Rules
ESL Pro Series Season 4 Counter-Strike 5on5

Quicklinks
[ 7. Penalty points index ]

1.  Rules
1.1.  Algemeen
1.2.  Gedrag
1.3.  Spelversies
1.6.  Tijd
1.7.  Suggestions
1.9.  Talen*
2.1.  Algemeen
3.2.  Teams
3.2.1.  Team spelers
3.2.4.  Team fusies
3.2.6.  2on2 teams
4.2.  Ladders
4.2.2.  Binnenkomen
4.2.3.  Verlaten
4.3.  Premierships
4.3.2.  Binnenkomen
4.3.3.  Verlaten
4.3.4.  Team accounts
4.4.1.  Binnenkomen
4.4.2.  Verlaten
5.2.  Server
5.2.2.  Server settings
5.2.3.  Ping
5.3.4.  Observers*
5.4.  Resultaten
5.6.5.  Player drops
6.1.  Screenshots
7.1.  Algemeen
7.2.1.  Beledigingen
7.2.2.  Spammen
7.4.  Misleiding
7.4.1.  Nep wedstrijden
7.5.4.  Mixers/Fakers
7.8.  Cheaten
7.8.2.  Cheaten
10.1.5.  Risultato
10.1.6.  Game Account

* This rule is game or leaguespecific. All other rules apply to all other leagues, too.1.  Rules
1.1.  Algemeen
De regels zoals ze hieronder staan zijn bindend voor alle ESL deelnemers. Iedereen die zich op ESL registreert verklaart hierbij onmiddellijk dat hij/zij de regels gelezen en begrepen heeft en ze naar geweten zal respecteren.
Daar er voortdurend structurele veranderingen plaatsvinden binnen de ESL, onderstaande regels zijn dan ook niet definitief. Delen of zelfs alles kan veranderd worden of geupdate worden op onregelmatige tijdstippen naar gelang de omstandigheden. Om deze reden moeten alle spelers deze regels bij regelmaat doorlezen. Elke verandering wordt aangekondigd op de nieuwspagina door de league leiding.
1.2.  Gedrag
Alle spelers moeten zicht met respect gedragen ten opzichte van hun tegenstanders, de standaard regels nalevend. Indien een speler desondanks toch wangedrag vertoont, moet hij rekening houden met een waarschuwing of een andere vorm of een strafpunt. Bovendien riskeert het team van de speler diskwalificatie of een ban van het huidige seizoen.
1.3.  Spelversies
Elke league deelnemer moet over een legale originele versie van het betreffende spel bezitten. Indien er bewezen kan worden dat een speler een piraatkopie gebruikt, wordt hij/zij onmiddellijk uitgesloten en gebanned van de league. Indien anders uitdrukkelijk vermeld, wordt er de laatste versie van het spel (patch) gebruikt om de wedstrijden te spelen.
1.4.  Spelverslagen
De ESL reserveert het exclusieve recht op de verslagen van de Electronic Sports League wedstrijden. Dit houd alle vormen van uitzending in, incluis IRC Bots, Shoutcast-stream, HLTV en ESL-TV uitzendingen. De Electronic Sports League kan de verslagrechten van een wedstrijd of verscheidene wedstrijden aan derden toekennen. In dit geval zullen er omschrijvingen en voorwaarden overeen gekomen worden met de ESL directie voor de wedstrijd.
In het algemeen, zal de ESL contact opnemen met een speler of team indien zij één van hun wedstrijden willen uitzenden. Indien er geen contact gezocht werd, zijn individuele spelers toegestaan om hun eigen uitzendingen te organiseren. Indien de wedstrijd plaatsvindt op een server waarop de ESL admins geen directe toegang tot hebben, dan moet men zich er van vergewissen dat er genoeg slots moeten beschikbaar zijn voor de clients.
1.5.  Termen en condities
The ESL team reserves the right to change the rules at any time according to the renewed terms and conditions. A change of rules can also take place during a season, in which case it becomes directly effective. As a general rule, the changes are however announced in due time on the news page. If necessary, the players are additionally informed per e-mail.
Het ESL team behoud zich het recht om de regels te veranderen op elk tijdstip overeenkomstig aan de termen en condities. Een wijziging aan een regel kan ook plaatsvinden gedurende het seizoen, waarin deze ook onmiddellijk van kracht gaat. Zoals de algemene regel beschrijft, worden alle veranderingen op tijd aangekondigd op de nieuwspagina. Indien nodig ontvangen de spelers een bijkomende e-mail.
1.6.  Tijd
Alle opgegeven tijden zijn CET (GMT +1)
1.7.  Suggestions
Should a clan or a player have any suggestions for improvement to the rules or to any ladder, it is possible to inform the administrators via either writing a support ticket or speaking with an admin in IRC.
1.8.  Aantekeningen
Indien een speler of team suggesties heeft voor verbeteringen, is het mogelijk die door te spelen via het support formulier op de ESL pagina, of deze aan een admin te melden.
1.9.  Talen
De te gebruiken taal is Nederlands. Echter gezien het feit dat er ook niet-Nederlandstaligen in de Benelux wonen zal er ook in het Engels gecommuniceerd moeten worden. Dit geldt voor comments, tickets, protesten, en ingame/IRC communicatie.
2.  Vals spelen
2.1.  Algemeen
Elke vorm van valsspelen is verboden en zal bestraft worden door de Electronic Sports League.
Als enig lid of team die in de ESL spelt betrapt wordt op vals spelen gedurende een wedstrijd - het maakt geen verschil of het tijdens een league wedstrijd een plezierwedstrijd of LAN tornooi was – zal deze worden behandeld alsof het misdrijf werd begaan tijdens een ESL wedstrijd.
Wanneer het de ESL leiding bekend wordt dat enige vorm van vals spelen gebruikt werd in het voordeel van een speler of team, zal de ESL zich het recht voorbehouden om hen te straffen met de zwaarste straf die mogelijk is (zie “Straffen”). Door het breken van een regel, riskeert een speler uitgesloten te worden voor een bepaalde league of voor alle leagues. Ditzelfde geld voor zijn team.
2.1.1.  Aequitas omzeilen
Het gebruik van programma’s (of “hacks”) die op welke manier dan ook Aequitas beïnvloeden is verboden.

