Neawin  id: 7624743


Edit Info
Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia. ~ Ludwig van Beethoven