1. Globális Szabályzat

1.1. Magatartás

Minden játékost megkérünk arra, hogy emberséges viselkedést tanúsítson más versenyzőkkel és az adminokkal szemben. Úgy kezeld a többieket, ahogyan szeretnéd, hogy téged is kezeljenek! Ha egy játékost helytelen/illetlen viselkedés miatt bűnösnek talál egy admin, büntetőpontokban részesülhet, egyúttal a csapat az ESL ligákból való kirúgását, kitiltását kockáztatja.

1.1.1. Sértések és támadó magatartás

Minden ESL-lel kapcsolatos sértés büntetendő. Ez főként a mérkőzés közbeni sértéseket foglalja magába, de idetartoznak még az ESL oldalon belüli sértések is (fórumok, hozzászólások a meccseknél és a játékosoknál, szupport- és óvás oldalak stb.). Az IRC-n, MSN-en, ICQ-n, e-mail-en, vagy más médián keresztüli sértések is büntethetők, feltéve hogy kapcsolatban van az ESL-lel és bizonyítható is.

Szélsőséges sértések, mint pl. radikális nyilatkozatok vagy más testi épségére utaló fenyegetések keményebb büntetésekhez vezethetnek, beleértve a kizárást, és a felhasználó törlését.

- Írásos figyelmeztetés az 1. sértésért
- 1 PP + 1 hetes zárolás a 2. sértésért / 1. komoly sértésért
- 2 PP + 2 hetes zárolás a 3. sértésért / 2. komoly sértésért
- 3 PP + 3 hetes eltiltás további sértésnél

Ezért döntő tényező a sértésekért kapott aktív büntetések mennyisége, valamint a sértés(ek) súlyosságát is figyelembe vesszük.

A sértéseket csak és kizárólag szupport jegyen keresztül lehet jelenteni, mérkőzéseknél nem lehet az óvást sértés jelentésére használni.

1.1.2. Spamelés

Az ESL-en belüli túl sok felesleges, idegesítő, vagy sértő megnyilvánulás spamelésnek minősül. A weboldalon (fórumokon, meccsek kommentjeiben, játékosok kommentjeiben, szupport- és óvás jegyeken belül stb.) történő spamelés a következőképp lesz szankcionálva:

- Írásos figyelmeztetés az 1. szabálysértésért
- 1 PP + 1 hetes komment eltiltás a 2. incidensnél
- 2 PP + 2 hetes komment eltiltás a 3. incidensnél
- 3 PP + 3 hetes eltiltás további incidenseknél

Döntőfaktor a spamelésért kapott aktív büntetések száma.

1.2. Mérkőzések, versenyek, találkozók

Minden versenynek egyenlő feltételek mellett, részrehajlás nélkül kell lezajlódnia.

Minden összecsapást, legyen az Gather, ladder meccs vagy más verseny, a szabályok szerint kell lejátszani, amíg az be nem fejeződik és az eredményt le nem adják az ESL oldalán, vagy az eredménylapot ki nem töltik. Minden olyan összecsapást, amit nem játszottak le, törölni kell. A lejátszandó meccseknél csak az adminok törölhetnek. A nem lejátszott meccsek fake meccseknek minősülnek és büntetést vonnak maguk után.

1.3. Játék / kliens

Általában minden olyan program tiltott az ESL-en, amely nem képezi az eredeti játék részét, beleértve az egyedi adatokat és modifikációkat. Minden külső kommunikációs program engedélyezett (pl. Ventrilo, TeamSpeak, Mumble stb.). Szkriptek és a játék konfigurációit érintő változtatások szintén engedélyezettek egészen addig, amíg azt a liga szabályzata engedi. Olyan programok, mely a játék során előnyhöz juttatják a játékost (pl. olyan driverek, melyek lehetővé teszik a falak eltávolítását), tiltottak. Valamint minden olyan program, ami magát a játékot megváltoztatja, szintén tiltott.

1.4. Játéktudósítás (Coverage)

Az ESL fenntartja a kizárólagos jogot az Electronic Sports League meccsek tudósítására. Ez magába foglalja a közvetítés minden formáját, beleértve az IRC botokat, Shoutcast-streameket, HLTV-t és ESL-TV közvetítéseket. Az Electronic Sports League átruházhatja egy, vagy több mérkőzés tudósításának jogait egy harmadik félre, vagy magukra a játékosokra. Ebben az esetben a terminusokat és feltételeket le kell rendezni az ESL menedzsmenttel még a mérkőzés megkezdése előtt.

Általában az ESL felveszi a kapcsolatot a játékosokkal/csapatokkal, ha azok maguk szeretnék közvetíteni valamely meccsüket. Ha a kapcsolat nem jön létre, az egyéni játékosok engedélyt kapnak a saját közvetítésük lebonyolítására.

Ha egy olyan szerveren kerül megrendezésre a mérkőzés, ahova az ESL adminisztrátoroknak nincs közvetlen hozzáférésük, akkor biztosítani kell a megfelelő helyek (slotok) számát a kliensek számára.

