Rules

play Go4FIFA (PS4) Poland Cup #28

Last change: 30.07.2019 15:10

These are the rules for the Go4FIFA (PS4) Poland Cup #28. We make every effort to ensure the rules are complete and up to date but this may not always be the case. You should also check the Info Page and News for additions, exceptions and modifications that may apply. The rules are a guideline and the decisions by admins may differ from them depending on the circumstances. If you have any questions about the rules, please write a support ticket.

1. Administrator

Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji administratora turnieju: • Paweł Jędrzejski – Koordynator rozgrywek PS4 – p.jedrzejski@eslgaming.com

2. Szczegółowe zasady rozgrywek FIFA 19

Mecze rozgrywamy według poniżej podanych ustawień:
• Długość połowy: 6 minut
• Poziom trudności: World Class
• Poziom trudności bramkarza: World Class
• Szybkość gry: Normalna
• Składy: Ultimate Team
• Spalone: Włączone
• Kartki: Włączone
• Podania: Dowolne
• Stadion: Dowolny
• Nowy system obrony
• Zabrania się używania kart treningu oraz grania wypożyczonymi zawodnikami
• Dozwolone jest dokonywanie zmian zawodników w 2 połowie meczu
• Maksymalnie w składzie w jednym momencie może być 6 ikon

3. Rozłączenia

Jeżeli nastąpi rozłączenie gry pomiędzy 1 a 5 minutą należy powtórzyć całe spotkanie. Wynik meczu uzyskany do czasu rozłączenia należy dodać do końcowego rezultatu dogranego spotkania. Grę od środka rozpoczyna gracz, który był ostatni przy piłce w momencie rozłączenia: • 0 - 5 min -> cały mecz
• 10 min -> 85 min
• 11-15 min -> 80 min
• 16-20 min -> 75 min
• 21-25 min -> 70 min
• 26-30 min -> 65 min
• 31-35 min -> 60 min
• 36-40 min -> 55 min
• 41-45 min -> 50 min
• 46-50 min -> 1 połowa
• 51-55 min -> 40 min
• 56-60 min -> 35 min
• 61-65 min -> 30 min
• 66-70 min -> 25 min
• 71-75 min -> 20 min
• 76-80 min -> 15 min
• 81-85 min -> 10 min
• 86-90 min -> 7 min

4. Postanowienia ogólne

4.1. Zmiany w regulaminie

Kierownictwo turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. Dodatkowo, ESL zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji.

4.2. Ważność

Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

4.3. Poufność

Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z organizatorami oraz administracją turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez pisemnej zgody dyrekcji turnieju jest zabroniona.

4.4. Kodeks postępowania

Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do innych uczestników, widzów oraz administracji.

4.5. Uzgodnienia uczestników

Administracja nie jest odpowiedzialna za wszelkie uzgodnienia uczestników, ani nie zgadza się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy indywidualnymi graczami lub drużynami. Organizacja rozgrywek odradza zawierania tego typu porozumień, a uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie nie są pod żadnym pozorem dozwolone

4.6. Komunikacja

4.6.1. Poczta elektroniczna

Główną oficjalną metodą komunikacji w rozgrywkach jest poczta elektroniczna. Administracja będzie komunikować się z uczestnikami turnieju przy użyciu adresów email zarejestrowanych na kontach ESL uczestników turnieju. Uczestnicy powinni regularnie sprawdzać swoją skrzynkę odbiorczą tak aby nie pominąć jakichkolwiek komunikatów.

4.7. Warunki uczestnictwa

Następujące warunki muszą zostać spełniona aby wziąć udział w rozgrywkach.

4.7.1. Ograniczenia regionalne

W rozgrywkach indywidualnych, gracz chcący uczestniczyć rozgrywkach musi posiadać polskie obywatelstwo.

4.7.2. Konta gry

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wprowadzonego, aktualnego, własnego konta gry na swoim profilu ESL. Dotyczy to następujących kont gier:
• PSN ID do gry FIFA 19 PS4

4.7.3. Nieprawidłowe konta gry

Rozgrywanie spotkań na niewprowadzonym bądź nieprawidłowym koncie gry jest zabronione. Nieprawidłowe konto gry może skutkować blokadą, powtórzeniem spotkania lub przyznaniem walkowera.

4.7.4. Zakaz uczestnictwa

Zabrania się uczestnictwa w rozgrywkach pracownikom Organizatora i jego współpracownikom, pracownikom jego partnerów i podwykonawców, oraz najbliższej rodzinie osób wymienionych wcześniej. Do najbliższej rodziny zaliczani są: ojciec, matka, rodzeństwo, mąż, żona, dzieci oraz partner pozostający w związku nieformalnym.

5. Nagrody

5.1. Eliminacje

Miejsce 1: 100 punktów
Miejsce 2: 80 punktów
Miejsce 3: 60 punktów
Miejsce 4: 40 punktów
Miejsca 5-8: 20 punktów
Miejsca 9-16: 10 punktów
Miejsca 17-32: 5 punktów
Miejsca 33-64: 2 punkty
8 najlepszych graczy uzyska awans do finałów miesiąca

5.2. Finał miesiąca

1 miejsce: 1000 zł
2 miejsce: 500 zł

5.2.1. Anulowanie nagrody pieniężnej

Dopóki nagrody pieniężne nie zostały wypłacone, ESL zastrzega sobie prawo do anulowania wypłacenia nagród w przypadku gdy zostały wykryte nowe dowody dotyczące jakichkolwiek oszustw lub nieczystej gry.

6. Rozpoczęcie meczu

6.1. Punktualność

Wszystkie mecze muszą rozpocząć się o godzinie podanej na stronie meczowej. Jakiekolwiek zmiany daty meczu muszą zostać zaakceptowane przez administrację rozgrywek. Wszyscy gracze powinni być gotowi do rozpoczęcia meczu 15 minut przed planowanym startem rozgrywki. Po upływie 15 minut od daty spotkania będą przyznawane walkowery.

7. Prawa Autorskie

Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością Turtle Entertainment Polska lub są używane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozprowadzanie, powielanie, zmienianie lub inne użycie materiałów zawartych w tym dokumencie, włączając w to obrazy, rysunki, tekst, czy też fotografie, może stanowić naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych i być ścigane na mocy prawa karnego i/lub prawa cywilnego. Żadna część zawartości tego dokumentu nie może być odtwarzana w jakiejkolwiek formie ani przechowywana w bazie danych lub kopii bezpieczeństwa systemu z wyjątkiem użytku osobistego, bez pisemnej zgody Turtle Entertainment Polska. Cała zawartość tego dokumentu została podana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Turtle Entertainment Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści lub plików znajdujących się na naszej stronie http://play.eslgaming.com w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.