Rules

play FIFA18 (PS4) 1on1 ESL Mistrzostwa Polski - Sezon 16 Qualifier Cup 7 Poland

Last change: 14.02.2019 01:01

These are the rules for the FIFA18 (PS4) 1on1 ESL Mistrzostwa Polski - Sezon 16 Qualifier Cup 7 Poland. We make every effort to ensure the rules are complete and up to date but this may not always be the case. You should also check the Info Page and News for additions, exceptions and modifications that may apply. The rules are a guideline and the decisions by admins may differ from them depending on the circumstances. If you have any questions about the rules, please write a support ticket.

1. Definicje

1.1. Organizator

Organizatorem oraz wykonawcą ESL Mistrzostw Polski jest firma Turtle Entertainment Polska sp. z o.o. z siedziba w 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38, NIP: 525-24-78-330, KRS: 356059, REGON: 142403601. Wykonawca turniejów ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 wyznacza administratorów prowadzących struktury ligowe, a w szczególnych przypadkach podejmuje wiążące decyzje.

1.2. Uczestnik

Uczestnikiem ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 jest zawodnik, który bierze udział w turnieju.

1.3. Strefa czasowa

Strona ESL wyświetla godziny spotkania zgodnie ze strefą czasową ustawioną przez każdego zawodnika w opcjach konta. Niezalogowani użytkownicy będą mieli wyświetlone godziny spotkań na podstawie geolokalizacji adresu IP, jednakże zaleca się zalogowanie i ustawienie prawidłowej strefy czasowej w ustawieniach konta.

1.4. Administrator

Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji administratora turnieju: • Paweł Jędrzejski – Koordynator rozgrywek – p.jedrzejski@eslgaming.com

1.5. Szczegółowe zasady rozgrywek FIFA 18

Mecze rozgrywamy według poniżej podanych ustawień:
• Długość połowy: 6 minut
• Poziom trudności: World Class
• Poziom trudności bramkarza: World Class
• Szybkość gry: Normalna
• Składy: Ultimate Team
• Spalone: Włączone
• Kartki: Włączone
• Podania: Dowolne
• Stadion: Dowolny
• Nowy system obrony
• Zabrania się używania kart treningu oraz grania wypożyczonymi zawodnikami
• Dozwolone jest dokonywanie zmian w 2 połowie meczu
• Maksymalna jednoczesna ilość ikon w składzie: 6

1.6. Rozłączenia

Jeżeli nastąpi rozłączenie gry pomiędzy 1 a 5 minutą należy powtórzyć całe spotkanie. Wynik meczu uzyskany do czasu rozłączenia należy dodać do końcowego rezultatu dogranego spotkania. Grę od środka rozpoczyna gracz, który był ostatni przy piłce w momencie rozłączenia: • 0 - 5 min -> cały mecz
• 10 min -> 85 min
• 11-15 min -> 80 min
• 16-20 min -> 75 min
• 21-25 min -> 70 min
• 26-30 min -> 65 min
• 31-35 min -> 60 min
• 36-40 min -> 55 min
• 41-45 min -> 50 min
• 46-50 min -> 1 połowa
• 51-55 min -> 40 min
• 56-60 min -> 35 min
• 61-65 min -> 30 min
• 66-70 min -> 25 min
• 71-75 min -> 20 min
• 76-80 min -> 15 min
• 81-85 min -> 10 min
• 86-90 min -> 7 min

2. Postanowienia ogólne

2.1. Zmiany w regulaminie

Kierownictwo turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. Dodatkowo, ESL zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji.

2.2. Ważność

Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

2.3. Poufność

Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z organizatorami oraz administracją turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez pisemnej zgody dyrekcji turnieju jest zabroniona.

2.4. Kodeks postępowania

Wszyscy uczestnicy rozgrywek ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do innych uczestników, widzów oraz administracji ESL Mistrzostw Polski FIFA 18.

2.5. Uzgodnienia uczestników

Administracja ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 nie jest odpowiedzialna za wszelkie uzgodnienia uczestników, ani nie zgadza się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy indywidualnymi graczami lub drużynami. Organizacja rozgrywek odradza zawierania tego typu porozumień, a uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie nie są pod żadnym pozorem dozwolone

2.6. Transmisja rozgrywek

2.6.1. Prawa do transmisji

Wszelkie prawa do transmisji rozgrywek ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 należą wyłącznie do ESL.

