Rules
World of Tanks 1on1 Funcup 38

Quicklinks
[ 7. Penalty points index ]

1.  Pravidla
1.2.  Chování
1.3.  Verze hry
1.7.  Návrhy
1.8.  Poznámky
2.2.5.  Úpravy serveru
3.1.2.  Foto hráče
3.2.  Teamy
3.2.1.  Hráči v teamu
3.2.4.  Fůze teamů
3.2.6.  2on2 teamy
4.2.  Laddery
4.3.  Premierships
4.3.2.  Vstupy
4.3.3.  Odchody
4.3.4.  Teamové účty
4.4.1.  Vstupy do Cupu
4.4.2.  Odchody z Cupu
5.  Zápasy
5.2.  Server
5.2.1.  Výběr serveru
5.2.3.  Ping
5.4.  Výsledky
6.1.  Screenshoty
7.1.  Obecně
7.2.1.  Urážky
7.2.2.  Spamování
7.4.  Podvody
7.4.4.  Jiné podvody
7.8.  Cheatování
7.8.2.  Cheatování
10.1.5.  Risultato
10.1.6.  Game Account

* This rule is game or leaguespecific. All other rules apply to all other leagues, too.1.  Pravidla
1.1.  Obecná pravidla
Dále uvedená pravidla se vážou pro všechny účastníky ESL. Kdokoliv se registruje na ESL, zároveň automaticky deklaruje, že on/ona četl a rozuměl pravidlům a bude se jimi jednoznačně řídit.
Jelikož se permanentě uvnitř ESL konají strukturální změny, následující pravidla nejsou finální. Části nebo dokonce všechno může být podle okolností změněno a aktualizováno v nepravidelných intervalech. Všichni hráči by si z tohoto důvodu měli pravidelně pročítat tato pravidla. Jakékoli změny budou oznamovány ligovým managementem v novinkách.
1.2.  Chování
Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich oponentům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se bude chovat špatně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův team riskuje diskvalifikaci nebo vyloučení z probíhající sezóny.
1.3.  Verze hry
Každý účastník ligy musí vlastnit legální originální verzi té hry, co hraje. Když se dokáže, že hráč používá nelegální kopii hry, on/ona bude neprodleně vyloučen z ligy a nebude mu povolen další start. Jestliže není nijak výslovně dohodnuto, je vždy používán poslední patch pro danou hru.
1.4.  Game coverage
ESL si exklusivně rezervuje jakákoliv práva vztahující se k pokrytí ESL her. Toto zahrnuje všechny formy přenosu jako IRC Boti, Shoutcasts-streams, GTV, TV vysílání atd. Jestliže se hra bude konat na serveru, kde administrátoři ESL nemají přímý přístup, musí být zajištěno, že je volno dostatek slotů pro klienty.
ESL může poskytnout prává na utkání nebo několik zápasů třetí osobě nebo samotným současným hráčům. V tomto případě by podmínky musely být domluveny s managementem ESL ještě před zápasem.
1.5.  Dodatek podmínek
ESL team si vyhrazuje právo měnit pravidla kdykoliv, podle obnovených podmínek. Změna pravidel se také může konat během sezóny, v tom případě nabývá okamžité platnosti. Jak je psáno v obecných pravidlech, změny jsou nicméně včas uveřejněny v novinkách. Když je to nezbytné, jsou hráči kontaktováni i e-mailem.
1.6.  Časové pásmo ESL
Všechny časy jsou udávány ve středoevropském čase (CET = UTC+1). V období, kdy platí letní čas, je na ESL používán středoevropský letní čas (CEST = UTC+2).
1.7.  Návrhy
V případě, že má klan či hráč jakékoliv návrhy na vylepšení pravidel nebo soutěží, nechť kontaktuje administrátory pomocí support ticketu, nebo IRC.
1.8.  Poznámky
Jestliže má klan nebo hráč nějaké nápady na zlepšení, je možné je předložit prostřednictvím pomocný formulář na ESL stránce nebo přímo adminům.
2.  Cheatování
Jestliže člen ESL teamu někdy zachytí cheatování během zápasu, je jedno jestli se jedná o Ligovou hru, Fun hru nebo Lan turnaj, pak bude s dotyčným zacházeno stejně, jako by se jednalo o ESL hru.

Když anti-cheat ochrana zachytí cheat, pak je hráč prohlášen za vinného, dokud neprokáže svoji nevinu.
2.1.  Obecná pravidla
Jakýkoli druh cheatování je zakázán a je odsuzován, žalován a penalizován ESL. Jestliže bude známo managementu ESL, že nějaká forma cheatování pomohla k výhodě hráči nebo teamu, tak si ESL ponechává právo použít plného spektra trestů (podívejte se na „tresty po přestupcích“). Porušením těchto pravidel riskuje hráč zamezení nebo kompletní vyloučení ze specifické nebo všech lig, včetně jeho teamu.
2.1.1.  Obcházení Aequitas
Použití programů (hacků) za účelem obejití, upravení nebo jakékoliv manipulace s Aequitas je zakázáno.