Elk gebruik van een dergelijk programma zal gestraft worden zoals beschreven in sectie 7.8 Valsspelen. Zelfs het testen van zulke programma’s buiten ESL zal worden bestraft.
2.2.  Legale spel/mod veranderingen
Strikt gesproken zijn alle programma’s, andere gegevens en aanpassingen die geen deel uitmaken van het originele spel, verboden in elke ESL spel. Uitzonderingen zijn beschreven in de afzonderlijke spel- of league-regels..
2.2.1.  Legale programma’s en configuratiewijzigingen
Alle stem programma’s zijn toegestaan (bvb.: Teamspeak, RogerWilco etc.). Script en configuratiewijzigingen zijn toegestaan, tenzij ze gedeeltelijk of volledig verboden zijn in de spelregels.
2.2.2.  Legale programma’s en configuratiewijzigingen
Programma’s die een voordeel geven gedurende het spel (bvb.: drivers die het toelaten om muren doorzichtig te maken (ASUS, Wallhack)) zijn verboden. Elk programma dat het spel zelf veranderd is verboden.
2.2.3.  Nieuwe programma’s en/of wijzigingen
Nieuwe programma’s en/of wijzigingen zijn verboden, zolang ze niet geregistreerd staan in de lijst van toegelaten programma’s. Indien een speler een bijkomend programma wilt gebruiken, moet hij/zij dit op voorhand aan een admin duidelijk maken, deze zal dan nakijken of de programma’s veroorloofd zijn.
2.2.4.  Verplichte programma’s
Voor sommige spelen zijn bijkomende programma’s ontwikkeld. Deze hebben meestal de bedoeling om voor een fair spel te zorgen. Deze bijkomende verplichte programma’s zijn vermeld in de spelspecifieke regels.
2.2.5.  Aanpassingen aan de server
Aanpassingen aan de server die niet expliciet benoemd worden als zijnde illegaal binnen de game-specifieke regels zijn toegestaan zolang ze het normale spelverloop niet verstoren.
3.  Teams en spelers
3.1.  Speler registratie
Elke speler moet geregistreerd zijn door zijn juiste en bijgewerkte e-mailadres op te geven. Het is de spelers verantwoordelijkheid om dit te onderhouden. Om in een ladder te spelen, moeten de middelen om contact op te nemen beschikbaar zijn (IRC Channel – ICQ number). Elke speler mag slechts eenmaal in de ESL registreren! Indien een speler het onmogelijk vind om zijn account te gebruiken en een nieuwe registreerd, moet hij/zij een support ticket schrijven en uitleggen waarom hij/zij dit doet.
3.1.1.  Nicknames en URL Aliases
Turtle entertainment behoud zich het recht voor om nicknames en/of URL aliassen te veranderen, mits de gebruiker faalt zich aan de volgende eisen te houden:

Nicknames/aliassen zijn verboden als zij:
*beschermd worden door rechten van derde partijen, zolang de gebruiker geen geschreven toestemming heeft
*lijken of gelijk zijn aan een merk of handelsmerk, ongeacht of zij wel of niet geregistreerd zijn
*refereren aan personages
*bestaan uit Turtle Entertainment producten
*lijken of gelijk zijn aan namen van Turtle Entertainment werknemers
*uit niets dan onzin bestaan

Buiten nicknames/aliassen die een commercieel belang dienen zijn ook nicknames/aliassen die aanstootgevend, vulgair, obscene, antisemitisch of tegen algemeen goed gedrag ingaand zijn zijn verboden. Namen van echte personen mogen niet gebruikt worden als nicknames zo lang het de gebruiker zijn eigen naam is.

Het gebruik van alternatieve of verkeerde spelling met als doel de bovenstaande eisen te ontwijken is verboden. Wij behouden ons het recht voor om deze regels aan te vullen, te veranderen en te verwijderen mits wij dat nodig achter.

