Rankings
#  Name Points Matches Score Diff. PP
1.
 Wrocław
9 3 3-0-0 33:6 0
2.
 LodzOLD.csgo
6 3 2-0-1 38:21 0
3.
 Piotrkow Trybunalski.csgo
3 3 1-0-2 21:22 0
4.
 Dabrowa Gornicza.csgo
0 3 0-0-3 5:48 0


#  Name Points Matches Score Diff. PP
1.
 Bydgoszcz.csgoOLD
6 3 2-0-1 41:16 0
2.
 Krakow.csgoo
6 3 2-0-1 39:25 0
3.
 Gdansk.csgo
6 3 2-0-1 32:26 0
4.
 Wisla.csgo
0 3 0-0-3 3:48 0


#  Name Points Matches Score Diff. PP
1.
 Rzeszow.csgo
6 3 2-0-1 32:27 0
2.
 Torun.csgo
4 2 1-1-0 31:15 0
3.
 Grudziadz.csgo
2 3 0-2-1 30:46 0
4.
 Katowice
1 2 0-1-1 26:31 0


#  Name Points Matches Score Diff. PP
1.
 Warszawa2.csgo
9 3 3-0-0 48:4 0
2.
 Poniatowa.csgo
6 3 2-0-1 36:16 0
3.
 Warszawa.csgo
3 3 1-0-2 16:32 0
4.
 Wloclawek.csgo
0 3 0-0-3 0:48 0


Legend
#
Current Rank
Points
Points
Matches
Statistics of all matches shown as follows: won, tied, lost.
P.P.
Penalty Points