Použití takových programů je trestáno dle pravidla 7.8. Cheatování, a to i v případě, kdy k incidentu nedojde v rámci ESL zápasu.
2.2.  Povolené úpravy hry/modů
Jednoduše řečeno, všechny programy, uživatelská data a úpravy, která nejsou součástí originální hry jsou zakázaná v jakékoli ESL hře. Výjimky jsou uvedeny odděleně v příslušných herních nebo ligových pravidlech.
2.2.1.  Povolené programové a konfigurační úpravy
Všechny komunikační programy jsou povoleny (Teamspeak, Rogerwilco atd.). Skripta a konfigurační úpravy jsou povoleny, jestliže nejsou částečně nebo úplně zakázané v pravidlech příslušné hry.
2.2.2.  Nepovolené programové a konfigurační úpravy
Programy, které poskytují výhodu během hraní (například ovladače, které umožňují vidět skrz zeď (ASUS, Wallhack)) jsou zakázané. Jakékoliv programy, které mění hru samotnou jsou zakázané.
2.2.3.  Nové programy a/nebo úpravy
Nové programy a/nebo úpravy jsou zakázané tak dlouho, dokud nebudou explicitně označeny jako povolené. Jestliže hráč chce použít další program, musí to oznámit adminům předem, kteří pak zkontrolují, jestli jsou programy přípustné.
2.2.4.  Povinné programy
Další programy byly vyvinuty pro některé hry. Tyto většinou slouží k dosažení cíle většího fair-play hraní. Tyto další povinné programy jsou uvedené v pravidlech pro příslušnou hru.
2.2.5.  Úpravy serveru
Úpravy serveru, které nejsou výslovně uvedeny jako povolené, či nepovolené, jsou povoleny pouze v případě, že neovlivňují hru.
3.  Teamy a hráči
3.1.  Registrace hráčů
Každý hráč se může do ESL registrovat pouze jednou. ESl účet si může vytvořit pouze hráč starší 6 let. Každý hráč musí při registraci vyplnit správnou a aktuální emailovou adresu. Jestliže hráč z nějakého důvodu nebude schopen nebo chtít nadále používat svůj účet, musí to oznámit prostřednictvím pomocného formuláře zvláště, když si chce zaregistrovat nový účet. Pokud se chce hráč účastnit jakékoliv ligy, musí mít v profilu zadán a viditelně mít zpřístupněn kontakt ICQ, popř. IRC.

Každý musí mít ve svém profilu zadáno místo (zemi) trvalého bydliště na prvním místě. Pokud se tato země liší od místa narození, může si hráč tuto zemi doplnit na druhé místo.
3.1.1.  Pravidla pro přezdívky a URL aliasy
Turtle Entertainment si vyhrazuje právo změnit Nick a/nebo URL alias, pokud uživatel poruší některé z pravidel uvedených níže.

Nick/alias je zakázaný, pokud:
* je chráněný právy třetí strany a uživatel nemá písemný souhlas pro použití
* podobá se a nebo je stejný jako značka nebo ochranná známka, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaná
* odkazuje na jména populárních osobností
* obsahuje názvy produktů Turtle Entertainment
* podobá se a nebo je stejný jako jména zaměstnanců Turtle Entertainment
* je nic jiného než zkomolenina

Kromě toho, jakýkoliv nick/alias, který je čistě komerční (např. názvy produktů), urážlivý, hanlivý, vulgární, antisemitský, podněcující nenávist nebo v rozporu s dobrými mravy, je zakázaný. Jména skutečných osob nesmí být použita jako přezdívky, pokud se nejedná o vlastní jméno uživatele prokázané jeho Trusted statusem.

Použití jiného způsobu psaní, komolení nebo špatného pravopisu za účelem vyhnout se uvedeným pravidlům, je zakázáno. Vyhrazujeme si právo rozšířit, změnit nebo zrušit tato pravidla, pokud to bude nezbytné.

