Game rules

1. Regulamin rozgrywek
Ten dokument określa zasady, które powinny być przestrzegane we wszystkich rozgrywkach Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20. Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad będzie karane zgodnie z opisem.

1.1 Organizator
#zostańwdomuzFIFA20 organizowany jest przez Ekstraklasa S.A. Dokładne dane firmy znajdują się poniżej: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531, Warszawa

1.2 Wykonawca rozgrywek Ekstraklasa Games
Wykonawcą Ekstraklasa Games jest ESL GAMING POLSKA sp. z o. o. Dokładne dane firmy znajdują się poniżej: ESL GAMING POLSKA sp. z o. o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, NIP: 525-24-78-330, KRS: 356059, REGON: 142403601

1.3 Strefa czasowa
Strona ESL (www.ekstraklasagames.org) wyświetla godziny spotkania zgodnie ze strefą czasową ustawioną przez każdego zawodnika w opcjach konta. Niezalogowani użytkownicy będą mieli wyświetlone godziny spotkań na podstawie geolokalizacji adresu IP, jednakże zaleca się zalogowanie i ustawienie prawidłowej strefy czasowej w ustawieniach konta.

1.4 Administrator
Każdy uczestnik turnieju może skontaktować się z administracją turnieju poprzez etykietę wsparcia lub protestu na stronie ESL.

1.4.1 Decyzja organizatora
Organizator zawsze ma ostatnie słowo w sprawach dotyczących turnieju i w skrajnych przypadkach niektóre decyzje mogą być sprzeczne z wyszczególnionymi zasadami w celu zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych.

2 Postanowienia ogólne

2.1 Zmiany w regulaminie
Administracja turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany Regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. "Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy Regulaminu czy przepisy prawa, ale również o zasady słuszności i współżycia społecznego, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji".

2.2 Ważność
Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

2.3 Poufność
Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z Organizatorem oraz administracją turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora jest zabroniona. Udostępnianie danych osobom trzecim skutkuje karą.

2.4 Kodeks postępowania
Wszyscy uczestnicy rozgrywek Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20 zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników, widzów, prasy, administracji rozgrywek oraz innych osób trzecich. Świecenie przykładem jest nieodłączną częścią bycia uczestnikiem rozgrywek Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20 i każdy uczestnik powinien zachowywać odpowiednią postawę. Gracze zobowiązani są rozstrzygać wszelkie spory w sposób kulturalny, z poszanowaniem drugiej osoby. Zachowania wyrażające agresję słowną i fizyczną, groźby lub zastraszanie są traktowane jako karygodne i będą karane w sposób, jaki administracja turnieju uzna za adekwatny. Wszelkie zachowania wymienione wyżej, a przejawiające się w miejscach powiązanych z turniejem oraz Organizatorem oraz Wykonawcą, ale nie tylko (takie jak: miejsce wydarzenia offline, Lobby przedmeczowe, Social Media). Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby – ustanowienia nowego miejsca, które zostanie uznane jako niedopuszczające poszczególnych zachowań. Zaznacza się również, iż wszelkie groźby, uzgodnienia mogące uderzyć w integralność turnieju oraz bezpośrednio lub pośrednio naruszyć dobre imię, dobra osobiste, bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczestników turnieju oraz klubów, widzów, uczestników wydarzeń związanych z turniejem, będą skutkować poważnymi konsekwencjami a w ostateczności dyskwalifikacją. Takie zachowania również podlegają swobodnej ocenie Organizatora oraz Wykonawcy.

2.5 Uzgodnienia uczestników
Organizator oraz Wykonawca Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20 nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uzgodnienia uczestników, ani nie zgadza się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy indywidualnymi graczami lub drużynami. Organizator odradza zawierania tego typu porozumień, a uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie nie są pod żadnym pozorem dozwolone.

2.5.1 Zakaz uczestnictwa
Uczestnikiem Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20 nie może być osoba, która pełni rolę Administratora rozgrywek od rozpoczęcia pierwszego turnieju kwalifikacyjnego. Uczestnikiem nie może też być osoba bezpośrednio związana stosunkiem prawnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszego turnieju kwalifikacyjnego na podstawie umowy o pracę / zlecenie lub o dzieło z Organizatorem oraz Wykonawcą

2.6 Narkotyki oraz alkohol
Rozgrywanie meczu podczas wydarzenia online, pod wpływem jakichkolwiek narkotyków, alkoholu lub innych środków dopingujących jest surowo zabronione i będzie karane dyskwalifikacją z rozgrywek.

