Regulamin

Dla Battlefield 3 istnieją pewne zasady. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, by regulamin był pełen i aktualny, lecz nie zawsze jest to możliwe. Regulamin to zestaw wytycznych, a więc decyzje adminów mogą się od niego różnić w zależności od okoliczności. Poniższy regulamin jest uniwersalnym zestawem zasad i dotyczy rożnych typów rozgrywek. Jeśli masz jakieś pytania o regulamin, napisz etykietę wsparcia.

1. Zasady ogólne

1.1. Wyzwania

W ladderze każdy z uczestników może wyzwać inną drużynę. Wyzwanie może zostać odrzucone. Jeśli uczestnik jest w obrębie 20 miejsc od drużyny, która wyzywa, za odrzucenie wyzwania otrzyma ona 2 punkty karne. Jeśli obie drużyny znajdują się w top 10 - odrzucenie wyzwania będzie karane 3 punktami karnymi.

Drużyna, która posiada w danym momencie 5 aktywnych wyzwań, nie może być już wyzwana. Jest to zaimplementowane w system ESL i nie może być zmienione.

1.2. No-Show, walkowery

W przypadku nie zjawienia się przeciwnika na umówione spotkanie w przeciągu 15 minut od podanego terminu rozegrania meczu - przeciwnik musi pojawić się na serwerze (minimum 51 % składu - reszta w ciągu następnych 5 minut, skład min. 70%), należy  skontaktować się z administratorem rozgrywek po przez IRC lub etykietę wsparcia i powiadomić o tym zdarzeniu. Należy wykonać screenshota z lista graczy na serwerze i dołączyć do etykiety.

Mecz zostaje potraktowany jako no-show gdy pojawi się o tym wpis w komentarzach przedmeczowych lub czacie przed meczem. Każda drużyna na możliwość wykorzystania jednego no-show podczas trwania rozgrywek ( chyba że regulamin rozgrywek to wykluczy), każde następne no-show zostanie potraktowane jako walkower (punktacja jak za walkower czyli 1:0)

Mecz który został przełożony przez no-show należy rozegrać przez ostatecznym terminem meczy ostatniej kolejki danego sezonu lub terminie wyznaczonym przez administracje

W przypadku gdy żadna ze stron nie przedstawi plików z screenami świadczącymi o ich obecności na meczu ( oczekiwaniu na przeciwnika) zostanie to potraktowane jako obustronną rezygnacje z meczu. Taki mecz zostanie anulowany bez możliwości jego powtórzenia lub wpisany jako 0:0 bez przyznania punktów (o ile pozwoli na to system naliczania punktów) . Wynikiem dla walkowera jest 1:0 i taki wynik należy wpisywać. Każdy inny wpis będzie traktowany jako fałszywy wynik i karany PP wg taryfikatora.

1.3. Zbanowane konta gier

Jeśli gracz posiada zbanowane konto gry, nie może rozegrać żadnego spotkania na ESL. Nawet jeśli orzeczono, że gracz jest niewinny, zbanowane konto gry nie zostanie usunięte przez ESL. Nie może być ono wykorzystane, przez co gracz musi zaopatrzyć się w nowe konto gry.

1.4. Zmiana zawodników

W trakcie trwania rozgrywek ligowych (chyba że regulamin rozgrywek tego zabrania) drużyny będą miały możliwość zmian w składzie. Zawodnik dopisany do drużyny, a wcześniej nie grający w innej drużynie biorącej udział w rozgrywkach ligowych pauzuje jeden mecz ( o chwili przyłączenia do drużyny) . Zawodnik który był w innej drużynie która bierze udział w rozgrywkach ligowych pauzuje 3 mecze. Każdy zawodnik może zmienić drużynę jeden raz, chyba że drużyna w której grał wycofała się z rozgrywek. W takim wypadku gracz traktowany jest tak jak gracz bez drużyny ( pauzuje jeden mecz)..

W przerwie między sezonami rozgrywek ligowych można zmienić zawodników w drużynie. Będą oni mogli rozgrywać spotkania od pierwszego meczu bez konieczności pauzowania jak to ma miejsce podczas trwania rozgrywek.