De bovenstaande eisen gelden ook voor teams.
3.1.2.  Foto van de speler
De foto moet de speler goed zichtbaar laten zien, indien je iets anders wenst toe te voegen (graphics, andere mensen, enz.) gebruik je de logo functie.
3.2.  Teams
Om te mogen spelen in de ESL leagues, moet een team de volgende details op hun teambord hebben:
- een naam
- een verkorte naam
- een contact methode (IRC/ICQ)
- een teamlogo (100x100 pixels)
- een website adres.
De naam moet niet uniek zijn, maar ESL reserveert het recht om clans te wijgeren met dezelfde naam of dezelfde namen als bekende clans (bvb.: Als u uw team “Schroet Kommando” noemt, dan zal dit niet toegestaan worden).
Namen die door de wet beschermd worden zullen niet worden aangenomen en zullen verwijderd worden en tevens bestraft met strafpunten door een admin. Ook namen die tegen het alle vormen van goede etikette ingaan zullen niet aanvaard worden.
De website moet alle leden van het team tonen zoals op de teampagina en tevens de contactinformatie bevatten (e-mail, IRC) en deze moeten tevens up to date gehouden worden.
Indien een team-account gedelete is en opnieuw geregistreerd omwille van strafpunten, dan zullen deze strafpunten overgezet worden naar de nieuwe account en er zullen tevens nieuwe strafpunten toegekend worden.
3.2.1.  Team spelers
Een speler mag slechts lid zijn in 1 team of in een enkele mod. Dit betekend dat het verboden is voor 1 speler om voor 2 teams in 1 ladder te spelen. Hetzelfde geld voor een premiership of een ladder in een spelvariant (5on5, CTF enz). Elke speler moet tevens op de team website staat alsook op de ESL spelersbord. In geval van twijfel geldt de ESL databank.
3.2.3.  Veranderen van teamnamen
Een team kan zijn naam veranderen op elk ogenblik. Dit geld ook voor wanneer een team geherstructureerd wordt. De teampunten en score worden overgezet;
Het veranderen van teamnamen om andere teams voor schut te zetten is verboden. De team stichter moet vermeld worden op de teampagina. Ongeoorloofde of permanente verandering van de teamnaam is verboden en kan bestraft worden met strafpunten.
3.2.4.  Team fusies
Wanneer 2 teams fusioneren, dan zijn ze vrij te kiezen welke account ze verder gaan gebruiken. De andere account wordt dan gedeactiveerd. De scores en gegevens worden enkel overgenomen door de verschillende leagues. Wanneer de teams voor dezelfde league speelden, worden de matchgegevens verwijderd.
3.2.5.  Verscheidene squads of subteams in één ladder
Elk team kan enkele zogenoemde subteams opzetten voor één ladder. Hoewel slechts 1 clan kan deelnemen voor een premiership. Een team is niet toegestaan om met meer dan 1 team te spelen in de premiership. Geen van de subteams kan spelen tegen elkaar noch tegen het hoofdteam.
3.2.6.  2on2 teams
2on2 teams zijn toegestaan slechts 2 spelers te hebben. Een 2on2 is een vast 2-speler-team, dit betekend dat het meer een 1on1 is dan een normaal team. Het veranderen van spelers is verboden, totdat het 2on2 team de league verlaat, zichzelf reorganiseert en zich terug inschrijft.
3.2.7.  Veranderen van squads , subteams enz.
Een team-account is in het bezit van de leider of door de persoon die de account registreerde. Echter, wanneer een squad kwalificeerde voor een premiership / cup / pro-series of iets dergelijks, kwalificeert het zich in de naam van het team. Dit betekend dat het team gekwalificeerd is, zelfs als het squad niet langer een deel van het team is (omdat het bvb. De naam wijzigde).
Bijvoorbeeld : Het team “BigClan” heeft een squad dat zich kwalificeerde voor een premiership. Echter de squad besliste om van team te veranderen gedurende het seizen en een deel te worden van “AnotherBigClan”. In dit geval, zal het team “BigClan” een andere squad aanduiden om te spelen in de plaats van de oude, die voor blijft spelen in de naam van “BigClan” gedurende de premiership. “AnotherBigClan” heeft geen enkel recht om deel te nemen.
3.3.  Internet cafes
Internet cafés of soortgelijke locaties die hun klanten de mogelijkheid willen bieden om deel te nemen in de ESL moeten contact op nemen met de verantwoordelijke admin. Zij dienen alle Game-ID’s die zij wensen te gebruiken te registreren en moeten de admin ook informeren wat hun IP-range is. Alle spelers en clans die vanuit een Internet café willen spelen dienen genoemd te worden op de website. Aanvullend moeten de betreffende spelers geregistreerd zijn bij de verantwoordelijke admin. The internetcafé is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens en dienen ook zorg te nemen voor het feit dat spelers niet met een nickname van een ander deelnemen in een ESL wedstrijd.
In het geval van problemen behoud ESL zich het recht voor m internetcafés uit te sluiten.

De admin die op dit moment verantwoordelijk hiervoor is is Stinger ([email protected]), contact dient in het Engels te geschieden.
4.  Ladders, premierships en cups
4.1.  Algemene noties betreffende het league-systeem
De ESL biedt verscheidene spelsystemen aan. Je kan uitzoeken welke gebruikt is bij u spel op de betreffende spelpagina’s.
4.2.  Ladders
4.2.1.  Aanvullingen en opmerkingen
De ladders zijn gebaseerd op het ELO systeem. De punten hangen af van de positie van een team , en van de behaalde putnen in de wedstrijd. Voor een exacte beschrijving verwijzen we naar de FAQ. Uitdagingen binnen een ladder : Elke deelnemer mag elke andere uitdagen, ongeacht hij een nieuwkomer is of niet. De uitdaging mag geweigerd worden, dit wordt bestraft met 1 strafpunt. Een uitdagend team uit de nieuwkomersgroep zijn als laatste gerangschikt + 1. Deelnemers die meer dan 5 uitdagingen open hebben staan, openstaande of niet, mogen geen uitdagingen meer doen. Dit is gelimiteerd door het systeem.
Verder is er slechts 1 wedstrijd tussen 2 teams toegelaten binnen 14 dagen. Nadat een team uitgedaagd is, zijn verdere uitdagingen tussen deze 2 teams geblokkeerd voor 14 dagen.
4.2.1.1.  Intensificatie Top 10
De zogenoemde “challenge spam protection” geldt niet voor ladders met meer dan 30 deelnemers en 5 open wedstrijden indien beide teams zich bevinden in de top 10 van de ladder. Elke wedstrijd binnen de top 10 is automatisch een verplichte wedstrijd.
4.2.2.  Binnenkomen
De spelers en teams mogen de ladder binnenkomen of verlaten op eender welk tijdstip, onafhankelijk van de status van het seizoen.
4.2.3.  Verlaten
On leaving the league, the team’s or player’s score is automatically put on hold. After leaving a league, a team or player is able to re-enter the same ladder after four (4) weeks at the earliest. The score is then reactivated.
Bij het verlaten van een league, is de score van het team / speler automatisch vastgezet. Na het verlaten van een league, is een speler of team toegestaan om terug op de ladder te spelen na 4 weken ten vroegste, dan wordt de score geheractiveerd.
4.3.  Premierships
4.3.1.  Aanvullingen en opmerkingen
Een premiership-league deelnemer kwalificeert zich door goed gepresteerd te hebben binnen een ladder of door genomineerd te worden door de ESL admins om deel te nemen in de premiership.
4.3.2.  Binnenkomen
Een team komt binnen op een premiership aan het begin van het premiership seizoen. Het is niet mogelijk om de premiership binnen te komen gedurende een seizoen.
4.3.3.  Verlaten
Teams kunnen de premiership op elke tijdstip verlaten. All de wedstrijden van het team worden dan verwijderd.
4.3.4.  Team accounts
De team account die kwalificeer en speelt voor de Pro Series zal verder genoemd worden als “account”.

