągu 72h od zakończenia turnieju zgłosić wszystkie dane osobowe poprzez etykietę wsparcia. Zbiorczy ticket ma zawierać imię, nazwisko, miejscowość, pesel i numer konta bankowego każdego ze zwycięzców. Jeśli odpowiednie dane nie zostaną wysłane w podanym czasie, nagrody przepadają na rzecz organizatora.

5.2. Nagrody rzeczowe

Menedżer/kapitan (w przypadku drużyny) lub gracz, który zwyciężył w rozgrywkach, gdzie do wygrania były nagrody rzeczowe, ma obowiązek w ciągu 72h od zakończenia turnieju zgłosić wszystkie dane osobowe poprzez etykietę wsparcia. Zbiorczy ticket ma zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość każdego ze zwycięzców. Jeśli odpowiednie dane nie zostaną wysłane w podanym czasie, nagrody przepadają na rzecz organizatora.

5.3. Nagrody w postaci RP

Nagrody w postaci RP przyporządkowywane są do nazw kont graczy biorących udział w finale rozgrywek. Jeśli w czasie oczekiwania na RP zmianie ulegnie przypisana nazwa konta gracza, nagroda może przepaść. W celu otrzymania nagród należy zarejestrować się na oficjalnej stronie RiotGames dostępnej pod tym adresem.

 • Nagrody będą przyznane tylko wtedy, gdy w turnieju weźmie udział minimum 8 drużyn.
 • Jeżeli mecz danej drużyny został poddany, a decydował on o zajęciu jednego z pierwszych czterech miejsc, RiotGames może odmówić przyznania nagród obydwu drużynom ze względu na to, że fizycznie mecz się nie odbył.

5.4. Czas na wysłanie nagród

Nagrody pieniężne oraz rzeczowe wysyłane są do 90 dni po zakończeniu turnieju. Nagrody w postaci RP powinny pojawić się na zwycięskim koncie w ciągu trzech tygodni, może się jednak zdarzyć, że oczekiwanie się wydłuży. Ich przyznawaniem zajmuje się Riot Games i jest to niezależne od ESL.

6. Mecz

Poniżej przedstawiamy jak wygląda procedura rozegrania meczu.

6.1. Przygotowanie do gry

Drużyny zobowiązane są do korzystania z Tournament Code, podanym w każdym rozgrywanym przez nich meczu. Gdzie i jak należy wkleić kod można przeczytać w FAQ. W razie problemów z kodem turniejowym należy utworzyć grę ręcznie (Custom Game), zabezpieczonego hasłem o nazwie: ESL Tag1 vs Tag2 (Tag1/2 to skrócona nazwa drużyny, która ma grać mecz). Informacje o utworzonym „custom’ie” należy napisać w raportach/komentarzach przedmeczowych +/- 20 minut od daty meczu (nie dotyczy opóźnionych meczów). Administrator ma prawo do usunięcia meczu od 60 do 90 minut po domyślnym czasie(w zależności od trybu rozgrywek), jeżeli nie została podana żadna informacja na temat jego trwania lub rozpoczęcia bądź przedłuża on znacząco cały turniej bez ważnego powodu. Przy tworzeniu „custom’a” panuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".

Drużyny nie mają obowiązku komunikowania się przez komunikatory/gry czy inne programy. Głównym źródłem komunikacji są komentarze meczowe bądź chat przedmeczowy wbudowany w system ESL.

6.2. Zawodnicy

W meczu mogą brać udział wyłącznie osoby, które należą do danej drużyny i mają poprawnie dodane konto gry. Zawodnicy dodani po dacie rozpoczęcia meczu nie mogą brać w nim udziału. W turniejach zawodnicy dodani po dacie rozpoczęcia turnieju nie mogą brać w nim udziału.

Przykład: Start meczu/turnieju 20:00 - Mogą grac tylko zawodnicy dodani do godziny 19:59.

W przypadku przeniesienia trwającego turnieju na inny termin, drużyna może napisać etykietę wsparcia w celu dopuszczenia zawodnika do rozgrywania meczów w turnieju. Zawodnik ten nie może być członkiem innej drużyny grającej w League of Legends.