2. Media meczowe

2.1. Screenshoty

Screenshoty muszą być dodane do raportu pomeczowego. Muszą pokazywać skład drużyny oraz wynik. Maksymalny czas na ich wgranie wynosi 24 godziny.

2.2. ESL Wire Anti-Cheat

Każdy gracz zobowiązany jest to zainstalowania i używania podczas gry programu ESL Wire Anti-Cheat podczas całego czasu trwania spotkania. Jeśli gracz nie może korzystać z EWAC - nie ma prawa gry. W przypadku, kiedy strona ESL jest niedostępna, czyniąc EWAC niedziałającym, mecz należy przełożyć.

2.3 Przerwy w meczu

Podczas trwania meczu jest możliwość jego przerwania lub restartu za zgoda obu stron. CL jednej ze stron na czacie ogólnym podaje prośbę o zatrzymanie lub restart, CL drużyny przeciwnej musi w ciagu 60 sekund na zgodę lub odrzucenie. W przypadku braku zgody mecz toczy się dalej.

3. Ustawienia

3.1. Ustawienia serwera

Gracze zobowiązani są do sprawdzenia, czy ustawienia serwera są poprawne. Jeśli są złe, należy zgłosić to osobom zarządzającym serwerem w celu zmiany ustawień. W przypadku, gdy drużyny zagrają na złych ustawieniach, a następnie zostanie otwarty protest, drużynom mogą być przyznane punkty karne.

Jeżeli zmiany wprowadzone przez DICE uniemożliwiają ustawienia serwera w przewidziany sposób, wymagane ustawienia zostaną na bieżąco zmienione.

3.1.1. Infantry 5on5

Punkbuster: ON
FriendlyFire: ON
TeamBalance: OFF
KillCam: OFF
MiniMap: ON
3rd Person Vehicle Cameras: ON
CrossHair: ON
3DSpotting: ON
MiniMapSpotting: ON
HardCore: OFF
Regenerate Health: ON
Ticketratio: default
Startdelay: 30s (default)
Vehicles: not allowed to use (OFF)
Vehicles Spawn Time: 100% (default)
Spawn only on Squadleader: OFF
Unlocks: all unlocked

3.1.2. Close Quarters 3on3

Punkbuster: ON
FriendlyFire: ON
TeamBalance: OFF
KillCam: OFF
MiniMap: ON
3rd Person Vehicle Cameras: ON
CrossHair: ON
3DSpotting: ON
MiniMapSpotting: ON
HardCore: OFF
Regenerate Health: ON
Ticketratio: default
Startdelay: 30s (default)
Vehicles: not allowed to use (OFF)
Vehicles Spawn Time: 100% (default)
Spawn only on Squadleader: OFF
Unlocks: all unlocked

3.2. GGC-Stream

Każdy z serwerów, na którym będą rozgrywane spotkania w ramach ligi ESL musi posiadać aktywny streaming do GGC-Stream.

Brak streamingu GGC-Stream na serwerze skutkuje dodatkowymi punktami karnymi dla drużyn biorących udział w spotkaniu. Jeśli serwer nie wspiera GGC-Stream - nakazujemy rozegranie meczu na innym serwerze, które takowe wsparcie posiada!

3.3. Ustawienia gracza

Komendy, które są zabronione po stronie gracza:

WorldRender.FxaaEnable
WorldRender.MotionBlurEnable
WorldRender.MotionBlurMax
WorldRender.MotionBlurScale
WorldRender.MotionBlurNoiseScale
WorldRender.MotionBlurQuality
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount
WorldRender.MotionFrameAveraeCount

4. Zasady meczowe

4.1. Wybór serwera

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości informujemy, że ESL nie dostarcza serwerów na spotkania, gracze i drużyny muszą je sobie zapewnić we własnym zakresie. Jeśli drużyny nie dogadają się między sobą co do warunków rozegrania spotkania na jednym serwerze, mecz rozgrywany jest na dwóch serwerach - jedna mapa na serwerze jednej drużyny, druga na serwerze drugiej drużyny.