1.5. Belső Szövegek

Minden óvás- vagy szupport jegyben írt, vagy az adminisztrátorok által, bizonyos liga vagy tournament résztvevőinek írt szöveget tilos publikálni az the Electronic Sports League beleegyezése nélkül.

1.6. Nemzetközi nyelv *

Az ESL ezen szekcióján használatos nyelv mindig az angol. Ez teszi lehetővé, hogy más országbeli felhasználók is tudjanak kommunikálni az oldalon. Ez magába foglal minden commentet, óvás jegyet, szupport jegyet, mérkőzés kommunikációt és IRC beszélgetést.

Ezen szabály megszegése a weboldalra történő írástól való eltiltáshoz vagy büntetőpontok kiszabásához vezethet.

2. Megtévesztés / csalás

2.1. Csalás

Az ESL mérkőzéseken a csalás minden formája tiltott és büntetést von maga után.

A rendelkezésre álló bizonyítékoktól függően azok a játékosok is kitilthatók, akik az ESL keretein kívül csaltak. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben nem fogadunk el bizonyítékként nyilvánosság előtt bemutatott demót vagy screenshotot.

Az ESL fenntartja a jogot, hogy egy ESL meccs folyamán egy játékos/csapat előnyére szolgáló csalás bármely formájáért az érvényben lévő szabályzatnak megfelelően a lehető legsúlyosabb büntetést szabja ki. Bármely szabály megszegésével a játékos kockáztatja a felhasználói fiókjának zárolását, vagy esetleg az összes ligából való kitiltását. Ugyanez vonatkozik a csapatára is.

Programok (vagy „hackek”) használatával az Aequitas bármely módon való megkerülése vagy módosítása szigorúan tilos. Bármely ilyesfajta program használata csalásként lesz szankcionálva. Abban az esetben is büntetés kerül kiszabásra, ha csak egy ilyen program tesztelése folyik az ESL-en belül egy nem létező meccsen keresztül.

3. Felhasználói fiókok

3.1. Játékos

ESL Felhasználói fiókot csak olyan személy regisztrálhat, aki már betöltötte legalább a 6. életévét. A regisztráció során minden játékosnak egy megfelelő, aktív email címet kell megadnia, melyet a későbbiek folyamán is figyelemmel kell követnie. Ladderre való csatlakozáshoz meg kell adni egy kapcsolattartási formát (pl. IRC csatorna, ICQ szám, vagy MSN cím) és az adatlapon publikussá kell tenni.

Egyúttal az állandó lakóhelyet aszerint kell megadni, hogy jelenleg melyik országban él. Ha az ország különbözik a nemzetiségétől, akkor megadhat egy kiegészítő zászlót a beállításokban.

3.1.1. Több felhasználói fiók (Multiaccounts)

Az ESL-en minden játékos csak és kizárólag egy darab felhasználói fiókkal rendelkezhet! Ha egy játékos nem fér hozzá a felhasználói fiókjához és ezért regisztrál egy újat, akkor küldenie kell egy szupport jegyet, amelyben leírja, hogy miért nem tud belépni az előző fiókjába.

3.1.2. Nick nevek, Csapatnevek és URL Álnevek

Fenntartjuk a jogot a Nick nevek és/vagy URL álnevek megváltoztatására, ha azok nem felelnek meg a következő követelményeknek.

Tilos olyan nick-et (álnevet) használni, amely

- egy harmadik fél által jogvédett és a felhasználó nem rendelkezik írásos engedéllyel
- hasonlít, vagy megegyezik egy márkával/védjeggyel, függetlenül attól, hogy az regisztrált-e vagy sem
- hasonlít, vagy megegyezik egy valós személlyel (saját magán kívül)
- a Turtle Entertainment nevei közé tartozik
- hasonlít, vagy megegyezik a Turtle Entertainment alkalmazottainak nevével
- ostobaság

A fentiekhez még hozzátartozik, hogy bármely reklámnak minősülő (pl. terméknév), rágalmazó, becsmérlő, megbotránkoztató, trágár, közszeméremsértő, antiszemita, gyűlöletre buzdító, vagy a jó modort sértő nick/csapatnév használata szigorúan tilos. Alternatív/érthetetlen/rossz betűzés használata a fenti követelmények kikerülése végett szintén tiltott. Ha szükséges fenntartjuk a jogot e szabályok kibővítésére, megváltoztatására, lecserélésére, vagy törlésére.

3.1.3. Fotó

Egy játékos fotóján tisztán látszódnia kell az illető arcának, más esetben (rajz, ábra, más emberek, más testrészek stb.) a logó funkciót kell használni. A fotónak mindig frissnek kell lennie, a megjelenés megváltoztatása tiltott. Bármi máshoz a galériát kell használni. Szintén tilos olyan fotót feltölteni, melyen fegyver is látható!

3.1.4. Ország

Egy játékos országának mindig az állandó tartózkodási helyét kell megjelölnie. A lakhely szándékos országának meghamisítása büntetést von maga után.