6.3. NoShow

Gdy przeciwnik nie zjawi się na podanym w komentarzach lub Tournament Code "custom’ie", po 20 minutach (w zależności od trybu rozgrywek, patrz -> zasady turnieju) od daty meczu (bądź od pojawienia się pełnej drabinki w przypadku rundy 1 lub gdy informacje zostały podane po dacie meczu czas liczony jest od daty dodanego raportu/komentarza) należy wykonać screen’a przedstawiającego brak przeciwników należy wgrać go do Mediów meczowych. W turniejach drużyny/zawodnicy nie są karani za niezjawienie się na meczu. System przyznaje je automatycznie, wiec zawodnik/drużyna może ubiegać się o usuniecie ich poprzez etykietę wsparcia.

6.4. Gotowość do gry

Gdy wszyscy zawodnicy pojawią się na podanym Custom’ie drużyny zobowiązane są do sprawdzenia zawodników pod względem poprawności kont gier. Gdy ktoś z przeciwników nie będzie w drużynie / będzie posiadał złe konto gry należy poinformować o tym drużynę przeciwną i zrobić screen’a, że owa informacja została przekazana. Drużyna przeciwna jest zobowiązana do zmiany zawodnika lub grania w osłabieniu. Jeśli drużyna przeciwna zignoruje uwagi i nie będzie chciała zmienić gracza należy zrobić screen’a zaistniałej sytuacji i otworzyć protest.

Jeśli wszystko jest w porządku można zacząć etap banowania/pickowania.

Jeżeli drużyna nie poinformuje przeciwników o wyżej wymienionych przypadkach nie będzie mogla ubiegać się po meczu o powtórkę/walkowera. Zawodnik zostanie jedynie ukarany punktami karnymi.

6.5. Bany / Picki

Kolejnym etapem jest banowanie / pickowanie. Etap ten odbywa się w trybie Draft Mode, więc czas jest określony.

Zabrania się opuszczenia etapu banowania/pickowania przed jego zakończeniem. Jeżeli jeden z zawodników został rozłączony należy:

 • jeśli to możliwe dokończyć bany/picki i po zrobieniu screen’a opuścić wybieranie,
 • jeśli nastąpi przerwanie banów/picków należy dokonać tych samych banów i picków oraz kontynuować

Po rozpoczęciu banów/picków nie można zmieniać zawodników. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z graczy zostanie rozłączony z internetem i jego powrót będzie niemożliwy. Jednak bany/picki zostają takie same.

Gdy obie drużyny są gotowe rozpoczynamy mecz.

6.6. Podczas meczu

6.6.1. Początek

W przypadku rozłączenia zawodnika, przed pojawieniem się minionów oraz braku zabójstwa na koncie zespołów, drużyna ma prawo zażądać ponowne wystartowanie gry.

6.6.2. Rozłączenie

Gdy zawodnik zostanie rozłączony (po First Blood bądź pojawieniu się minionów), mecz musi trwać dalej, a zawodnik może powrócić w każdym momencie. Jeśli gracz nie będzie mógł powrócić do gry drużyna musi grać w osłabieniu. Zabrania się logowania na wyrzucone konto przez inne osoby. Za takie zachowanie grozi 6 punktów karnych oraz dyskwalifikacja.

6.6.3. Zakończenie meczu

Mecz kończy się gdy dana drużyna zniszczy Nexus lub jedna z drużyn podda się. Po zakończeniu meczu należy zrobić screen’a z tabelą wyników (tylko jeżeli nie był zastosowany Tournament Code) i wgrać go do mediów meczowych.