4.2. Wymagania drużynowe/gracza

Każdy z graczy biorących udział w lidze Battlefield 3 zobowiązany jest do posiadania wprowadzonego na swoim koncie BF3 Nick Name oraz PB GUID'a. Kontem gry w tym przypadku jest login Origin (lub po prostu nick żołnierza w grze).

W zależności od turnieju, drużyna musi posiadać odpowiednią liczbę graczy (np. dla trybu Conquest - 8 graczy, dla trybu Squad Rush - 4 graczy). Każdy z graczy musi mieć wprowadzone konto gry. Dodatkowo, każda z drużyn biorących udział w rozgrywkach zobowiązana jest do posiadania na swoim profilu możliwości kontaktu (Gadu-Gadu lub IRC).

W trakcie trwania jakiegokolwiek turnieju (z wyłączeniem meczów w ramach ladderów, pucharów i ligi), liderzy drużyn zobowiązani są do obecności na oficjalnym kanale IRC - #bf3.pl. Webchat dostępny jest na stronie głównej sekcji. Jednocześnie przypominamy, że IRC nie jest jedynym kanałem do porozumiewania się z przeciwnikami - należy również na bieżąco sprawdzać komentarze pod meczem, czat meczowy oraz prywatne komunikatory.

4.3. Wybór mapy

W ramach rozgrywek ligowych mapa jest narzucana odgórnie – wszystkie drużyny w danym terminie grają tą samą mapę. Losowanie map przeprowadzane jest przez generator map z puli map które nie były jeszcze grane. Lista map zostanie podana przy zapisach do danych rozgrywek ligowych. W przypadku gdy rozgrywki przewidują inny system wyboru map zostanie to podane w przepisach szczegółowych rozgrywek.

4.4.1 Wybór terminu meczu

W ramach rozgrywek ligowych termin meczu ustalany jest przez administrację. Podany termin jest terminem ostatecznym. Dopuszcza się rozegranie meczy w terminie wcześniejszym, pod warunkiem uzyskania zgody obu stron (w komentarzach przed meczowych).

W przypadku gdy rodzaj rozgrywek przewiduje inny sposób ustalania terminu meczu zostanie to podane podczas zapisów.

W przypadku gdy na ustalony terminu meczu nie stawią się obie drużyny a mimo to jedna z nich występuje o walkower , mecz zostaje anulowany , teamy tracą możliwość jego rozegrania. Wyjątek stanowi sytuacja w której drużyna podda mecz o czy poinformuje przeciwnika w komentarzach przedmeczowych lub wycofa się z rozgrywek.

4.4.2 Zmiana terminu meczu

W przypadku gry ustalono termin meczu a któraś ze stron chce go zmienić należy ten fakt wpisać w komentarzach przedmeczowych oraz wysłać informację (PW/mail) do drużyny przeciwnej.
Jeżeli do meczu pozostało mniej niż 72h drużyna przeciwne musi zgodzić się na przełożenie terminu meczu, jeżeli pozostało więcej niż 72h termin meczu zostaje ustalany na nowo - procedura jak w punkcie 4.4.1, lecz nie może on być późniejszy niż termin ostateczny podany przez administrację. Procedura ta nie ma zastosowania w przypadku rozgrywek ligowych.

W przypadku rozgrywek ligowych termin meczu może zostać przełożony w szczególnym wypadku po uzyskaniu zgody administracji i przeciwnika. Przełożony mecz należy rozegrać najpóźniej w ciągu 5 dni, jednocześnie można mieć przełożony tylko jeden mecz. Kolejny mecz będzie traktowany jako noshow, a w przypadku wykorzystania noshow jak mecz oddany walkowerem.

W przypadku rozegrania meczu po terminie bez uzyskania zgody administracji drużyna która wnioskowała o przesunięcie meczu otrzymuje 1 PP, w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji otrzyma 3PP. Jeżeli sytuacja powtórzy się po raz trzeci mecz taki zostanie uznany za przegrany walkowerem.

4.5. Procedura meczowa

Dla każdego z trybów obowiązuje osobna procedura rozgrywania spotkania.

4.5.1. Infantry 5on5

Obie drużyny rozgrywają jedną mapę z dwoma rundami, w każdej rundzie grają po innej stronie konfliktu.