1.Het team is eigenaar van de account

2.Enkel het team bepaald welke spelers gekozen worden voor de account, het maakt niet uit of de oorspronkelijke spelers het team verlaten hebben of niet in de tussentijd.

3.Het team mag de naam van de account niet veranderen gedurende het seizoen.

4.De account is niet overdraagbaar.
Deze regels zijn richtlijnen. Speciale gevallen worden apart behandeld.
4.4.  Cups en andere evenmenten
4.4.1.  Binnenkomen
Een team kan een cup binnenkomen afhangend van de bepaalde cup-regels.
4.4.2.  Verlaten
Een team kan een cup verlaten afhangend van de bepaalde cup-regels.
4.5.  ESL Pro Series
De ESL Pro Series is een “Premiership” en is uitgedragen aan deze regels.
4.6.  ESL Amateur Series
5.  Wedstrijden
5.1.  Wedstrijdvoorbereidingen
Naast het uitdagen van andere teams via de ESL website, is het ook steeds een goed idee om contact op te nemen met het uitgedaagde team per e-email, irc, icq of andere enkele dagen voor de wedstrijd.
5.1.1.  Uitzenden van een wedstrijd
Alle vormen van het uitzenden van de wedstrijd zijn toegestaan mits allebei de partijen het hierover eens zijn. Als een partij een bepaalde wedstrijd wil uitzenden dient dit voordat de wedstrijd plaats vind gecommuniceerd te zijn.

