fofos.sk Management   id:  2147272

Name fofos.sk Management
Shorthandle fofos.sk
Registered since 20/11/06
Homepage http://www.fofos.sk
IRC #fofos.sk  (QuakeNet)
Headquarters  Slovakia
Vedenie občianského združenia fofos.sk
Titul, Meno a Priezvisko - Pozicia
► Ing. Peter Ďurik - Predseda
► Martin Kolner - Miestopredseda
► Ing. Tomáš Cvečka - Projektový manažér
► Bc. Dana Ondriseková - Člen revíznej komisie

Managment fofos.sk gaming
► Matej Ďuriček - Šéf Gamingu
► Marcel Baran - Správca PUB serverov
► Peter Eliáš - Public relations
more...   
  1  Awards  
Members
Player
Contact
IRC #fofos.sk  (QuakeNet)
Gameserver Máme
Join team