Wynikiem końcowym jest liczba ticketów zsumowana po obu rundach. Drużyna, która posiada na swoim koncie więcej ticketów wygrywa spotkanie.

Lista map

Rozmiar mapy: Conquest (32 osoby)

 • Teheran Highway
 • Seine Crossing
 • Operation Métro
 • Damavand Peak
 • Grand Bazaar
 • Strike at Karkand #2
 • Sharqi Peninsula #2

4.5.2. Close Quarters 3on3

Obie drużyny rozgrywają jedną mapę z dwoma rundami, w każdej rundzie grają po innej stronie konfliktu.

Wynikiem końcowym jest liczba ticketów zsumowana po obu rundach. Drużyna, która posiada na swoim koncie więcej ticketów wygrywa spotkanie.

Lista map

Tryb: Dominacja i podbój

 • Ziba Tower
 • Donia Fortress
 • Operation 925
 • Scrapyard

4.7. Zakazane odblokowania

W przypadku, gdy którakolwiek z drużyn w trakcie spotkania zauważy, iż przeciwnik używa zakazanych odblokowań, mecz należy dograć do końca. Po zakończeniu spotkania należy otworzyć protest oraz dostarczyć dowody (screenshoty lub filmy), które będą potwierdzać uzycie zakazanego odblokowania. W przypadku stwierdzenia, że drużyna złamała regulamin, zostanie ukarana zgodnie z tabelą w punkcie 6.

Kara przyznawana jest za posiadanie niedozwolonego odblokowania (nie ważne czy było użyte - mogło być użyte czy nie)

WAŻNE: Z racji niezbyt dobrze działającej funkcji tworzenia screenshotów w grze, zalecamy używanie zewnętrznego oprogramowania (np. Fraps) w celu tworzenia zdjęć.

4.7.1 Zabronione odblokowania tryb Infantry 5on5:

 • MAV drone
 • Spawn Beacon
 • M320 (standardowa wersja zabroniona, reszta dozwolona)
 • IRNV Scope
 • Tactical Light (włącznie z pistoletami)
 • AUG A3
 • SCAR-L
 • L86A2
 • LSAT
 • ACW-R
 • MTAR-21
 • M417
 • JNG-90
 • SPAS-12
 • M5K
 • XBOW
 • Slug Ammo
 • M26 Slug

4.7.2 Zabronione odblokowania tryb Close Quarters 3on3:

 • IRNV scope
 • Tactical Light (włącznie z pistoletami)
 • MAV drone
 • Spawn Beacon
 • Claymore
 • Shotguny (M26 i inne)
 • C4
 • Wyrzutnie rakiet
 • M320 (dym dozwolony)
 • Wszystkie dodatki do broni za wyjątkiem tych z dodatku Back To Karkand i Close Quarters

4.8. Procedura protestu

W przypadku złamania regulaminu przez którąkolwiek z drużyn, należy w tym celu wystosować protest. Protesty będą rozpatrywane w trybie 3 dniowym. Drużyna ma 24 godziny na wniesienie protestu do danego meczu.

4.9. Blokada drużyny

W przypadku gdy drużyna zbierze ilość punktów która spowoduje jej zawieszenie, w okresie zawieszenia drużyna nie może rozgrywać meczy.

4.10. Anulowanie wyniku meczu

Aby zachować czystość rozgrywek i uniknąć wzajemnych oskarżeń o stosowanie niedozwolonych wspomagaczy używanie ESL Wire oraz nagrywanie dem z meczu jest priorytetem. W przypadku gdy podczas meczy dwóch graczy z danej drużyny nie stosuje się do w/w założeń (konieczność używania ESL Wire i/lub nagrywanie dema meczu) , wynik meczu zostaje anulowany, a drużyna która nie zastosowała się do w/w wytycznych przegrywa go walkowerem.