6.7. Wprowadzenie wyniku

Wprowadzenie wyniku w systemie Tournament Code odbywa się w pełni automatycznie. W przypadku zaś, gdy nie został on zastosowany bądź wystąpiły inne związane z nim problemy, rezultat należy wprowadzić ręcznie oraz wybrać osoby, które brały udział w meczu. Wyniki to 1:0 (bo1) lub 2:0/2:1(bo3) w przypadku finału miesiąca. Ustalanie składu jest nieobowiązkowe. Gdy przeciwnik nie chce potwierdzić wyniku należy zgłosić się do administratora rozgrywek. Trzeba także pamiętać, że jeżeli mecz został rozegrany do końca, a podczas jego trwania lub przed rozpoczęciem wystąpiło złamanie jednego z przepisów ESL, wynik końcowy będzie tym ostatecznym a przewinienia nie będą miały znaczenia. Wyjątkiem tutaj jest rozegranie meczu przez osobę zbanowaną w systemie ESL. W kwestiach spornych, sytuację rozwiązuje administrator turnieju.

6.8. Media meczowe

Po zakończonym meczu należy wgrać screeny banów/picków oraz wyniku (jeżeli nie został zastosowany Tournament Code). Screeny muszą być odpowiednio nazwane. Jeśli administrator będzie miał problemy z rozpoznaniem screen’ów może ukarać drużynę 1 punktem karnym. W przypadku niedziałającego kodu turniejowego, brak screen’a z wynikiem karany jest 1 punktem karnym dla drużyny.

6.9. Pauzy w grze

W meczach rozgrywanych na ESL zabronione jest używanie pauzy bez oczywistych powodów, takich jak problemy z połączeniem lub rozłączenie jednego z graczy.

 • Każda drużyna otrzymuje 10 minut pauzy w trakcie meczu.
 • Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wymuszenia użycia pauzy przez jedną z drużyn w przypadku innych problemów. W takiej sytuacji czas pauzy przydzielony każdej z drużyn pozostaje nienaruszony.

6.9.1. Zasady używania pauzy

 • Gracze zobowiązani są powiadomić Administratorów o przekroczeniu 5 minut pauzy.
 • W przypadku gdy potrzebna jest dłuższa niż przewidziana w regulaminie pauza, drużyna zobligowana jest do kontaktu z Administratorem celem przedłużenia regulaminowego czasu. Możliwe jest też uzyskanie zgody przeciwnej drużyny przed kontaktem z Administratorem, jednakże wszelkie późniejsze skargi nie będą brane pod uwagę jeżeli przeciwnik wyraził zgodę.
 • Nadużywanie regulaminowego czasu na pauzę może prowadzić do ukarania lub bezpośredniej dyskwalifikacji. Wszystkie dowody w postaci zrzutów ekranu muszą zostać załączone na stronie meczu.

6.10. Placeholder

Obie drużyny mają prawo do placeholder’ów, lecz muszą o tym fakcie natychmiast poinformować drużynę przeciwną poprzez wiadomość na wspólnym chacie na stronie ESL.

6.11. Wyrzucenie z pokoju

Osoba, która pierwsza wejdzie do pokoju wyznaczonego przez Tournament Code, staje się jego liderem automatycznie. Jeżeli on, bądź inna osoba, której prawa zostały przekazane, wykopie gracza, który należy do jednej z drużyn danego meczu i miał w nim aktywnie uczestniczyć, może zostać ukarany 1 punktem karnym. W momencie takiego obrotu sprawy, należy stworzyć Custom Game i pamiętać o wgraniu screenshot’a z wynikiem końcowym.

6.12. Streaming

Administracja oraz komentatorzy ESLTV mają prawo do oglądania i streamowania meczy bez zgody obu stron. Gracze mogą streamować rozgrywkę pod warunkiem, że dany turniej nie jest nadawany przez ESLTV.

6.13. Obserwowanie rozgrywki

Osoba nie będąca administratorem, może być obserwatorem w pokoju gry tylko i wyłącznie za zgodą obu stron.

6.14. Zasady rozgrywania BO3

W pierwszym meczu o stronie decyduje drużyna z lepiej rozstawionym seedem (1-wszy jest najlepszym możliwym). W kolejnym lobby decyduje przeciwna drużyna, natomiast w przypadku konieczności rozegrania 3-ciego spotkania o kolejności decyduje czas zakończenia poprzednich gier. Drużyna która uzyskała lepszy czas ma prawo do wyboru strony. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany tej reguły, ówcześnie informując o tym w podstawowych zasadach turnieju.