2.7 Warunki uczestnictwa
Następujące warunki muszą zostać spełniona aby wziąć udział w rozgrywkach Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20:

2.7.1 Ograniczenia składów
Zawodnicy będą musieli w trybie FIFA Ultimate Team utworzyć skład (skład podstawowy + ławka rezerwowych) wyłącznie z zawodników PKO BP Ekstraklasa

2.7.2 Region uczestników
Aktualne miejsce zamieszkania jest głównym czynnikiem przy określaniu regionu danego uczestnika. Zawodnik biorący udział w Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20 musi mieszkać na terytorium Polski oraz być jej obywatelem.

2.9 Konta gry
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wprowadzonego aktualnego konta gry na swoim profilu. Dotyczy to następujących kont gier:
PlayStation Network oraz PS Plus dla PlayStation 4
Xbox Live dla Xbox One

2.10 Nagrody
Playstation 4:
Miejsce 1: SŁUCHAWKI PS4 PLATINUM (BEZPRZEWODOWE), ADIDAS PIŁKA EKSTRAKLASA PRO 2020 OMB.
Miejsce 2: KONTROLER PS4 SONY PAD DUALSHOCK NIEBIESKI
Miejsce 3: PS4 PDP ŁADOWARKA PDP ENERGIZER

Xbox One:
Miejsce 1: KONTROLER XBOXONE MS PAD WIRELESS ELITE SERIES 2, ADIDAS PIŁKA EKSTRAKLASA PRO 2020 OMB.
Miejsce 2: KONTROLER XBOXONE S PAD WIRELESS BLUE
Miejsce 3: XBOXONE PDP LICENCJONOWANA ŁADOWARKA SLIM DO PADÓW

2.11 Wysyłka nagród
Organizator wyśle nagrody w ciągu 90 dni.

2.11 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Wykonawca rozgrywek: ESL GAMING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, REGON 142403601). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, w tym zwłaszcza w celu: potwierdzenia spełniania warunków udziału w Turnieju, jego przeprowadzenia, wydania nagród Zwycięzcom, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. PO wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe będą mogły być wykorzystywane w celach informacyjnych i marketingowych tj. dla wysyłania wysyłanie wiadomości dla subskrybentów drogą elektroniczną czy zarządzanie programami lojalnościowymi.
Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Turnieju. Odmowa podania danych oraz odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie uniemożliwia udział w Turnieju. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko, b) data urodzenia, c) adres e-mail, d) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, e) miejsce zamieszkania, f) narodowość i pochodzenie, g) numer IP komputera. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych Uczestników należy kontaktować się z Administratorem, w szczególności pisemnie na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres ekstraklasagames@staff.eslgaming.com

2.12 Hazard
Żaden z graczy, menadżerów lub osób związanych z organizacjami uczestniczącymi w turnieju, nie może brać udziału w obstawianiu meczów lub jakimkolwiek innym hazardem związanym z rozgrywkami Ekstraklasa #zostańwdomuzFIFA20. Udostępnianie jakichkolwiek informacji pośrednio lub bezpośrednio, które mogą pomóc innym osobom jest również zabronione. Jakikolwiek hazard przeciwko swojej drużynie będzie skutkować natychmiastową dyskwalifikacją oraz blokadą na wszystkie rozgrywki Ekstraklasa na okres 1 (jeden) roku. Wszystkie inne naruszenia będą karane według uznania administracji turnieju.

3. Zasady rozgrywek
3.1 Turnieje
Turnieje będą rozgrywane w formacie drabinki Single Elimination (przegrany odpada), mecze Best of 1 a od ćwierćfinałów Best of 3. Zawodnicy muszą posiadać skład w całości (skład podstawowy + ławka) z zawodników PKO BP Ekstraklasy.

3.4 Punktualność
Każdy uczestnik turniejów kwalifikacyjnych ma obowiązek stawić się do meczu o czasie wyznaczonym przez administracje. Po przekroczeniu 15 minut od wyznaczonej daty, osoba, która nie stawiła się na czas może zostać ukarana walkowerem. W takim wypadku trzeba napisać w komentarzu o braku przeciwnika.