4.11. Spadki awanse w ramach ligi

W ramach rozgrywek ligowych Liga TOP 10 jest ligą zamkniętą, należy do niej awansować z poziomu II Ligi. Do II Ligi może zapisać się każdy team spełniający warunki uczestnictwa w rozgrywkach.
Squad Rush 4on4 TOP 10
Ligę I - TOP 10 tworzy dziesięć najlepszych drużyn w Polsce. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywek z ligi I (TOP 10) cztery ostatnie drużyny spadają do ligi II.
Squad Rush 4on4 Liga II
W ramach II Ligi rozgrywki toczą się w dwóch grupach. Po zakończeniu sezonu po dwa najlepsze teamy z każdej grupy awansują do I Ligi ( TOP 10)
Infantry CQ 6on6 TOP 10
Ligę I - TOP 10 tworzy dziesięć najlepszych drużyn w Polsce. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywek z ligi I (TOP 10) cztery ostatnie drużyny spadają do ligi II.
Infantry CQ 6on6 Liga II
W ramach II Ligi rozgrywki toczą się w dwóch grupach. Po zakończeniu sezonu po dwa najlepsze teamy z każdej grupy awansują do I Ligi ( TOP 10)
Conquest 8on8 TOP 6
Ligę I - TOP 6 tworzy sześć najlepszych drużyn w Polsce. Po zakończeniu każdego sezonu dwie ostatnie drużyny spadają do Ligi II
Conquest 8on8 Liga II
W ramach II Ligi rozgrywki toczą się w dwóch grupach. Po zakończeniu sezonu najlepsza drużyna z każdej grupy awansują do I Ligi ( TOP 6)

4.12. Wycofanie się drużyny z rozgrywek

W przypadku gdy drużyna wycofa się z rozgrywek podczas ich trwania punkty za mecze rozdzielane są w następujące sposoby: Drużyna rozegrała mniej niż 30 % meczy - wszystkie mecze z jej udziałem są anulowane - tak jak by nie grała Drużyna rozegrała 30% - 70 % meczy - wyniki rozegranych meczy pozostają, za mecze nie rozegrane punkty przydzielone są w sposób następujący: ponad 50% meczy przegranych przez wycofująca się drużynę - pozostałe (nierozegrane) mecze potraktowane zostają jak walkowery (3 punkty) 50% i więcej wygranych meczy przez wycofująca się drużynę - pozostałe (nierozegrane) mecze potraktowane zostają jak remisy ( 1 punkt). Drużyna rozegrała ponad 70 % meczy - pozostałe (nierozegrane) mecze potraktowane zostają jak walkowery (3 punkty).

5. Cheatowanie

Cheatowanie z użyciem modyfikacji gry, nielegalnej konfiguracji lub zewnętrznych programów (włączając w to wszelkiego rodzaju FXAA Injector, czy Riva Tuner) jest zabronione i będzie surowo karane!

5.1. Nielegalne programy / modyfikacje

Każda zmiana konfiguracji gry czy sterowania, która nie jest możliwa do dokonania z poziomu menu gry jest zabroniona (np. super niskie ustawienia tekstur, brak dymu/kurzu, brak plantów). Wszelkiego rodzaju modyfikacje tego typu będą skutkować przyznaniem 12 punktów karnych, co z kolei spowoduje zablokowanie konta na 2 lata. Wszystkie inne próby nieczystej gry będą skutkowały zablokowaniem konta na 2 lata. Nowe programy i/lub modyfikacje są zabronione do chwili, kiedy nie zostaną one oficjalnie dopuszczone do użytku w lidze ESL. Dla przykładu, edycja plików gry po stronie klienta czy serwera będzie traktowana jako cheatowanie i będzie karana 12 punktami karnymi (2 lata blokady).

W celu wykrycia potencjalnych oszustów wykorzystujemy ESL Wire Anti-Cheat, Punkbuster oraz GGC-Stream.