Verdere details kunnen gevonden worden onder paragraaf 1.4.
5.1.2.  Match Arrangements
Arrangements must be done before a match takes place.
See 8. Arrangements for further information.
5.2.  Server
5.2.1.  Keuze van de server
In het geval dat er een bepaalde game-server benodigd is voor het spel, dienen de spelers hierzelf voor te zorgen en tot een beslissing komen met het andere team. In het geval dat er geen overeenkomst bereikt is, moet elk team beslissen op welke van de 2 teamservers hun map gespeeld wordt. De teams kunnen ook echter beslissen om op een neutrale server te spelen.
5.2.2.  Server settings
De server settings zoals ze vermeldt worden in de verscheidene wedstrijdregels (vb config. waarden) moeten uitvoerig worden nagekeken. In elke geval moeten de server settings gecontroleerd worden alvorens de wedstrijd aanvangt. Van het ogenblik dat de wedstrijd gestart is, aanvaarden de spelers hierbij de configuratie.
Indien er veranderingen aan de server settings plaatsvinden gedurende de wedstrijd, moet de server admin hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. In geval van protest, moet de verandering aangetoond worden door middel van screenshots en/of demos.
5.2.3.  Ping
Het internet verandert voortdurend en de verbinding naar een server is niet altijd prefect. De teams / spelers moeten overeenkomen dat de server beide teams ping gelijkheid biedt. Niettemin moet elke speler weten dat hij soms met een groter ping verschil moet spelen. In dit geval moeten we beroep doen op de fairplay van de teams / spelers, het recht op een andere server of op fakelag bestaat niet.
5.3.  Speler settings
De speler settings (bvb.: config. waarden) die genoteerd staan in de wedstrijdregels moeten gehoorzaamd worden.
5.3.4.  Observers
Observers zijn toegestaan tenzij een speler het niet wil. Elke speler behoudt het recht om te spelen zonder observers. Admins, shoutcasters, en streamers (WTV) hebben altijd het recht om te observen.
5.4.  Resultaten
Beide spelers / teams zijn verantwoordelijk voor de ingaven van de juiste resultaten. Beide spelers / teams mogen een uitgebreid verslag of verklaringen van de wedstrijd in geven. De admins zijn ook vrij om een verslag in te geven, geschreven door henzelf of door derden.
Indien de tegenstander te laat is voor een wedstrijd, moet het andere team op zijn minst 20 minuten wachten alvorens iets in te geven bij de resultaten.
In het geval er tegenstellingen zijn over de desbetreffende score, moeten beide spelers / teams hun screenshots van de wedstrijd naar een admin sturen wanneer deze gevraagd worden.
5.5.  Illegale handelingen
Indien een team te laat komt voor een wedstrijd, krijgt deze strafpunten na 20 minuten, tellende vanaf de vooraf geregelde tijdstip waarop de wedstrijd zou beginnen. Het verlaten van de server gedurende de wedstrijd zonder goede reden is verboden.
5.6.  Trouble shooting / protest procedures
De basisregel is, elke wedstrijd moet tot het einde gespeeld worden. Indien er problemen ontstaan, moeten deze duidelijk vermeld worden door één van de spelers door een “Klachtendossier” te openen. Van het ogenblik dat de wedstrijd beëindigd is moet het klachtendossier ingevuld worden op de website. De admins zullen de zaak nakijken met behulp van het formulier en een straf opleggen indien nodig.
Een klacht moet ingediend worden binnen de 72 uur na de aanvang van de wedstrijd. Een klacht moet ingediend worden door gebruik te maken van het “Klachtendossier”. Het is niet mogelijk om het support formulier te gebruiken. De tegenstander heeft dan 72 uur om tegen de aanklacht verklaringen neer te leggen. Een bijkomende aanvraag door de admin is niet nodig, daar de melding automatisch gebeurt.
Indien er geen antwoord ontvangen is binnen de toegekende 72-uren periode , verliest het team zijn rechten en zal de admin beslissen aan de hand van de beschikbare gegevens en feiten.
De gedragscodes moeten ook in ere gehouden worden bij het geval van een protest. Verbaal wangedrag of misbruik in welke vorm dan ook zal bestraft worden met strafpunten.
5.6.1.  Niet opdagen bij een wedstrijd
Indien een speler of team niet op tijd (plus 20 minuten) opdaagt bij een wedstrijd, moet er score-ingave gebeuren op het scorebord. Om zeker te zijn dat de datum en tijd van een wedstrijd niet verward of vergeten zijn, is het aangeraden om de respectievelijke kanalen van ESL te bezoeken.
5.6.2.  Niet genoeg spelers in een team
Wanneer een team te weinig spelers heeft voor een wedstrijd om welke reden dan ook, zijn ze desondanks toegestaan om het op te nemen tegen het complete team van de tegenstander, zolang zij het minimum aantal spelers heeft die nodig zijn. Tenzij anders vermeld in de spelspecifieke regels, is het minimum aantal spelers gelijk aan het verplichte aantal min een. De tegenstander mag vrij beslissen om spelers uit hun team te halen zodat de wedstrijd fairder is. De wedstrijd mag ook verplaatst worden, enkel en alleen wanneer beide teams toestemmen.
5.6.3.  Spelovertredingen
Wanneer u een team verdenkt van een spelovertreding, is de beste procedure een support mail te sturen via de ESL website. Er moet een match-ID en een exacte beschrijving van de incidenten gegeven worden in deze mail. De aanklacht moet bewezen kunnen worden en de pagina waar de bewijzen bekeken kunnen worden door de admins moet ook vermeld worden.
De support functie mag enkel gebruikt worden wanneer het probleem zich niet afspeelde gedurende een wedstrijd. Problemen die rechtstreeks van toepassing zijn op een wedstrijd dienen behandeld te worden met het “Klachtendossier”.
5.6.4.  Server problemen
Wanneer er problemen met een server gebeuren, moet er een andere server gezocht en gebruikt worden. Indien er geen server gevonden wordt binnen een afzienbaar tijdstip en de huidige server is niet functioneel, dan kan de wedstrijd hervat worden op een latere datum en tijdstip.
5.6.5.  Player drops
Mocht een speler tijdens een wedstrijd het spel verlaten (bv. Disconnectie door technische problemen), dan dient het spel op pauze gezet te worden of de map opnieuw gestart, mits het nog complete team het daarmee eens in. In het geval van een verlatende speler mag het een correct geregistreerde speler hem vervangen.
5.7.  Wedstrijdwaardering
6.  Gegevens en opnamen
6.1.  Screenshots
Een screenshot met de resultaten moet gemaakt worden van elke wedstrijd die gespeeld is. De screenshots moeten geupload worden op de pagina met de wedstrijddetails onmiddellijk nadat de wedstrijd beëindigd werd. Een screenshot van één van de spelers van elk team is voldoende. Niet bestaande screenshots leiden naar de veronderstelling van een zogenoemde “fake match”, een wedstrijd die nooit plaatsvond. De screenshots moeten geupload worden binnen de 24 uur nadat de wedstrijd beëindigd is. De screenshots moeten voor minstens 14 dagen bijgehouden worden en moeten voorgedragen worden aan een speler of admin wanneer men hiernaar vraagt.
6.2.  Demos en replays
Indien uw spel een demo of replay functie ondersteund, is het verplicht voor alle spelers om het te gebruiken. De demos moeten bijgehouden worden voor minstens 14 dagen en moeten voorgedragen worden aan een admin wanneer men hiernaar vraagt.
Indien een speler of team een andere speler of team verdenkt van het overtreden van een regel gedurende een wedstrijd, dan kan de demo van de tegenstander rechtstreeks gevraagd worden. De admins mogen slechts opgeroepen worden wanneer de verdenking voortduurt, zelfs na het zien van de demos. In dit geval, mag de clan of speler doorgaan en de demos sturen naar de admin. Dan zal de admin de nodige handelingen ondernemen.

Het is aangeraden om alle demos vrijwillig beschikbaar te maken naar het public zodat de ladders duidelijk en interessant blijven. Voor meer bepaalde regels, gelieve de respectievelijke spelregels te lezen.
7.  Straffen na overtredingen
7.1.  Algemeen
Als een team of speler een of meer van de regels in deze competitie negeert of verbreekt kan dit verschillende consequenties hebben, afhangend van de ernstigheid van het vergrijp. De ESL heeft de beschikking over een officiële catalogus met penalty points waarin te vinden is hoeveel penalty points er voor een bepaald vergrijp gegeven dienen te worden.
Als een straf invloed heeft op een speler binnen een team wedstrijd ontvangen zowel de speler als het team dezelfde penalty points. Er kunnen maximaal 6 penalty points per team en per speler per wedstrijd.

De verantwoordelijke admin beslist of een vergrijp de wedstrijd in een dusdanige mate heeft beïnvloed dat het niet hersteld kan worden en dus moet worden verwijderd. Vergrijpen begaan door de verliezende partij leiden zelden tot de verwijdering van de wedstrijd.