2.6.2. Przekazanie praw

ESL ma możliwość przekazać prawa do transmisji jednego lub wielu uczestnikom. W takim przypadku transmisja musi zostać ustalona przed meczem z głównym administratorem danej gry.

2.7. Komunikacja

2.7.1. Poczta elektroniczna

Główną oficjalną metodą komunikacji w rozgrywkach ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 jest poczta elektroniczna. Administracja będzie komunikować się z uczestnikami turnieju przy użyciu adresów email zarejestrowanych na kontach ESL uczestników turnieju. Uczestnicy powinni regularnie sprawdzać swoją skrzynkę odbiorczą tak aby nie pominąć jakichkolwiek komunikatów.

2.8. Warunki uczestnictwa

Następujące warunki muszą zostać spełniona aby wziąć udział w rozgrywkach ESL Mistrzostw Polski FIFA 18.

2.8.1. Ograniczenia regionalne

Uczestnik biorący udział w fazie zasadniczej lub finałowej turnieju musi mieć ukończone 13 lat, w innym przypadku będzie wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Administracja zastrzega sobie prawo do zarządzania zdjęcia dokumentu potwierdzającego wymagany wiek.

2.8.2. Ograniczenia regionalne

W rozgrywkach indywidualnych, gracz chcący uczestniczyć ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 musi posiadać polskie obywatelstwo.

2.8.3. Konta gry

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wprowadzonego aktualnego konta gry na swoim profilu ESL. Dotyczy to następujących kont gier:
• PSN ID do gry FIFA 18 PS4

Konto musi być własnością użytkownika i nie może być pożyczane od innych użytkowników. W przypadku uzyskania dowodów na to, że konto jest własnością użytkownika, gracz zostanie zdyskwalifikowany z turnieju.

2.8.4. Nieprawidłowe konta gry

Rozgrywanie spotkań ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 na niewprowadzonym bądź nieprawidłowym koncie gry jest zabronione. Nieprawidłowe konto gry może skutkować blokadą, powtórzeniem spotkania lub przyznaniem walkowera.

2.8.5. Nazwy drużyn/graczy

Nazwy posiadające prawne zastrzeżenie wyłączności oraz nazewnictwo, które wyraźnie kłóci się z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania nie będą akceptowane. Dodatkowo, drużyny/gracze mogą posiadać w swojej nazwie tylko i wyłącznie jednego sponsora.

2.9. Licencje

2.9.1. Definicje

ESL przyznaje zawodnikom licencje na uczestnictwo w ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 . Są to uczestnicy, którzy zakwalifikowali się poprzez fazę kwalifikacyjną online oraz Ci którzy dostali specjalne zaproszenie na udział w turnieju.

2.9.2. Czas trwania

Licencja przyznawana jest tylko na czas trwania sezonu ESL Mistrzostw Polski FIFA 18.

2.10. Nagrody

Gracz ma obowiązek przesłać wszystkie potrzebne dane poprzez e-mail. Każdy gracz, która wygrał nagrodę pieniężną lub rzeczową, zgadza się na udostępnienie danych osobowych, niezbędnych do wysyłki nagród.

2.10.1. Podział nagród

Wszystkie nagrody zostaną wysłane do 90 dni od zakończenia turnieju ESL Mistrzostw Polski FIFA 18. Nagrody:
1 miejsce: 20 000 PLN
2 miejsce: 10 000 PLN
3/4 miejsce: 5 000 PLN

2.10.2. Anulowanie nagrody pieniężnej

Dopóki nagrody pieniężne nie zostały wypłacone, ESL zastrzega sobie prawo do anulowania wypłacenia nagród w przypadku gdy zostały wykryte nowe dowody dotyczące jakichkolwiek oszustw lub nieczystej gry.

2.11. Zastępstwa

Jeśli uczestnik z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie kontynuować gry w rozgrywkach ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 i zostanie usunięty, ESL ma możliwość powołania zastępstwa. Administracja przeanalizuje dokładnie wszystkich kandydatów oraz ich wyniki i wystosuje oficjalną informacje na ten temat.

2.12. Dane osobowe

W celu odpowiedzi na pytania, spełnianie próśb, wysyłanie wiadomości dla subskrybentów drogą elektroniczną czy zarządzanie programami lojalnościowymi wymagane będzie podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres domowy i do korespondencji oraz adres e-mail. Baza zawierająca dane osobowe przekazane przez użytkowników zarejestrowana jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest zgodna z obowiązującym prawem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych.

