Δημιουργία λογαριασμού

1. Δημιουργία λογαριασμού
2. Δήλωση Gameaccount
3. Δημιουργία ομάδας