Spelers en teams kunnen worden uitgesloten als zij een bepaald aantal penalty points behaald hebben:

-Na het behalen van 4 penalty points: 1 week uitsluiting
-Na het behalen van 9 penalty points: 2 weken uitsluiting
-Na het behalen van 10 penalty points: 1 maand uitsluiting

Uitgesloten teams en spelers dienen hun al geplande wedstrijden gewoon te spelen. Zij kunnen echter noch nieuwe wedstrijden aanmaken noch uitgedaagd worden. Uitgesloten spelers mogen niet deelnemen in team wedstrijden. Zij mogen alleen deelnemen in open 2on2 wedstrijden omdat 2on2 teams een vast koppel zijn.

Penalty points worden na een bepaalde tijd verwijderd. Er gelden verschillende ‘verloop’ tijden afhankelijk van de hoeveelheid penalty points die behaald zijn.:

- 1-2 penalty points: 2 maanden
- 3-6 penalty points: 3 maanden
- 7 penalty points: 6 maanden
- 12 penalty points: 2 jaar (zie valsspelen, regel 7.8.)

Een speler of team kan een maximum van 11 penalty points ontvangen. Mocht een speler of team 12 penalty points hebben worden zij uit alle competities gezet en mogen zij nergens meer aan deelnemen todat hun aantal penalty points weer lager dan 12 is.

Uitsluitingen zijn onafhankelijk van de precieze tijd op een dag en lopen altijd om middernacht af. Een speler is niet toegestaan om te spelen als de rode waarschuwing …. nog wordt weergegeven op de team/speler pagina.

In bepaalde gevallen kunnen penalty points uitgedeeld door de admins afwijken van de catalogus van penalty points. De admins kunnen penalty points uitdelen voor vergrijpen die hier niet genoemd worden. Het zelfde geld voor de streak
7.2.  Verbreken van de netiquette
Net zoals in andere omstandigheden wordt je verwacht binnen de ESL een bepaalde hoeveelheid rechtvaardigheid, eerlijkheid en respect voor anderen en in acht te nemen. Vergrijpen die hier tegenin gaan worden naar gelang van hun ernstigheid bestraft. In bepaalde gevallen kan de hoogte van de straf afwijken van de hieronder genoemde straffen.
7.2.1.  Beledigingen
Alle beledigingen die een relatie met de ESL hebben zullen worden bestraft. Dit heeft betrekking op beledigingen tijdens een wedstrijd maar ook op beledigingen op de ESL website (Forums, wedstrijd commentaar, speler commentaar, helpdesk tickets etc.). Beledigingen via IRC, ICQ, e-mail of andere media zal worden bestraft, mits er een connectie met de ESL gemaakt en bewezen kan worden.
Extreme beledigingen zoals radicale uitingen of bedreigingen om iemand lichamelijke schade aan te doen kunnen leiden tot ernstige straffen zoals uitsluiting en verwijderen van een bepaalde gebruikersaccount van de ESL site.

Eerste incident -> Gebruiker wordt een waarschuwing toegestuurd
Geen actieve straffen voor beledigingen -> 1 penalty point + 1 week uitsluiting
Een actieve staf voor belediging -> 2 penalty points + 2 weken uitsluiting
Twee of meer actieve straffen voor beledigingen -> 3 penalty points + 3 weken uitsluiting

De beslissende factor is het aantal actieve straffen voor beledigingen, de extreemheid van de belediging zal ook meegenomen worden in het maken van een besluit.
7.2.2.  Spammen
Het overmatig plaatsen van irritante of aanstootgevende uitingen binnen de ESL wordt beschouwd als spammen.
Spammen op de website wordt als volgt bestraft:

1 penalty point voor het eerste incident.
2 penalty points voor het tweede spam-incident.
3 penalty points voor het derde en volgende spam-incident.
7.3.  Onsportief gedrag
Om een goed verloop van het spel te kunnen garanderen is het onvermijdbaar dat alle spelers zich sportief en eerlijk opstellen. Verbreken van deze regel resulteert in het krijgen van 3 tot 6 penalty points; de meeste en vaakst voorkomendste vergrijpen worden hieronder genoemd. Een admin mag echter ook straffen opleggen voor niet expliciet genoemde vergrijpen die wel als onsportief gezien kunnen worden volgens deze hoofdregel.
7.3.1.  Niet op komen dagen
Al s een tegenstander niet op komt dagen bij een wedstrijd is het niet nodig om een protest aan te maken. Vul simpelweg in dat de tegenstander niet op kwam dagen op de pagina waar je het resultaat in dient te vullen. Als deze optie gekozen wordt dienen de andere invulvakken leeg gelaten te worden. In 1on1 ladders ontvangen spelers die niet op komen dagen 2 penalty points, in team ladders ontvangen de teams 3 penalty points.
7.3.2.  Wedstrijd vroegtijdig verlaten
Op het vroegtijdig verlaten van een wedstrijd staan 4 penalty points. Als je tegenstander het spel vroegtijdig verlaat moet je zeker een protest aanmaken. Het is niet toegestaan om zelf een resultaat in te vullen, dit wordt bestraft als zijnde het vervalsen van resultaten (regel 7.4.2). Mocht het spel tot een bepaalde hoogte gevorderd zijn dusdanig dat de bepaling van het eindresultaat mogelijk is dan ontvangt het blijvende team een win. De beslissing hierover wordt gemaakt door de verantwoordelijke admin.
7.3.3.  Spammen tijdens een wedstrijd
Maximaal 2 penalty points voor het misbruiken van de in-game chat functie voor excessieve spam met als doel de tegenstander te irriteren of het verloop van het spel te verstoren. De chat functie is enkel bedoelt om te communiceren met de tegenstander
7.3.4.  Player gekicked tijdens een wedstrijd
4 penalty points. Het is verboden om tegenstanders van de server te verwijderen tijdens een wedstrijd.
7.3.5.  Aangepaste/verkeerde server instellingen
Beide partijen dienen de server instellingen na te kijken. Verkeerde instellingen dienen voordat de wedstrijd begint verbeterd te worden. Als een foute instelling pas opgemerkt wordt nadat de wedstrijd als is begonnen moet dit onmiddellijk recht gezet worden. Als dit mogelijk is doordat b.v. de server provider geen veranderingen wil/kan aanbrengen mag de wedstrijd onderbroken worden en er een protest gemaakt worden. Als de betreffende instellingen relevant voor het verloop van de wedstrijd waren moet de wedstrijd opnieuw gestart worden als een van de partijen dat wenst.