Uvedené požadavky se vztahují i na jména týmů.
3.1.2.  Foto hráče
Fotografie musí jasně zobrazovat obličej samotného hráče. Pro všechno ostatní (grafika, jiní lidé, části těla, atd.) využijte funkci loga. Fotografie musí být vždy aktuální (žádné fotky z dětství). Jakákoliv manipulace s vlastním vzhledem hráče je zakázána. Pro další obrázky využijte galerii. Jsou zakázána fota se zbraněmi.
3.2.  Teamy
Ve formuláři pro teamy účastnící se ESL Teamového Turnaje musí být uvedeno jméno, zkratka, logo (100x100 pixelů) a homepage. Jméno nemusí být definitivní, ale vyhrazujeme si právo jednat se jmény všech velkých a známých klanu jako právně chráněnými (například, kdyby se team chtěl pojmenovat „Mortal Teamwork“, tak to nebude dovoleno). Nezákonná jména nebudou povolena nebo budou smazána hned po nalezení. Administrátoři také nepovolí jména, která jsou v některé formě nemorální. Homepage musí obsahovat všechny členy a jejich email, ICQ nebo IRC detaily. Tyto data musí být udržována aktuální.
3.2.1.  Hráči v teamu
Hráč může být členem jenom jednoho teamu hrajícího jediný mód. To znamená, že je hráči zakázáno hrát pro dva teamy v jednom ladderu. To samé platí pro premiership nebo ladder v různých herních módech (hrát 5on5 za jeden team a CTF za druhý atd.). Každý hráč musí být uveden na homepage příslušného teamu zrovna tak, jako v tabulce teamů na ESL. V případě pochybností databáze ESL počítá vstupy.
3.2.3.  Změna názvu teamu
Team může kdykoli změnit svůj název. To také platí pro team, který je přeorganizovaný. Body a skóre teamu bude přeneseno.
Změna názvu teamu za účelem zmatení dalšího teamu je zakázána. Dřívější jméno teamu musí být zmíněno v tabulce teamu. Nekoordinované nebo neustále přejmenování je také zakázané a může být trestáno trestnými body.
3.2.4.  Fůze teamů
Jestliže se dva teamy spojují, je jenom na nich, který z jejich účtů budou nadále používat. Ty další účty budou pak deaktivovány. Skóre a data můžou být převzata pouze z různých lig. Jestliže oba teamy hrají stejnou ligu, jejich data zápasů budou vymazána.
3.2.5.  Několik sestav (sub-teamů) teamu v jednom ladderu
Každý team může ustanovit několik takzvaných squadů (sestav, sub-teamů) v jednom ladderu. Nicméně jenom jeden squad se může kvalifikovat do Premiership. Team nemá povolen více než jednu sestavu pro Premiership. Žádné dva squady z jednoho teamu nemohou hrát zápas proti sobě.
3.2.6.  2on2 teamy
2on2 teamy mají povoleny přesně 2 hráče/členy. 2on2 team je pevný team o 2 hráčích, to znamená, že se to podobá více 1on1 než normálnímu teamu. Změna hráčů je zakázaná, dokud 2on2 team neopustí ligu, reorganizace = znovu zapsání do ligy.
3.2.7.  Změna sestavy, sub-teamů atd.
Teamový účet je vlastněn leaderem, respektive osobou, která účet registrovala. Nicméně, jestliže se squad kvalifikoval do Premieship / Cup / Pro Series nebo tak, kvalifikoval se pod jménem jeho teamu. To znamená, že team je kvalifikovaný, dokonce i tehdy, když sestava která hrála již není součástí teamu (protože kupříkladu změnila team).

Příklad: Team „BigClan“ má sestavu, která se kvalifikovala do PremierShip. Nicméně sestava se rozhodla změnit team během sezóny a stala se částí „AnotherBigClanu“. V tomto případě, team „BigClan“ může stanovit novou sestavu, která převezme místo po staré a bude pokračovat v hraní pro „BigClan“ v Premiership. „AnotherBigClan“ nemá právo se účastnit Premiership.
3.3.  Internetové kavárny
Internetové kavárny nebo podobná místa, které chtějí nabízet jejich klientům možnost účastnit se ESL, musí kontaktovat zodpovědného administrátora. Musí se zaregistrovat všechny SteamIDs, které chce kavárna používat, a také musí informovat administrátora o jejich IP rozsahu. Všichni hráči a klany, které chtějí hrát z internetové kavárny, musí být uvedené na domácí stránce internetové kavárny. Nakonec hráči musí být zaregistrováni zodpovědným adminem. Internetová kavárna je odpovědná za správnost dat, a také musí kontrolovat hráče, a ujistit se, že se jiný hráči neúčastní ESL zápasu pod stejnou přezdívkou.
V případě problémů si ESL ponechává právo vyloučit internetovou kavárnu ze seznamu registrovaných internetových kaváren.

Aktuálnì zodpovědný administrátor je stinger ([email protected])
Registrované internetové kavárny.
4.  Laddery, premiership a cupy
4.1.  Všeobecné poznámky vztahující se k ligovému systému
ESL nabízí různé herní systémy. Vy můžete zjistit, který je používaný pro vaši příslušnou hru podle její stránky.
4.2.  Laddery
4.2.1.  Všeobecné podmínky
Laddery jsou založeny na systému ELO. Body vyplývají z pozice příslušného teamu počtu dosažených bodů ve hře. Pro přesný popis si prosím přečtěte FAQ. Výzvy uvnitř Ladderu: Jakýkoli účastník smí vyzvat jiného, bez ohledu na to, jestli je tým zařazený nebo je ještě v bloku nováčků. Výzva může být odmítnuta. Jestliže je vyzvaný team do 20 míst nad vyzyvatelem, je odmítnutí trestáno jedním trestným bodem. Vyzývající team z bloku nováčků by proto měl být řazený uvnitř ladderu jako poslední plus jeden. Účastníci, kteří mají více než pět nevyřízených výzev, je jedno jestli jsou zápasy potvrzeny nebo ne, nemůžou přijmout žádné další výzvy. To je ochráněno na začátku systémem. Dále je povoleno pouze jedno utkání mezi dvěma účastníky během 14 dnů. Poté, co je team vyzván, další výzva od stejného teamu je blokována na 14 dní.
4.2.1.1.  Zesilování top 10
Systém ochrany výzev, který přichází v platnost, pokud má team více jak 5 nevyřízených zápasů, neplatí, když jsou oba teamy z Top 10 ladderu.
4.2.2.  Vstupy do ladderu
Hráči a teamy můžou vstoupit nebo opustit ladder kdykoliv, nezávisle na současném stavu sezóny
4.2.3.  Odchody z ladderu
Při opuštění ligy, je skóre hráče nebo teamu automaticky zachováno. Po opuštění ligy, může team nebo hráč znovu vstoupit do toho samého ladderu nejdříve za 4 týdny. Skóre je potom znovu aktivováno.
4.3.  Premierships
4.3.1.  Všeobecné podmínky
Účastník premiership se buď kvalifikuje dobrými výkony v ladderu nebo je nominován adminy ESL na možnost účastnit se premiership.
4.3.2.  Vstupy
Teamy vstupují do premiership na začátku její sezóny. Není možno vstoupit do premiership během probíhající sezóny.
4.3.3.  Odchody
Team může kdykoliv opustit premiership. Všechny jeho zápasy jsou pak smazány.
4.3.4.  Teamové účty
1. Team vlastní účet.