7. Administrator

7.1. Decyzje

W przypadku sytuacji nie znajdującej się w regulaminie administrator ma prawo podjąć decyzję rozwiązującą spór. Jeśli, któraś ze stron konfliktu poczuje się pokrzywdzona, decyzja powinna zostać skonsultowana z innym administratorem rozgrywek.

7.2. Skład administracji zajmujących się turniejami polskiej sekcji League of Legends

Aktualny skład administratorów można znaleźć na:

http://play.eslgaming.com/team/5240730/

7.3. Podszywanie się pod administrację

Wszelkie próby podszywania pod administrację będą surowo karane.

7.4. Programy wspomagające

Podczas turniejów ESL obowiązuje całkowity zakaz korzystania z programów wspomagających. W przypadku podejrzenia o użycie programu trzeciego należy zgłosić całą sytuację administratorowi poprzez protest do meczu oraz dostarczyć dowód lub nagranie spotkania na przykład z portalu replay.gg.

8. Punkty karne

Co do zasady, gracz jest niewinny do momentu, aż wina ta zostanie mu w wystarczający sposób udowodniona. W przypadku naruszenia obowiązujących w danym turnieju reguł, gracz może zostać ukarany punktami karnymi. Drużyna może otrzymać do 6 punktów karnych na mecz, chyba że jest to jedno naruszenie na wyższą liczbę punktów. Należy jednak pamiętać, że drużyna otrzyma karę tylko raz za jedno naruszenie, bez względu na to ilu graczy w drużynie złamało dany punkt zasad. Istnieją różne okresy wygasania punktów, w zależności od ich wartości:

 • 1-2 punkty karne: 2 miesiące
 • 3-6 punktów karnych: 3 miesiące
 • 7 punktów karnych: 6 miesięcy
 • 12 punktów karnych: 2 lata

Oprócz punktów karnych, gracze i drużyny mogą zostać zawieszeni, gdy zdobędą określoną liczbę punktów karnych poprzez ich sumowanie:

 • Po uzyskaniu 4 punktów karnych: 1 tydzień zawieszenia
 • Po uzyskaniu 8 punktów karnych: 2 tygodnie zawieszenia
 • Po uzyskaniu 10 punktów karnych: 1 miesiąc zawieszenia
Naruszona zasada Liczba punktów karnych
Ogólne
Unregistered player Gracz: 3 | Drużyna: 3
Inactive Barrage Gracz: 3 | Drużyna: 3
Barraged Player Gracz: 6 | Drużyna: 6
Missing Game Account Gracz: 2 | Drużyna: 2
Game Account Sharing Gracz: 2-4 | Drużyna: 2-4
Multiple / Fake Account (1) Ostrzeżenie | (2) Gracz: 1-3
Ustawienia
Manipulation of Media Gracz: 3 | Drużyna: 3
Zasady meczowe
Missing Premium Gracz: 3 | Drużyna: 3
Missing Trusted Gracz: 3 | Drużyna: 3
Failure to appear / No show Gracz: 3 | Drużyna: 3
Ringer / Faker Gracz: 6 | Drużyna: 6
Obserwator
Personal Streaming without delay (1) Ostrzeżenie | (2) Gracz: 1-3
Coaching / Outside information (1) Ostrzeżenie | (2) Gracz: 1-3
Zasady w grze
Insults / Harassment Punishment IGL Squad
Pause Abuse (1) Ostrzeżenie | (2) Gracz: 1-3
Abort Match Gracz: 4 | Drużyna: 4
Niedozwolone akcje
Deception Gracz: 2-4 | Drużyna: 2-4
Faking Country / Nationality (1) Ostrzeżenie | (2) Gracz: 1-3
Fake Result Gracz: 4 | Drużyna: 4
Fake Match Media Gracz: 6 | Drużyna: 6
Fake Match Gracz: 6 | Drużyna: 6
Cheating (3rd party) Gracz: 12 | Drużyna: 6