5.2. Korzystanie z bugów

Korzystanie z bugów gry jest zabronione. Wszelkie nieznane bugi również są zabronione, chyba, że będą zezwolone w regulaminie rozgrywek. Dotychczas znane bugi, które są zabronione:

 • uzbrajanie przekaźnika przez ścianę/dach/podłogę lub inny obiekt
 • przenikanie przez ściany (czyniąc się niewidocznym oraz "nieśmiertelnym")

5.3. Skrypty i makra

Wszelkiego rodzaju skrypty, makra czy zmiany w konfiguracji gry nie są dozwolone, dopóki nie znajdą się one w regulaminie jako dopuszczone. Programy i makra, które pozwalają na uzyskanie przewagi w grze (np. usuwanie ścian, makra na pojedynczy strzał) są zabronione. Wszelkiego rodzaju programy, które zmieniają grę są zabronione. Lista zabronionych skryptów / makr:

 • no-recoil lub kontrola recoila
 • single shot macro/skrypt
 • aimassit / aimbot
 • auto reload
 • auto revive
 • auto spotting

6. Taryfikator punktów karnych

Gracz może maksymalnie otrzymać do 6 punktów karnych, natomiast drużyna do 4 punktów karnych na mecz, chyba, że wykroczenie jest znaczniejsze. W przypadku popełnienia większej ilości wykroczeń, punkty karne są sumowane.

Wykroczenie Liczba punktów karnych
Użycie niedozwolonych
modyfikacji
Drużyna: 6; Gracz: 6 (+ 6 miesięcy blokady)
Brakujące media
meczowe
Drużyna: 1 (za każdy - max 3 punkty)
Brak ESL Wire Drużyna: 1/ Gracz 3
Zbanowane konto gry (MBL entry) Gracz: blokada 6 miesięcy (jeśli w trakcie meczu ESL - blokada za cheatowanie)
Brak dema gry Drużyna: 2/ Gracz 6
Używanie bugów Drużyna/Gracz: 1-3
Używanie
zabronionych odblokowań
Drużyna 1; Gracz: 1 (oraz -20 kuponów od ostatecznego wyniku za każde użycie)
Wykroczenie Liczba punktów karnych
Ogólne
No show Drużyna: 3; Gracz: 2
Odrzucenie wyzwania Normalne: 1
Celowe (top 10): 2
Przerwanie meczu Gracz / Drużyna: 4
Zmiana terminu meczu bez zgody administracji (po terminie) Ostrzeżenie/1/3
Użycie niedopuszczonego zawodnika
Blokada za "nieaktywność" Gracz / Drużyna: 3
Blokada Gracz / Drużyna: 3
Niezarejestrowany gracz Gracz / Drużyna: 3
Brak Konta Premium (gdzie wymagane) Gracz / Drużyna: 3
Brakująca Karta Gracza (gdzie wymagane) Gracz / Drużyna: 3
Oszust/Fake Gracz / Drużyna: 6
Złe konto gry Gracz / Drużyna: 3
Gra bez zarejestrowanego konta gry Gracz / Drużyna: 3
Niesportowe zachowanie
Obrażanie graczy/drużyny Ostrzeżenie / 1-2 punkty karne
Podwójne/Fake konta Ostrzeżenie / 1-3 punkty karne
Upublicznienie dema gry
bez zgody administracji
(nie dotyczy swojego dema gry)
CL (lub osoba odpowiedzialna za demo) 3/ upubliczniajacy 4 punkty karne
Tworzenie nowych drużyn Ostrzeżenie / 4 punkty karne / Ladder ban
Fake'owanie narodowości Ostrzeżenie / 1 / 2 / 3 punkty karne
Wyrzucanie graczy z serwera Gracz / Drużyna: 4
Oszustwo Gracz / Drużyna: 1 - 4
Fałszywy wynik Gracz / Drużyna: 4
Fałszywe media meczowe Gracz / Drużyna: 6
Fałszywy mecz Gracz / Drużyna: 6
Cheatowanie Gracz: 12 / Drużyna: 6
Niedopuszczenie autoryzowanego obserwatora do spotkania Drużyna: 3

7. Pozostałe zasady

W sytuacjach specyficznych administracja na wniosek graczy może poszerzyć zakres stosowania regulaminu (np. wydłużenie terminów itp). W kwestiach spornych, których nie uwzględnia powyższy regulamin, decydujący głos mają administratorzy rozgrywek, którzy swoją decyzję podejmują w oparciu i zgodnie z ogólnym regulaminem ESL.

8. Regulaminy szczegółowe

Poszczególne typy rozgrywek, ze względu na swoja specyfikę mogą posiadać odrębne regulaminy, przepisy uzupełniające będą dostępne w newsach dotyczących danych rozgrywek.