2.13. Hazard

Żaden z graczy, menadżerów lub osób związanych z organizacjami uczestniczącymi w turnieju, nie może brać udziału w obstawianiu meczów lub jakimkolwiek innym hazardem związanym z rozgrywkami ESL Mistrzostw Polski FIFA 18. Udostępnianie jakichkolwiek informacji pośrednio lub bezpośrednio, które mogą pomóc innym osobom jest również zabronione. Jakikolwiek hazard przeciwko swojej osobie będzie skutkować natychmiastową dyskwalifikacją oraz blokadą na wszystkie rozgrywki ESL na okres 1 (jeden) roku. Wszystkie inne naruszenia będą karane według uznania administracji turnieju.

2.14. Rozpoczęcie meczu

2.14.1. Punktualność

Wszystkie mecze ESL Mistrzostw Polski FIFA 18 muszą rozpocząć się o godzinie podanej na stronie meczowej. Jakiekolwiek zmiany daty meczu muszą zostać zaakceptowane przez administrację rozgrywek. Wszyscy gracze powinni być gotowi do rozpoczęcia meczu 15 minut przed planowanym startem rozgrywki.

2.14.2. Opóźnianie meczu

Uczestnicy meczu zobowiązani są do obecności oraz gotowości do gry nie później niż na planowaną godzinę rozpoczęcia spotkania. Jeśli uczestnik nie jest gotowy do gry o godzinie rozpoczęcia meczu, otrzymuje on ostrzeżenie. Jeżeli uczestnik nie jest gotowy do gry po 10 minutach od zaplanowanej godziny meczu, otrzymuje punkt karny.

2.14.3. Rezultat spotkania

Wynik meczu musi zostać wprowadzony oraz zaakceptowany przez uczestników turnieju, natychmiast po zakończeniu spotkania. Prosimy o wgrywanie zdjęć z wynikiem przez zwycięzcę meczu. Protest do meczu może zostać wystosowany przed zaakceptowaniem wyniku.

2.15. Protest meczowy

2.15.1. Definicja

Protest meczowy powstaje w wyniku problemów zaistniałych podczas meczu, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania. Protest może zostać zgłoszony podczas rozgrywania spotkania w celu natychmiastowej reakcji ze strony administracji lub po jego zakończeniu. Protest to oficjalna forma komunikacji pomiędzy obiema stronami oraz administracją.

3. System rozgrywek ESL Mistrzostw Polski FIFA 18

3.1. Fazy rozgrywek

• pierwszy etap: Eliminacje
• drugi etap: Faza grupowa
• trzeci etap: Faza finałowa online
• trzeci etap: Finały offline

3.2. Eliminacje

Zostanie przeprowadzone 7 turniejów eliminacyjnych. Wszystkie mecze oprócz meczów ćwierćfinałowych będą rozgrywane w systemie Best of One, zaś mecze ćwierćfinałowe będą rozgrywane systemem Best of Three (do dwóch wygranych meczów). Półfinaliści uzyskają awans do następnej fazy jaką są grupy

3.3. Faza grupowa

32 zawodników (28 z eliminacji oraz 4 zaproszonych) zostanie podzielonych na 2 równe grupy. Grupy zostaną rozegrane w systemie SWISS, a ich mecze w systemie BO3. 8 najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do kolejnej fazy jaką jest faza finałowa online

3.4. Faza finałowa online

W tej fazie gramy systemem BO5 (best-of-five, do trzech wygranych meczów). W przypadku wyniku remisowego gramy dogrywkę oraz rzuty karne (jeśli będą potrzebne). Zwycięzcy par awansują do kolejnego etapu.

3.5. Finały offline

Informacje dotyczące finałów pojawią się w dedykowanym newsie.

4. Prawa Autorskie

Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością Turtle Entertainment Polska lub są używane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozprowadzanie, powielanie, zmienianie lub inne użycie materiałów zawartych w tym dokumencie, włączając w to obrazy, rysunki, tekst, czy też fotografie, może stanowić naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych i być ścigane na mocy prawa karnego i/lub prawa cywilnego. Żadna część zawartości tego dokumentu nie może być odtwarzana w jakiejkolwiek formie ani przechowywana w bazie danych lub kopii bezpieczeństwa systemu z wyjątkiem użytku osobistego, bez pisemnej zgody Turtle Entertainment Polska. Cała zawartość tego dokumentu została podana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Turtle Entertainment Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści lub plików znajdujących się na naszej stronie http://play.eslgaming.com w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.