2. Team sám rozhoduje, kteří hráči jsou vybráni na účet, bez ohledu na to, jestli původní hráči mezitím team opustili.

3. Team nemůže změnit název účtu, dokud neskončí sezóna.

4. Účet není přenosný.

Tato pravidla jsou směrnice. Mimořádné případy jsou ošetřené a ohodnocené odděleně.
4.4.  Cupy a další události
4.4.1.  Vstupy do Cupu
Team může vstoupit do Cupu podle ustanovených pravidel Cupu.
4.4.2.  Odchody z Cupu
Team může odejít z Cupu podle ustanovených pravidel Cupu.
4.5.  ESL Pro Series
ESL Pro Series je Premiership a je také podle těchto pravidel uskutečňována.
4.6.  ESL Amateur Series
5.  Zápasy
5.1.  Příprava hry
Dodatečně k vyzvání dalšího teamů prostřednictvím stránek ESL, je vždy dobrý nápad kontaktovat vyzývaný team prostřednictvím e-mailu, icq nebo dalšími způsoby několik dnů před zápasem.
5.1.1.  Vysílání zápasu
Všechny formy vysílání jsou povoleny, pokud obě dvě strany souhlasí. Pokud jedna strana chce vysílat zápas, tak detaily vysílání musí být projednány před zahájením zápasu.
Více informací můžete najít v pravidle 1.4 Game Coverage.
5.1.2.  Zápasové dohody
Dohody musí být uzavřeny před zahájením zápasu.
Více informací v pravidlu 8. Dodatky a poznámky.
5.2.  Server
5.2.1.  Výběr serveru
V případě, že je potřeba určitý herní server pro zápas, hráči se musí věnovat výběru serveru sami a dohodnout se. V případě, že se na žádném neshodnou, každý team vybere mapu, která bude pak hrána na každém ze dvou serverů (každý team zvolí jeden). Protější team rozhodne za kterou stranu by rád začal hrát (terror/counter-terror). Teamy samozřejmě mohou hrát na úplně neutrálním serveru, když se tak rozhodnout.
5.2.2.  Nastavení serveru
Nastavení serveru zmíněné v pravidlech příslušné hry (například hodnoty configu) musí být dodržováno. Jakékoli nastavení serveru musí být prověřeno před začátkem zápasu. Jakmile začne zápas, hráči tím automaticky souhlasí s pravidly.

Jestliže se provedou některé změny v nastavení serveru během rozehrané hry, admin musí být neprodleně informován. V případě protestu to musí být prokázáno pomocí sreenshotů a/nebo dem.
5.2.3.  Ping
Internet se stále mění a spojení na server není vždy ideální. Hráči/týmy se musí domluvit na takovém serveru, který pro obě strany zajistí přibližně stejný ping. Přesto musí každý hráč počítat s tím, že někdy také musí hrát s velkým rozdílem pingů. Zde můžeme pouze apelovat na férovost hráče/týmu, neexistuje nárok na změnu serveru.
5.3.  Hráčovo nastavení
Hráčovo nastavení (například hodnoty configu), uvedené v pravidlech příslušné hry, musí být dodržováno
5.4.  Výsledky
Oba hráči/teamy jsou odpovědni za vložení správných výsledků. Oba hráči/teamy mohou vložit detailní report nebo zprávu o hře. Adminy mají také možnost vkládat reporty buď napsané jimi nebo třetí osobou.
Jestliže má jeden z teamů zpoždění před zápasem, druhý team musí čekat nejméně 20 minut než vloží cokoliv do seznamu výsledků.
V případě nesrovnalostí vztahujících se ke skóre, oba hráči/teamy by měli zachovat screenshoty ze hry, které mohou být poslány adminům na požádání.
5.5.  Nepovolené akce
Jestliže team překročí čas pro dostavení se do hry, obdrží trestné body, které může očekávat 20 minut po začátku předem dohodnutého času, kdy měla být hra zahájena. Opuštění serveru během hry bez dobrého důvodu je zakázáno
5.6.  Hledání závady / procedury protestu
Základní pravidlo je, že se každá hra musí dohrát až do konce. Jestliže se objeví problémy, musí být zřetelně oznámeny jedním z hráčů tzv. „protestováním“. Jakmile zápas skončí, musí být vyplněn formulář protestů na webové stránce. Admini pak zkontrolují případ s pomocí formuláře a pokud bude potřeba, uloží tresty.