Als verkeerde instellingen pas later opgemerkt worden dan zijn beide partijen verantwoordelijk. Als het mogelijk is moeten de verkeerde instellingen verbeterd worden. De wedstrijd wordt echter alleen opnieuw gespeeld als beide teams dit wensen. Een wedstrijd die al tot het einde gespeeld is kan alleen overnieuw gespeeld worden als beide partijen dit wensen.

Niet-relevante server instellingen:
2 penalty points: Zelfs kleine afwijkingen van de voorgeschreven server instellingen die geen of bijna geen invloed hebben op het verloop van een wedstrijd worden bestraft.

Wedstrijd-beslissende server instellingen:
4 penalty points als server instellingen die een grote invloed op het verloop van het spel hebben verkeerd of aangepast zijn.
7.3.6.  Verbreken van overeenkomsten
Overeenkomsten betreft regel 8 welke niet worden nageleefd zullen worden beoordeelt als overtredingen jegens de ESL regel.
7.4.  Misleiding
Pogingen om admins of andere spelers te misleiden met verkeerde of neppe uitspraken, informatie of data worden al volgt bestraft:
7.4.1.  Nep wedstrijden
6 penalty points als een wedstrijd wordt aangemaakt met als enige doel het niet hoeven spelen en toch behalen van punten op de ladder.
7.4.2.  Vervalsen van resultaten
4 penalty points voor het invullen van een foutieve eindscore van een wedstrijd, bijvoorbeeld als de wedstrijd is verlaten door de tegenstander of als je zelf niet wil spelen. Als problemen zich voor zouden doen kan je dit niet zelf oplossen, er dient altijd een protest aangemaakt te worden.

Als er met de tegenstander overeenstemming wordt bereikt over het feit dat een match niet gespeeld wordt dan is er een optie in het resultaat-invullen scherm om de wedstrijd te verwijderen. Als er binnen 7 dagen na de geplande tijd van een wedstrijd nog geen resultaat is ingevuld wordt de wedstrijd automatisch verwijderd.
7.4.3.  Vervalsen van wedstrijd-materiaal
Tot wedstrijd-materiaal worden gerekend: alle demo’s, screenshots en logo’s die gemaakt worden omtrent een wedstrijd.

Het vervalsen van zulk materiaal is verboden en wordt bestraft met 1 tot 4 penalty points, afhankelijk van de ernstigheid. Bijvoorbeeld: het uploaden van zinloze screenshots weegt veel minder zwaar dan het uploaden van screenshots die een niet gespeelde wedstrijd echt moeten laten lijken.

De straf wordt verhoogd als de betreffende speler/team van valsspelen wordt verdacht:
6 penalty points als er mep wedstrijd-materiaal ingestuurd is en er een sterk vermoeden van valsspelen is.
7.4.4.  Andere misleidingen
Andere pogingen om een admin of een andere speler te misleiden worden bestraft met 1 tot 4 penalty points, afhankelijk van de ernstigheid van het geval en de beslissing van de verantwoordelijke admin.
7.5.  Gebruik van ongeoorloofde spelers
7.5.1.  ‘Nieuwe’ spelers
3 penalty points worden uitgedeeld als een speler minder dan 10 dagen in een team gezeten heeft en toch deelneemt aan een wedstrijd van dat team. Deze regel geldt alleen als het team ouder dan 20 dagen is. Deze spelers worden duidelijk aangemerkt als ‘uitgesloten’ en ‘nieuwe speler’ op de ESL team pagina.

Het is echter wel mogelijk voor deze spelers om deel te nemen in een wedstrijd als de tegenstander vooraf instemt (zie regel 8).

