ShkolniyAvtobus vs. Team XENEX
Contestants Parameters

 ShkolniyAvtobus
 
vs.
 Team XENEX
 
Status: closed
MatchID 34071049
Date Sunday, 11/09/16 08:00
Calculated 11/09/16 09:07
map Best-of-One
Match setup (enter result, reschedule)
Upload match media (screenshots, demos)
Result Media
1 : 0
ShkolniyAvtobus wins !
11/09/16 09:07
Round 1
189 kB, 11/09/16 09:07, by Inkvizitor
Lineup

ShkolniyAvtobus

 
comments (1)
 
 
sa123 lobby and pass
 
 
 
Information:
  • info write comment not allowed