Protest musí být podán do 72 hodin od začátku zápasu. Protest musí být podán prostřednictvím webového formuláře. Není možné podávat protest pomocí „pomocného formuláře“. Druhý team má pak 72 hodin na to, aby protest okomentoval. Další požadavek od aminů není nezbytný, jelikož oznámení proběhne automaticky.

Jestliže nepřijde odezva do 72 hodinové vymezené časové lhůty, protest teamu se počítá za platný a je na adminovi, aby rozhodnul podle dostupných dat a faktů.

V protestu také musí být dodržena pravidla chování. Špatné verbální urážky nebo nadávky v jakékoli formě můžou být trestány trestnými body.
5.6.1.  Nedostavení se k zápasu
Jestliže se hráč nebo team nedostaví k zápasu na čas (plus 20 minut) bude to zaneseno do výsledkové listiny. K ujištění se, že termíny hry nejsou špatně nebo zapomenuté, je doporučeno navštívit ESL kanál příslušné hry.
5.6.2.  Nedostatek hráčů v teamu
Jestliže má team z nějakého důvodu příliš málo hráčů v zápase, je jim nicméně dovoleno soupeřit proti kompletnímu teamu za předpokladu, že mají minimální množství nezbytných hráčů. Jestliže není uvedeno ve specifických pravidlech hry jinak, minimální množství, kdy je teamu povoleno hrát, je určené množství minus jeden. Druhý team se může svobodně rozhodnout odebrat jednoho vlastního hráče, aby udělal hru férovější. Utkání také může být odloženo, pokud se oba teamy dohodnou.
5.6.3.  Herní přestupky
Jestliže team zjistí urážku, nejlepší postup je napsat pomocný mail prostřednictvím stránek ESL. Mail musí obsahovat ID zápasu a přesný popis události. Obvinění musí být prokazatelné a stránka, na které mohou admini vidět důkazy musí být také přiložena.

„Pomocná funkce“ by měla být využívána pouze v případě kdy problém nenastane v průběhu zápasu. Problémy, které se týkají přímo zápasu, musí být projednány pomocí „funkce protestu“.
5.6.4.  Problémy se serverem
Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, musí být vyhledán a použit náhradní server. Jestliže žádný další server se nepodaří najít v přijatelném čase a jestliže původní server opravdu není použitelný, hra může být přesunuta na pozdější čas nebo datum.
5.6.5.  Výpadky hráčů
Pokud hráč v průběhu zápasu spadne (např.: odpojení z důvodů technických problémů), tak buď hra je pozastavena nebo mapa je restartována. V případě, že hráč spadne, může zaregistrovaný náhradní hráč vstoupit do hry namísto spadnutého hráče.
5.7.  Hodnocení zápasu
6.  Data a záznamy
6.1.  Screenshoty
Screenshoty výsledků musí být udělány po každé dohrané hře. Screenshoty musí být nahrány na stránku s detaily zápasu bezprostředně po skončení zápasu. Screenshoty výsledků stačí pouze od jednoho teamu. Neexistující screenshoty vedou k předpokladu, že se jednalo to takzvanou „fake-hru“, hru která se nikdy nekonala. Screenshoty musí být uploadovány do 24 hodin po skončení zápasu.
6.2.  Dema a replaye
Jestliže vaše hra podporuje demo nebo replay funkci, je povinné pro všechny hráče to využít. Dema musí být uchována při nejmenším 14 dnů a musí být předložena aminům na požádání.

Jestliže hráč nebo team mají podezření, že jiný hráč nebo team porušil nařízení během zápasu, může si ihned vyžádat demo nepřátelského teamu. Admini mohou být zavoláni jenom tehdy, kdy podezření přetrvává i po shlédnutí dema. V tomto případě klan nebo hráč mohou jednat a poslat adminovi demo ze hry. Admin pak přistoupí k patřičným krokům.

Je doporučeno dobrovolně všechna dema zveřejňovat, aby se udržely laddery „průhledné“ a zajímavé. Pro podrobnější pravidla prosím čtěte pravidla příslušné hry.
7.  Tresty za přestupky
7.1.  Obecně
Jestliže hráč nebo tým ignoruje nebo porušuje jedno nebo více pravidel ligy, může to mít různý následek v závislosti na vážnosti provinění. ESL vlastní oficiální katalog trestných bodů obsahující počty trestných bodů udělovaných za různá provinění.
Pokud se trest týká hráče v týmovém zápase, pak hráč i tým obdrží stejné trestné body. Týmu a hráči je možno za jeden zápas udělit až 6 trestných bodů.

