Naruto21  id: 9780782
Replay Archive
Game
Type
Name
Date
League
Match
Naruto21 vs. Tasher
Demo - - Naruto21
27.01.2019 16:35 Go4Hearthstone Europe Cup #187
Naruto21 vs. SAWEKI
Round 1 - - Naruto21
02.09.2018 15:59 Go4Hearthstone Europe Cup #166
Naruto21 vs. SAWEKI
Round 2 - - Naruto21
02.09.2018 15:59 Go4Hearthstone Europe Cup #166
Naruto21 vs. reexer
playapp-1532270188053.jpg
22.07.2018 16:36 Go4Hearthstone Europe Cup #160
Naruto21 vs. reexer
playapp-1532268519794.jpg
22.07.2018 16:08 Go4Hearthstone Europe Cup #160
Naruto21 vs. Kenny0937
Round 2 - - Naruto21
03.06.2018 16:39 Go4Hearthstone Europe Cup #153
Naruto21 vs. Kenny0937
Naruto win 1
03.06.2018 16:39 Go4Hearthstone Europe Cup #153
Naruto21 vs. White
Naruto win 1
03.06.2018 15:39 Go4Hearthstone Europe Cup #153
Naruto21 vs. Menetez
1525029422425.jpg
29.04.2018 21:17 Go4Hearthstone Europe Cup #148
Naruto21 vs. Menetez
1525029416668.jpg
29.04.2018 21:16 Go4Hearthstone Europe Cup #148
Naruto21 vs. Menetez
1525029409718.jpg
29.04.2018 21:16 Go4Hearthstone Europe Cup #148
Naruto21 vs. bumser
1525023116561.jpg
29.04.2018 19:31 Go4Hearthstone Europe Cup #148
Naruto21 vs. Vlahh
1525022376076.jpg
29.04.2018 19:19 Go4Hearthstone Europe Cup #148
Naruto21 vs. Vlahh
1525022367224.jpg
29.04.2018 19:19 Go4Hearthstone Europe Cup #148
Naruto21 vs. ShoWtimE
lobby
04.02.2018 15:46 Go4Hearthstone Europe Cup #136
Naruto21 vs. lefttsift
Round 2 - - Naruto21
21.01.2018 17:16 Go4Hearthstone Europe Cup #134
Naruto21 vs. lefttsift
naruto win 1
21.01.2018 17:15 Go4Hearthstone Europe Cup #134