wspolnota mieszkaniowa   id:  5854154

Name wspolnota mieszkaniowa
Shorthandle MIESZKANIE
Registered since 23/04/11
Homepage http://google.pl
IRC #cw.pl  (QuakeNet)
Headquarters  Poland
  1  Awards  
Members
Player (8)
Contact
IRC #cw.pl  (QuakeNet)
Join team
Latest matches
  CS:GO ESL Mistrzostwa Polski Sezon 15 Qualifier #3 Poland
loss   74ILL  0 Tuesday, 11/07/17 12:00
  CS:GO ESL Mistrzostwa Polski Sezon 15 Qualifier #1 Poland
loss   MISTYFIKACJA  0 Tuesday, 27/06/17 13:00
wins   (bye)  Tuesday, 27/06/17 12:00