Odpovědný admin rozhodne, kdy provinění ovlivnilo hru tak vážně, že nemůže být vyhodnocena a musí být smazána. Provinění týmu, který prohrál, zřídka vede ke smazání zápasu.

Jako následek trestných bodů, hráči a týmy mohou být zablokováni jestliže nasbírají určitý počet trestných bodů:

Po získání 4 trestných bodů: blokace na 1 týden
Po získání 9 trestných bodů: blokace na 2 týdny
Po získání 10 trestných bodů: blokace na 1 měsíc

Zablokovaní hráči a týmy musí odehrát své otevřené zápasy. Nemohou však podávat nové výzvy k zápasu ani být vyzváni. Blokovaní hráči a týmy se nemohou účastnit týmových zápasů. Mohou se účastnit pouze otevřených 2on2 zápasů jelikož 2on2 týmy tvoří pevnou jednotku.

Jako pravidlo, trestné body jsou mazány po uplynutí určitého časového intervalu. Jsou zde různé časové úseky v závislosti na počtu trestných bodů:

1 až 2 trestné body: 2 měsíce
3 až 6 trestných bodů: 3 měsíce
7 trestných bodů: 6 měsíců
12 trestných bodů: 2 roky (viz. Chatování, pravidlo 7.8.)

Hráč nebo tým může obdržet maximálně 11 trestných bodů. Hráčův nebo týmový účet, který nasbírá 12 a více trestných bodů, je vyhozen ze všech lig a nemůže se vrátit do žádné z nich dokud celkový počet trestných bodů znova neklesne pod 12.

Blokace jsou časově nezávislé a vyprší vždy až přes noc dne, uvedeného jako konec blokace. Hráč není oprávněn hrát jakékoliv zápasy, dokud je v jeho a/nebo týmovém profilu zobrazen červený box s informací o blokaci.

Ve zvláštních případech se trestné body udělené adminy mohou lišit od katalogu trestných bodů. Admini mohou udělit tresty za provinění, které zde nejsou uvedeny.
7.2.  Porušení etiky
Stejně jako v ostatních oblastech mezilidských vztahů v životě, je také na ESL nevyhnutelné dodržovat určitý stupeň slušnosti. Provinění proti tomuto pravidlu jsou trestána v závislosti na závažnosti a četnosti. Ve zvláštních případech se mohou tresty udělené adminem lišit od trestů uvedených níže.
7.2.1.  Urážky
Všechny urážky, které se objeví v souvislosti s ESL budou potrestány. To znamená obzvlášť urážky během zápasu, ale také urážky na webu ESL (fóra, komentáře k zápasům, komentáře hráčů, pomocné a protestní formuláře, atd.). Urážky přes IRC, ICQ, e-mail nebo podobné, budou potrestány v případě důkazu o spojení s ESL.
Extrémní urážky jako vyhrožování újmou na zdraví mohou vést k tvrdému postihu včetně vyloučení a zrušení účtu.

1 trestný bod za první urážku
2 trestné body za druhou urážku nebo extrémní urážku
3 trestné body za třetí a každou další urážku nebo za druhou a každou další extrémní urážku

Rozhodujícím faktorem je zde počet aktivních trestných bodů za urážky.
7.2.2.  Spamování
Přehnané zasílání zbytečných, obtěžujících nebo urážlivých příspěvků na ESL je považováno za spamování.
Spamování na webu (fóra, komentáře k zápasům, komentáře hráčů, pomocné a protestní formuláře, atd.) je trestáno následovně:

1 trestný bod za první incident
2 trestné body za druhý incident
3 trestné body za třetí a každý další incident

Rozhodujícím faktorem je zde počet aktivních trestných bodů za spamování.
7.3.  Nesportovní chování
Pro zabezpečení hladkého průběhu hry je nezbytné aby se všichni hráči chovali sportovně a fér. Porušení tohoto pravidla bude trestáno 3 až 6 trestnými body. Nejdůležitější a nejobecnější provinění jsou uvedena níže. Admin ovšem může udělit trest i za provinění, které zde není uvedeno, na základě tohoto pravidla.
7.3.1.  Nedostavení se k zápasu
Tým
3 trestné body. Pokud se soupeř nedostaví k zápasu, není nutné podávat protest. Jednoduše ve výsledcích zadejte, že se soupeř nedostavil. Pokud je tato možnost vybrána, zbývající pole je možné nechat prázdné.