3.5 Potwierdzenie wyniku
Każdy z zawodników ma obowiązek wpisania i potwierdzenia wyniku po zakończonym meczu. Obowiązkiem gracza, który wygrał jest zamieszczenie zdjęcia z wynikiem na oficjalnej stronie w opcjach meczu “Wgraj media”. W przypadku braku zdjęcia administracja turnieju ma prawo anulować taki mecz.

3.6 Fałszywy wynik
Wszelkie próby oszustwa poprzez wpisanie fałszywego wyniku będą surowo karane. Zawodnicy którzy dopuszczą próby oszustwa zostają natychmiastowo zdyskwalifikowani z turnieju oraz otrzymają blokadę na następne turnieje kwalifikacyjne.

3.7 Problem z połączeniem internetowym
W przypadku, gdy obaj gracze nie mogą się połączyć nie mogą się połączyć do meczu, należy napisać komentarz pod meczem. Administracja turnieju ma prawo do wylosowania zwycięzcy tego meczu. Gdy podczas gry występują tzw. lagi, należy przerwać taki mecz maksymalnie do 15 minuty i zgłosić protest meczowy. Administracja może poprosić graczy o wynik prędkości łącza. Kiedy wynik osiągnie mniejszą prędkość pobierania niż 10MB oraz wysyłania 1MB, gracz może zostać usunięty z turnieju. Organizator oraz wykonawca nie odpowiadają za jakość połączenia zawodników.

3.8 Zasady rozgrywek
Tryb: FIFA Ultimate Team.
Skład: Zawodnicy PKO BP Ekstraklasa (skład podstawowy + ławka rezerwowych)
Mecze: BO1 (do jednego wygranego meczu), od ćwierćfinału BO3 (do dwóch wygranych meczów).
Zakaz używania kart treningów.
Zakaz używania zawodników wypożyczonych.

3.9 Protest meczowy
3.9.1 Definicja
Protest meczowy powstaje w wyniku problemów zaistniałych podczas meczu, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania. Protest może zostać zgłoszony podczas rozgrywania spotkania w celu natychmiastowej reakcji ze strony administracji. Protest (na stronie ekstraklasagames.org) to oficjalna forma komunikacji pomiędzy obiema stronami oraz Organizatorem. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów dopiero po meczu, to protest zostanie negatywnie rozpatrzony. W przypadku, gdy następuje złamanie regulaminu (np. za zły skład) lub występują inne problemy, należy niezwłocznie wyjść z meczu i zgłosić to oficjalną drogą.

3.9.2 Zasady zgłaszania protestów
Zgłoszony protest musi zawierać dokładne informacje o powodzie jego wystosowania. Proste stwierdzenie „oni oszukiwali” nie jest wystarczające. Ponadto, wymagane jest, aby tekst był poprawnie sformatowany i tym samym czytelny dla zainteresowanych stron. Wszelkie przejawy agresji lub niekulturalnego zachowania w dyskusji podczas protestu, są surowo karane.

6. Regulamin
Organizacja lub przedstawiciel organizacji/drużyny ma obowiązek wysłać do Organizatora oświadczenie, w którym zapewnia, że zapoznał się z regulaminem i przekazał jego treść drużynie. Wysłanie potwierdzenia musi nastąpić w wyznaczonym, wcześniej ustalonym terminie. Jeśli Organizator rozgrywek nie otrzyma potwierdzenia, rozegranie pierwszego meczu uważane jest za zaakceptowanie wszystkich zasad.

7. Prawa Autorskie
Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością Organizatora lub są używane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozprowadzanie, powielanie, zmienianie lub inne użycie materiałów zawartych w tym dokumencie, włączając w to obrazy, rysunki, tekst, czy też fotografie, może stanowić naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych i być ścigane na mocy prawa karnego i/lub prawa cywilnego. Żadna część zawartości tego dokumentu nie może być odtwarzana w jakiejkolwiek formie ani przechowywana w bazie danych lub kopii bezpieczeństwa systemu z wyjątkiem użytku osobistego, bez pisemnej zgody Organizatora.. Cała zawartość tego dokumentu została podana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści lub plików znajdujących się na naszej stronie http://ekstraklasagames.org w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

Copyright