Ha egy játékos abból a célból változtatja meg lakhelyének országát, hogy kikerülje a megbízható (Trusted) státusz (Playercard) ligakorlátozást és csatlakozhasson egy ladderre, akkor ezért 2 büntetőponttal egyhetes zárolással lesz büntetve. Ha a játékos játszik egy csapatmérkőzésen, a csapat 3 büntetőpontot, a meccs pedig törölve lesz.

3.1.5. Nemzetiség

Egy játékosnak meg kell adnia az állampolgárságát, amelyet egy aktuális útlevéllel is bizonyítani tud. A nemzetiség szándékos meghamisítása büntetendő.

3.2. Csapatok

Egy csapat nevének nem feltétlen kell egyedinek lennie, de az ESL fenntartja a jogot egy közismert klán nevéhez hasonló vagy megegyező nevű csapatok visszautasítására (pl. a „Schroet Kommando”, a „Schroet Commando” és hasonló nevek tiltottak).

A törvény által korlátozott nevek elutasításra kerülnek, ezek törlést és büntetést vonnak maguk után. Továbbá elutasításra kerül minden olyan név, amely ellenkezik az etikett és az illem szabályaival.

Ha egy csapat törli a profilját és újat regisztrál, hogy elhagyja az aktív büntetőpontokat, azok a büntetések átkerülnek az új fiókra, amint ismét csatlakoznak a ladderre. Továbbá a megtévesztési kísérlet miatt +1 büntetőpont kerül kiosztásra.

A logónak reprezentálnia kell a csapatot és a csapat nevére vagy rövidítésére nézve néhány utalást kell tartalmaznia. Valamint elutasításra kerül minden olyan logó, amely szerzői jog alatt áll, vagy ellenkezik az etikett és az illem szabályaival.

3.2.1. Csapatnevek megváltoztatása

Egy csapat bármikor megváltoztathatja a nevét, akkor is, ha átszerveződik.

A csapatnév becsapás céljából történő megváltoztatása szigorúan tilos. Továbbá a különösen hosszú nevek, vagy a név konzisztens megváltoztatása is tiltott és büntetést von maga után.

3.2.2. Csapat nemzetisége

Általában a nemzeti ESL szekciók mérkőzésein a csapattagok legalább felének az adott ország állampolgárának kell lennie, tartózkodási helyének az országban kell lennie, vagy a nemzeti szekció országainak egyikét kell reprezentálnia.

3.2.3. Csapattagok

Egy játékos adott tornán/versenyen csak egy csapatban játszhat. Az EPS résztvevői nem játszhatnak az EAS-ban.

Olyan tornákon/versenyeken, ahol Premium vagy Trusted státusz szükségeltetik, más játékos nem vehet részt. Általában az olyan játékosok, akik inaktív, vagy tiszteletbeli státuszban vannak egy csapat adatlapján, semmilyen mérkőzésen nem játszhatnak.

Ha egy tornán/versenyen való részvételhez meg kell adni a csapat weboldalának elérési címét, akkor azon az oldalon minden játékosnak szerepelnie kell, akik ESL-en is a csapattagok.

3.2.4. Csapat elhagyása/csatlakozás

Egy játékos bármikor csatlakozhat egy csapathoz, vagy kiléphet onnan. Azonban ha egy ladderen lévő csapatból lép ki, 5 napos eltiltást kap olyan új csapatba való csatlakozástól, amely szintén a ladderen van.

Egy játékos csak akkor játszhat a mérkőzésen, ha még a meccs időpontja előtt csatlakozott a csapathoz.

Fontos megjegyezni, hogy egyes tornák és ligák esetén további szabályozások is előfordulhatnak, így erősen ajánlott a szabályzat, a ligainformáció, az e-mailek és a hírek folyamatos figyelemmel követése, bizonytalanság esetén pedig szupport jegyen keresztüli segítségkérés.

4. Büntetőpontok (PPs)

Ha egy játékos/csapat figyelmen kívül hagyja vagy megszegi az adott liga egy, vagy több szabályát, az a szabálysértés súlyosságától függően különféle következményekkel jár.

Rendszerint a büntetőpontok egy megadott időperiódus után automatikusan törlődnek. Ezek a periódusok a pontok számától függően különböznek:

- 1-2 büntetőpont: 2 hónap
- 3-6 büntetőpont: 3 hónap
- 7 büntetőpont: 6 hónap
- 12 büntetőpont: 2 év

A büntetőpontokhoz hozzátartozik, hogy egy bizonyos mennyiség elérése után a játékos/csapat felhasználói fiókja automatikusan zárolás alá kerül:

- 4 büntetőponttól: 1 hét zárolás
- 8 büntetőponttól: 2 hét zárolás
- 10 büntetőponttól: 1 hónap zárolás

A zárolt játékosoknak/csapatoknak be kell fejezniük a nyitott mérkőzéseiket. Nem kezdeményezhetnek kihívást és őket sem hívhatják ki. Az eltiltott játékosok nem vehetnek részt a csapatmérkőzéseken, kivétel 2on2 csapatok esetén.

Bármely ESL régióban kiosztott büntetés (büntetőpontok/zárolások/kitiltások) az ESL összes régiójára (pl. ESL Europe, ESL America) érvényes.

* Ez a szabály az ESL Hungary szekcióra nem vonatkozik