1on1
2 trestné body. Ostatní platí stejně jako pro tým.
7.3.2.  Přerušení zápasu
4 trestné body. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě podat protest. Není vám dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Toto by mohlo být trestáno jako falšování výsledků (pravidlo 7.4.2.). Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém je již možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi.
7.3.3.  Spamování během hry
3 trestné body za zneužívání chatu ve hře ke spamování za účelem provokování soupeře nebo rušení průběhu hry. Chat je určen výhradně ke komunikaci se soupeřem.
7.3.4.  Kick hráče během hry
4 trestné body. Je zakázáno vyhazovat soupeřovy hráče ze serveru během zápasu.
7.3.5.  Modifikované/špatné nastavení serveru
Oba týmy si musí ověřit nastavení serveru. Špatné nastavení musí být opraveno před zápasem. Pokud se špatné nastavení zjistí když už zápas začal, musí být okamžitě opraveno. Pokud to není možné, např. poskytovatel serveru nechce provést změny, zápas může být přerušen za účelem podání protestu. Pokud má toto nastavení vliv na průběh hry, zápas musí být restartován co nejdříve, pokud si to jeden z týmů přeje.
Pokud je špatné nastavení serveru zjištěno až později, pak jsou za něj zodpovědné oba týmy. Pokud je to možné, musí být špatné nastavení opraveno. Zápas je ovšem opakován pouze v případě, že si to oba týmy přejí. Ukončená hra se špatným nastavením serveru může být opakována pouze pokud oba týmy souhlasí.

Nepodstatné nastavení serveru:
2 trestné body. Také odchylky od stanoveného nastavení serveru, které nemají žádný nebo téměř žádný vliv na průběh hry, jsou trestány.

Rozhodující nastavení serveru:
4 trestné body pokud nastavení serveru, které má výrazný vliv na průběh hry, je špatné nebo bylo modifikováno.
7.3.6.  Porušení závazků
Závazky vztahující se k pravidlu 8, které nebyly splněny, jsou trestány jako porušení příslušným pravidel ESL.
7.4.  Podvody
Pokusy o podvádění adminů nebo ostatních hráčů nepravdivými tvrzeními, informacemi nebo daty jsou trestány následovně:
7.4.1.  Zfalšovaný zápas
6 trestných bodů v případě, že byl zápas vytvořen za účelem zadání nepravdivého výsledku a získání neoprávněných bodů v žebříčku
7.4.2.  Falšování výsledků
4 trestné body za zadání nepravdivého výsledku, např. pokud byl zápas přerušen soupeřem nebo pokud nebyl vůbec odehrán. Pokud se vyskytnou problémy, které nejste schopni sami vyřešit, musí být podán protest.

Poznámka: Pokud souhlasíte s tím, že zápas nebude odehrán, je zakázáno vkládat jako výsledek 0:0 nebo podobné skóre. Pokud není zadán výsledek, zápasy jsou vždy zrušeny 7 dní po stanoveném datu konání zápasu. Výjimkou jsou povinné zápasy (např. Auto challenger nebo zápasy v turnajích). Můžete také smazat zápasy sami, za předpokladu souhlasu obou stran. Odkaz pro tuto možnost najdete v nastavení zápasu.
7.4.3.  Zfalšovaná data ze zápasu
Data ze zápasu zahrnují všechny záznamy např. dema, screenshoty nebo loga, které byly vytvořeny během zápasu.
Falšování dat ze zápasu je zakázáno a je trestáno 1 – 4 trestnými body v závislosti na vážnosti případu. Například: Nahrání nesmyslných screenshotů v doufání, že zápas nebude tak podrobně kontrolován, není trestáno tak těžce jako když jsou screenshoty nahrány aby skryly zfalšovaný zápas.

Zesílení v případě podezření na cheatování:
6 trestných bodů pokud jsou předány zfalšovaná data ze zápasu a hráč/tým je silně podezřelý z cheatování.
7.4.4.  Jiné podvody
Jiné pokusy o podvádění admina nebo jiného hráče jsou trestány 1 – 4 trestnými body v závislosti na závažnosti případu a podle posouzení odpovědným adminem
7.5.  Využití neoprávněných hráčů
7.5.1.  Noví blokovaní hráči
3 trestné body pokud se hráč, který je v týmu po dobu méně než 10 dnů, účastní zápasu. Platí pro týmy starší 20 dnů. Tito hráči jsou zřetelně označeni na stránce ESL jako „new player“.
Je ovšem možné, aby se tito hráči účastnili zápasu v případě, že soupeř předem souhlasí.
7.5.2.  Zablokovaní hráči
6 trestných bodů pokud se zablokovaný hráč účastní jakékoliv herní aktivity. Není možné využívat zablokované hráče žádnou formou dohody.
7.5.3.  Neregistrovaní hráči
3 trestné body pokud se hráč neuvedený na ESL stránce týmu, ale známý jako člen daného týmu po určitou dobu, účastní zápasu.
7.5.4.  Dvojníci / podvodníci
6 trestných bodů pokud se hráč, který není uveden na ESL stránce týmu a ani není členem daného týmu, účastní zápasu.
7.6.  Chybějící data ze hry
Data ze zápasu zahrnují všechny záznamy např. dema, screenshoty nebo loga, které byly vytvořeny během zápasu.
7.6.1.  Povinné nahrávání dat ze hry
1 trestný bod pokud povinná data (např. screenshoty výsledků, dema) nejsou nahrána do 24 hodin po zápase. Pokud chybí data z více zápasů, mohou být uděleny až 3 trestné body jako souhrnný trest. Pokud jsou data nahrána dodatečně, trestné body mohou být na žádost smazány nebo zredukovány.
7.6.2.  Vyžadovaná dema a data ze hry
1 – 3 trestné body v případě, že nejsou dodána žádná nebo nedostatečná data na požadavek admina. Odpovědný admin rozhodne, která data jsou nezbytná v závislosti na okolnostech (např. dema, logy ze serverů, záznamy chatu, atd.).
7.6.3.  Vyžadovaná data ze hry po silném podezření na cheatování
6 trestných bodů v případě, že nejsou dodána žádná nebo nedostatečná data na požadavek admina pro vyvrácení silného podezření na cheatování.
7.7.  Missing/Wrong Gameaccounts
7.7.1.  Bez silného podezření na podvádění
3 trestné body pokud je po zápase hráčův povinný herní účet nevyplněný nebo špatný.
7.7.2.  Se silným podezřením na podvádění
6 trestných bodů pokud je po zápase hráčův povinný herní účet nevyplněný nebo špatný a navíc je zde silné podezření, že se zápasu účastnil dvojník nebo podvodník.
7.8.  Cheatování
7.8.1.  Programy / modifikace / nastavení
Tyto tresty jsou uvedeny ve specifických pravidlech konkrétní hry
7.8.2.  Cheatování
12 trestných bodů pro hráče a 6 trestných bodů pro tým. Použití cheatů (např. aimbotů, wallhacků, multihacků) je trestáno dvouletým zákazem účasti na ESL. Navíc budou smazány všechny statistiky hráče za posledních 12 měsíců. U dotyčného týmu budou smazány statistiky za poslední 3 měsíce.
Smazání statistik se bude týkat výhradně žebříčků a hry, ve které byl hráč při cheatování přistižen.