Deze regel gaat niet op in 2on2 ladders.
7.5.2.  Uitgesloten spelers
6 penalty points als een uitgesloten speler deelneemt in wat voor wedstrijd dan ook. Het is niet mogelijk om met wederzijdse instemming deze spelers toch te laten spelen.
7.5.3.  Ongeregistreerde spelers
3 penalty points als een speler die niet genoemd wordt op de ESL team pagina, maar wel een lid van het betreffende team voor een bepaalde tijd is, deelneemt aan een wedstrijd.
7.5.4.  Mixers/Fakers
6 penalty points als een speler die niet op de ESL team pagina staat en ook klaarblijkelijk geen lid van dat team is.
7.6.  Ontbreken van opnames/wedstrijd media
Wedstrijd media is al het materiaal dat tijdens een wedstrijd gegenereerd word, bijvoorbeeld demos, screenshots of logs.
7.6.1.  Verplichte wedstrijd media uploads
1 penalty point als de verplichte wedstrijd media (bv. screenshots van het resultaat, replays) niet binnen 24 uur na een wedstrijd op de ESL-server staan. Als media van meerdere wedstrijden ontbreekt kunnen tot 3 penalty points gegeven worden. Als de benodige wedstrijd media daarna wel overhandigd worden kunnen de penalty points op aanvraag verwijderd of verminderd worden.
7.6.2.  Aangevraagde wedstrijd media
1-3 penalty points worden gegeven als geen, of niet alle door een admin aangevraagde media worden geleverd. De verantwoordelijke admin beslist welke opnames of andere media nodig zijn op basis van de omstandigheden (bv. demos, server logs, chat recordings, etc.).
7.6.3.  Aangevraagde wedstrijd media na sterke cheat verdenking.
6 penalty points worden uitgedeeld als geen, of niet alle door een admin aangevraagde media worden geleverd na een sterke verdenking van cheaten.
7.7.  Missende/foutieve Gameaccounts
7.7.1.  Zonder sterk vermoeden van vervalsing
3 penalty points als een speler zijn game account niet ingevuld of foutief blijkt te zijn na een wedstrijd.
7.7.2.  Met sterk vermoeden van vervalsing
6 penalty points als een speler zijn game account niet ingevuld is of foutief blijkt te zijn na een wedstrijd, deze straf wordt alleen gegeven als er een sterk vermoeden is date een mixer deelgenomen heeft aan de wedstrijd.
7.8.  Cheaten
7.8.1.  Programma’s / aanpassingen / instellingen
Straffen hiervoor worden uitgelegd in de game-specifieke regels.
7.8.2.  Cheaten
12 penalty points voor de betreffende speler en 6 penalty points voor het team. Het gebruik van ernstige cheats (bv. aimbot, wallhack of multihack) wordt bestraft met 2 jaar totale uitsluiting van de ESL.

Daarbovenop worden alle statistieken van de betreffende speler van de laatste 12 maanden verwijderd. Voor het team in kwestie worden alle statistieken van de laatste 3 maanden verwijderd.

Het verwijderen van de statistieken zal alle ladders waarin de betreffende speler zat beslaan.
7.9.  Meerdere accounts
Zoals gedefinieerd in regel 3.1 is het bezit van meerdere accounts binnen de ESL verboden en wordt bestraft met 1 tot 4 penalty points al naar gelang de ernstigheid van het vergrijp. Penalty points van alle accounts zullen naar 1 account overgezet worden en de overige verwijderd.
Veder is het niet toegestaan om een oude account te verwijderen om een nieuwe te openen. Als je je wachtwoord kwijt bent is het mogelijk om deze terug te krijgen door contact op te nemen met de admins via IRC of het contact formulier. Het is aan te raden om niet-publieke informatie in te vullen in je profiel, admins kunnen dit dat gebruiken om jou te identificeren.
7.10.  Afwijzen verplichten uitdagingen
Intensieve verplichte uitdagingen worden alleen actief in ladders met meer dan 20 deelnemers.
7.10.1.  Normale verplichte uitdagingen
2 penalty points voor de uitgedaagde partij als zij binnen 20 plaatsen bereik van de uitdager staan binnen dezelfde ladder
7.10.2.  Normale verplichte uitdagingen
3 penalty points voor de uitgedaagde partij als zij binnen de top 10 van dezelfde ladder staan.
7.11.  Andere niet geoorloofde vergrijpen
7.11.1.  Overduidelijk misbruik van fouten in de website
Straffen voor dit soort begrijpen worden in discretie door de verantwoordelijke admin genomen en worden opgesteld naar gelang hun ernstigheid.
8.  Aanvullingen en opmerkingen
Alle afspraken tussen teams die niet beschreven zijn de ESL regels moeten neergeschreven worden in de wedstrijdcommentaren. Het andere team moet deze afspraken bevestigen in de commentaren. Om misbruik van de aanpasfunctie te voorkomen , moet er een derde commentaar geschreven worden. Gelieve ook de screenshots en/of logfiles van de afspraken bij te houden. Als u niet voldoet aan deze beperkingen zal elk protest of hulp in verband met deze afspraken genegeerd worden. In het geval van twijfel, zal een ESL Admin moeten aangesproken worden om te beoordelen of the wensen van beide partijen rechtsgeldig zijn.

- De volgende regels kunnen niet veranderd worden door afspraken:

- Spelers die uitgesloten zijn op basis van stafpunten mogen ook niet spelen na een overeenkomst.

- Score-ingaves van wedstrijden die niet gespeeld zijn.
10.1.5.  Risultato
Concluso il match, ognuno dovrà inserire il risultato corretto (in caso di party, inserisce il risultato solo il leader del party), è obbligatorio inserire il risultato affinchè il match venga valutato. Se un giocatore inserisce un risultato non corretto, verrà penalizzato, è altrsì possibile reportare un player con comportamento scorretto e l'admin team deciderà se assegnare un ban temporaneo da versus.
10.1.6.  Game Account
IL GA è di fatto un'assicurazione sul con chi si sta giocando, E' dunque obblgatorio utilizzare in game lo stesso Game Account registrato sul profilo di ESL. Chi non lo avesse, non può partecipare ai match Versus. Il team avversario può far valere questa regola sino all'inizio del match.
Copyright
All content appearing in this document is the property of Turtle Entertainment GmbH or is being used with
the owner's permission. Unauthorized distribution, duplication, alteration or other use of the material
contained in this document, including without limitation any trademark image, drawing, text, likeness or
photograph, may constitute a violation of the laws of copyright and trademark and may be prosecuted under
criminal and/or civil law.
No part of the content of this document may be reproduced in any form or by any means or stored in a
database or retrieval system, except for personal use, without the written permissions of Turtle Entertainment
GmbH.
All content in this document is accurate to the best of our knowledge. Turtle Entertainment GmbH assumes
no liability for any error or omission. We reserve the right to change content and files on our website at any
time without prior notice or notification.