Snake and Squad - frajeri  MISTRI  id:  5775022
Báseň: Lihový comeback
Autor: Jiří Kopecký

SAS jsou zpět, zbijeme vás hned. Nemusíte prosit, vlajky budem nosit, potom fragy dávat, se šulinama si hrávat.


Systém výběru u SAS je považován za jeden z nejkomplexnějších. Je natolik vysoko hodnocen, že jej v podobné formě používá americká Delta. Dokonce někteří příslušníci SEALs nebyli schopni tímto výběrovým řízením projít! Už tato informace je známkou toho, že příslušníci SAS si svou přítomnost v těchto jednotkách musejí tvrdě vybojovat. Prosím, neberte zde toto jako hodnocení kvality jednotek samotných. Pouze uvádím, že výcvik SAS je podle dostupných pramenů zatím nejtvrdší.