Počet trestných bodů za cheatování je v případě rehabilitace snížen u hráče na 7 a u týmu na 5. Statistiky ovšem nebudou obnoveny.

Cheaty v této kategorii jsou definovány ve specifických pravidlech konkrétní hry.
7.9.  Mnohonásobné účty
Jak je definováno v pravidlu 3.1., vlastnictví více účtů na ESL je zakázáno a je trestáno 1 – 4 trestnými body v závislosti na závažnosti. Navíc, všechny trestné body jsou převedeny na jeden účet a všechny ostatní účty jsou smazány.
Kromě toho není dovoleno mazat starý účet z důvodu vytvoření nového. Pokud zapomenete své přihlašovací heslo, je zde možnost kontaktovat adminy přes pomocný formulář nebo IRC z důvodu znovu získání vašeho účtu. Je užitečné zadat ve vašem účtu neveřejné informace pro snadnější ověření vaší identity adminem v případě ztráty přihlašovacích informací.
7.10.  Odmítnutí povinných výzev
Povinné výzvy k zápasu jsou aktivní pouze v žebříčcích s více než 20 účastníky.
7.10.1.  Běžné povinné výzvy
2 trestné body pro vyzvaného, pokud je umístěn do 20 pozic nad vyzyvatelem v daném žebříčku.
7.10.2.  Zesílené povinné výzvy
3 trestné body pro vyzvaného, pokud jsou oba účastníci umístěni mezi prvními 10 v daném žebříčku.
7.11.  Jiné nedovolené přestupky
7.11.1.  Úmyslné využívání chyb na webu
Tyto tresty spočívají na uvážení odpovědného admina a jsou hodnoceny podle jejich závažnosti. Tento typ přestupku je např. odložení / zrušení již potvrzených zápasů.
8.  Dodatek a poznámky
Žádné
10.1.5.  Risultato
Concluso il match, ognuno dovrà inserire il risultato corretto (in caso di party, inserisce il risultato solo il leader del party), è obbligatorio inserire il risultato affinchè il match venga valutato. Se un giocatore inserisce un risultato non corretto, verrà penalizzato, è altrsì possibile reportare un player con comportamento scorretto e l'admin team deciderà se assegnare un ban temporaneo da versus.
10.1.6.  Game Account
IL GA è di fatto un'assicurazione sul con chi si sta giocando, E' dunque obblgatorio utilizzare in game lo stesso Game Account registrato sul profilo di ESL. Chi non lo avesse, non può partecipare ai match Versus. Il team avversario può far valere questa regola sino all'inizio del match.
Copyright
All content appearing in this document is the property of Turtle Entertainment GmbH or is being used with
the owner's permission. Unauthorized distribution, duplication, alteration or other use of the material
contained in this document, including without limitation any trademark image, drawing, text, likeness or
photograph, may constitute a violation of the laws of copyright and trademark and may be prosecuted under
criminal and/or civil law.
No part of the content of this document may be reproduced in any form or by any means or stored in a
database or retrieval system, except for personal use, without the written permissions of Turtle Entertainment
GmbH.
All content in this document is accurate to the best of our knowledge. Turtle Entertainment GmbH assumes
no liability for any error or omission. We reserve the right to change content and files on our website at any
time without prior notice or notification.